print

Agenda

30-05-2017, Afvalwaterketensymposium 2017

STOWA en stichting RIONED organiseren op dinsdag 30 mei a.s. het jaarlijkse afvalwaterketensymposium. Tijdens het symposium brengen we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied. Dat gebeurt aan de hand van vier thema's: ... Lees verder

31-05-2017, Grasdag regio NOORD

De bijeenkomst is volgeboekt, heb je interesse voor een volgende bijeenkomst stuur dan een mail aan stowa@stowa.nl  ovv grasdagen. In het nieuwe beoordelingsintrumentarium WBI2017 staan voorschriften voor het beoordelen van de k... Lees verder

01-06-2017, Symposium 'Grip op wateroverlast'

De recente wateroverlast in ons land roept de vraag op wat er aan de hand is. Zijn de buien inderdaad extremer? En zo ja: wat doet deze extreme neerslag in mijn gebied? Leidt het tot schade en welke maatregelen zijn er nodig om schade te voorkomen... Lees verder

06-06-2017, Workshop Dynamisch Kustbeheer

Op 6, 7 en 8 juni 2017 vindt de driedaagse workshop Dynamisch Kustbeheer plaats. Tijdens deze meerdaagse workshop bekijken we concrete mogelijkheden om het kustbeheer zodanig vorm te geven, dat zee en wind de ruimte hebben om sediment te verplaats... Lees verder

07-06-2017, Symposium ‘Verslingerd aan beken: van intrekgebied tot stromend water. Een stapsgewijze aanpak met het handboek Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen’

Op woensdagmiddag 7 juni wordt het nieuwe handboek 'Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen' gepresenteerd. We lichten tijdens de middag een aantal instrumenten uit het handboek nader toe en nemen u mee naar een mooi praktij... Lees verder

08-06-2017, STOWA studiedag: Hoe ontstenen we de stad?

Het ontstenen van de stad. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want daarvoor moeten bewoners zelf aan de slag. Tijdens deze studiedag verkennen wij de mogelijkheden voor gemeenten en waterschappen om burgers te stimuleren hun tuin te vergroene... Lees verder

08-06-2017, Landelijke Kennisdag Regionale Keringen

In Nederland houden we de kans op een overstroming klein. Regionale keringen spelen daarin een belangrijke rol. Er wordt veel tijd en geld besteed aan het op orde brengen en houden van de keringen en aan de organisatie van de nieuwe toetsronde. Vi... Lees verder

13-06-2017, Cursus Dijkinformatie voor beheer en versterken

Voor een beter en actueel inzicht in de conditie van je dijk is de inzet van data- en informatietechnologie en systemen van grote meerwaarde. De resultaten van FloodControl IJkdijk onderzoek hebben dit het afgelopen decennium laten zien. Tijd... Lees verder

14-06-2017, Symposium 'CSI onder water, toepassing eDNA-technieken in het waterbeheer: fictie of al werkelijkheid?'

Op 14 juni organiseert STOWA een symposium over environmental DNA (eDNA) in het waterbeheer. We bespreken de toepassingen en potenties van veelbelovende eDNA-technieken, u krijgt inzicht in de techniek achter eDNA en via een interactief gesprek tu... Lees verder

15-06-2017, Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe Daken 2017-2

Op 15 juni vindt een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe daken. Het is een leergroep voor waterschappen en gemeenten en heeft als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van mete... Lees verder

20-06-2017, Intervisiebijeenkomst 'Hoe ver gaan we ons watersysteembeheer automatiseren?'

De kerngroep Operationele Sturing, onderdeel van de Adviesgroep Watersysteemanalyse van STOWA, nodigt u van harte uit voor een intervisiebijeenkomst over vergaande automatisering van ons watersysteembeheer. De bijeenkomst vindt plaats bij Hoogheem... Lees verder

21-06-2017, Kennisdag zoetwater

In het Deltaprogramma Zoetwater wordt gewerkt aan de uitvoering van de eerste fase van dit Deltaprogramma en wordt de tweede fase (vanaf 2021) voorbereid. Voor beide fasen is kennisontwikkeling nodig, waarvoor een kennisagenda is opgesteld. De afg... Lees verder

29-06-2017, Waterwijzers: de primeur! Klimaatrobuuste effectbepaling van het waterbeheer op landbouw en natuur

Welke invloed hebben waterhuishoudkundige veranderingen - bijvoorbeeld peilveranderingen, onttrekkingen en de aanleg van buisdrainage -  op de landbouw en natuur in een gebied? En hoe creëer je als waterbeheerder optimale waterhuishoudku... Lees verder

19-09-2017, Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe Daken 2017-3

Op 19 september vindt een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe daken. Het is een leergroep voor waterschappen en gemeenten en heeft als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van... Lees verder

23-11-2017, Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe Daken 2017-4

Op 23 november vindt een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe daken. Het is een leergroep voor waterschappen en gemeenten en heeft als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van ... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test