print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Kennisprogramma Lumbricus officieel van start

22-05-2017

Op 11 mei jl. vond de officiële startbijeenkomst plaats van het kennisprogramma Lumbricus. Met een hand vol verf zette elk van de samenwerkingspartners een handdruk en verzegelde daarmee de belofte om van het programma een succes te maken.

Meer weten over Lumbricus? Klik HIER

In het kennisprogramma onderzoeken verschillende partijen gezamenlijk welke maatregelen kunnen bijdragen aan het creëren van een klimaatrobuust bodem- en watersysteem. Het betreft kennisinstellingen, particuliere bedrijven en overheden. Ook STOWA doet mee. De onderzoeken vinden plaats binnen twee proeftuinen in het oosten en het zuiden van Nederland. Beide proeftuinen liggen op hooggelegen en zanderige gebieden waarin het tijdens droge periodes lastig is om water vast te houden.

Tijdens de bijeenkomst benadrukte Elaine Alwayn van het deelnemende ministerie van Infrastructuur en Milieu de bijdrage die het programma zal leveren aan het verbeteren van de waterveiligheid, de waterkwaliteit en de waterkwantiteit. Het belang van goed systeemmanagement op de hogere gronden in Nederland is met name belangrijk voor de lagergelegen deltagebieden in Nederland.

Jakob Wallinga (Wageningen UR) ging dieper in op de wetenschappelijke aanpak van het programma. Omdat het kennisprogramma de huidige situatie in Nederland vanuit meerdere hoeken bekijkt (waterbeheer, natuur, kennisinstellingen en gebruikers), en omdat er wordt gedacht vanuit het 'systeem' (niet alleen water, maar ook bodem en vegetatie), zal het programma volgens hem waardevolle inzichten leveren voor het verbeteren van het Nederlandse water- en bodemsysteem. Daarnaast wordt er binnen het programma aandacht besteed aan governance-aspecten: hoe moeten wij (in de toekomst) gaan samenwerken om het systeem gezond te houden, zodat het  - ook bij veranderende klimatologische omstandigheden - meerdere functies kan (blijven) bedienen. Denk aan landbouw, recreatie, natuur, economie en dergelijke.

>Bekijk een fotocollage van de bijeenkomst

eDNA in het waterbeheer: de monitoring van de toekomst?

19-05-2017

Moderne eDNA-technieken biedt volgens insiders veel kansen om goedkoper, sneller en beter te monitoren. Betekent dat het einde van het schepnet, en het begin van 'metabarcoding' en 'qPCR'? Kom voor het anrwoord op deze en andere vragen naar het symposium 'CSI onder water, toepassing eDNA-technieken in het waterbeheer: fictie of al werkelijkheid?'

>Meer informatie en aanmelding

Ieder dier en iedere plant bevat DNA. En allemaal laten ze in hun omgeving DNA-sporen achter. Via slijm, huidschilfers, poep , haren e.d. Dit heet environmental DNA, kortweg: eDNA. Met nieuwe technieken kan dit eDNA steeds beter worden gedetecteerd. De ontwikkeling van eDNA-technieken (eDNA) gaat hard; de mogelijkheden voor inzet in het waterkwaliteitsbeheer lijken groot. Zo kunnen specifieke soorten worden aangetoond voor de Wet Natuurbescherming. De zwemwaterkwaliteit kan beter worden gemonitord. En met behulp van eDNA-technieken kunnen er soorteninventarisaties of zelfs complete voedselwebanalyses mee worden uitgevoerd. Dat helpt bij het sneller, beter en doelmatiger in beeld brengen, begrijpen, beoordelen en uiteindelijk verbeteren van de ecologische waterkwaliteit.

Uitgelicht Thema

Stedelijk waterbeheer
De themasite Stedelijk Waterbeheer informeert u over de ontwikkelingen op dit terrein en over de activiteiten van de Commissie Stedelijk Waterbeheer. Lees meer over Stedelijk waterbeheer

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

45 jaar STOWA

Bekijk de film

STOWA Deltafacts

online!