print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Waterwijzerdag 2017: instrumenten bijna operationeel

12-07-2017

Een groot aantal partijen werkt momenteel hard aan nieuwe en verbeterde methoden om de effecten van veranderingen in de waterhuishouding op landbouw(opbrengsten) en natuur goed in beeld te brengen. Dat gebeurt onder de titels 'Waterwijzer Landbouw (WWL)' en 'Waterwijzer Natuur (WWN)'. Maar wat zijn het voor instrumenten, hoe werken ze en wat kun je er precies mee? Tijdens de Waterwijzerdag op 29 juni 2017 kregen de aanwezigen antwoorden op deze vragen. Ook vertelden gebruikers over hun eerste ervaringen met de instrumenten, die binnenkort operationeel zijn.

>Lees het verslag van de Waterwijzerdag

>Bekijk de presentaties

Studiedag: Vele wegen die naar 'ontsteende en ontkoppelde stad' leiden

12-07-2017

Stimuleren en sturen met subsidies (Venray). Burgers ontzorgen en als gemeente zelf afkoppelmaatregelen uitvoeren (Ede). Burgers enthousiast maken met aansprekende projecten, films, spellen en het inschakelen van ambassadeurs (Land van Cuijk). Focussen op drie proefgebieden en een dynamisch 3D-model toepassen (Leiden). Er lijken vele wegen die naar de ontkoppelde en ontsteende stad leiden.

Op de studiedag 'Hoe onstenen we de stad' lichtten diverse gemeenten hun eigen aanpak toe. Ook was er aandacht voor een regenwaterheffing die particulieren en bedrijven moet stimuleren af te koppelen, zoals in Duitsland en België al gebeurt. U leest er alles over in een uitgebreid verslag van deze studiedag, inclusief praktische links. >Download het verslag

Uitgelicht Thema

Beek en Rivierherstel
Op deze themasite informeren we u over de ontwikkelingen rond beek- en rivierherstel in Nederland. Daarnaast staat op deze themasite informatie over de activiteiten van het Platform Beek- en Rivierherstel, waar Nederlandse waterbeheerders kennis e... Lees meer over Beek en Rivierherstel

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

45 jaar STOWA

Bekijk de film

STOWA Deltafacts

online!