print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

STOWA ter Info 68: waar en hoe kun je medicijnresten uit afvalwater verwijderen?

03-01-2018

In de meest recente uitgave van de STOWA ter Info brengen we u op de hoogte van zaken waar u als waterschapper mee te maken hebt, of binnenkort zult krijgen. We serveren de problemen en mogelijke oplossingen in dit magazine kort en krachtig voor u uit. Wat staat er dit keer op het menu?

We staan stil bij recente ontwikkelingen op het gebied van medicijnresten en andere microverontreinigingen in het milieu. STOWA heeft onderzocht waar en hoe je medicijnen uit afvalwater kunt verwijderen. Ook participeren we in een groot, grensverleggend onderzoeksprogramma over dit onderwerp. Bezoek ook het symposium 'Medicjinresten in afvalwater(...)', op 19 januari as.

We besteden aandacht aan het winnen van thermische energie uit oppervlaktewater. Dit kan mogelijk een duurzaam alternatief worden voor aardgas. Hoogleraar Hydrologie Marc Bierkens geeft tekst en uitleg bij de benchmark inundatiemodellen. En we gaan dieper in op het belang van de door STOWA ontwikkelde ecologische sleutelfactoren voor het nemen van haalbare en betaalbare waterkwaliteitsmaatregelen. Lezen dus! 

>Lees STOWA ter Info 68

Vragen én antwoorden over fosfor en fosforterugwinning

18-12-2017

Het onderwerp ‘fosfor en fosforterugwinning’ roept bij veel waterschappers vragen op. Hoeveel fosfor komt er bijvoorbeeld via rwzi’s in het oppervlaktewater terecht, vergeleken met andere bronnen zoals de landbouw? Welke mogelijkheden zijn er om fosfor te verwijderen, wat kost het en wat levert het op? Waar kan het wel en niet? Hoeveel effect heeft het? En hoe zit het met wet- en regelgeving?

In de brochure 'Fosfor, de kansen en uitdagingen voor de waterschappen' krijgen waterschappers de antwoorden op al deze vragen. Antwoorden waar ze - naar wij hopen en verwachten -  in hun (beleids)praktijk mee verder kunnen bij het nemen van belangrijke beslissingen over dit onderwerp.

>Download de brochure

Uitgelicht Thema

Waterwijzer
Welke invloed hebben waterhuishoudkundige veranderingen in een gebied - bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe peilbesluiten of klimaatverandering - op de aanwezige landbouw en natuur? En hoe creëer je als waterbeheerder optimale waterhuishoudkun... Lees meer over Waterwijzer

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

45 jaar STOWA

Bekijk de film

STOWA Deltafacts

online!