print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Nieuwe STOWA ter Info: minder woorden, meer verhaal

18-04-2017

Binnenkort bij u in de bus, nu al online: de nieuwste uitgave van de STOWA ter Info. Vanaf deze uitgave in een aangepaste vormgeving. De aanleiding voor deze wijziging ligt in het feit dat we u in minder woorden meer willen vertellen. We streven naar korte, kernachtige verhalen, met een duidelijke (bestuurlijke) boodschap. Zo brengen we u snel op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het snijvlak van kennis, innovaties en waterbeheer. We besteden daarbij nadrukkelijk aandacht aan het toepassen van deze kennis (en de mogelijke consequenties daarvan) in uw eigen praktijk.

>Bekijk de STOWA ter Info 66

Deze redactionele koerswijziging heeft geleid tot een wat andere tekst/beeld verhouding. We nemen meer ruimte voor de opmaak. De inleidende teksten zijn korter, maar staan in een groter corps. De lopende teksten staan niet meer in blauw, maar in zwart. Ook hebben we de interlinie iets groter gemaakt. Verder zijn er nog wat kleinere zaken aangepast aan de smaak van deze tijd.

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2017: Bruggen slaan tussen kennis, ervaringen en inzichten

10-04-2017

Overbruggen. Dat was het thema van de Kennisdag Inspectie Waterkeringen die op 23 maart plaatsvond in Burgers' Zoo in Arnhem. Het was alweer de veertiende keer dat STOWA en Rijkswaterstaat deze dag hadden georganiseerd. Niet voor niets. Met meer dan driehonderd bezoekers - merendeels mensen uit de dagelijkse praktijk - bleek eens te meer dat de dag duidelijk voorziet in een behoefte. >Lees een verslag, inclusief videolinks

 

Uitgelicht Thema

Beating The Blues
Beating the blues is een beslisschema dat waterbeheerders praktische handvatten geeft bij het maken van keuzes bij het nemen van maatregelen tegen blauwalgenoverlast. Lees meer over Beating The Blues

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

45 jaar STOWA

Bekijk de film

STOWA Deltafacts

online!