print

Agenda

14-09-2017, Opleiding Dijktechniek

Nederland staat de komende jaren voor een grote opgave op het gebied van dijkversterkingen. Om te zorgen dat alle dijken aan de nieuwe wettelijke veiligheidsnormeringen voldoen, zijn goed opgeleide mensen nodig met de juiste kennis. Inmiddels... Lees verder

14-09-2017, Symposium Slibontwatering

Slibontwatering. Wat zijn de succesverhalen? Wat werkt wel en wat niet? Wat is de stand van zaken met betrekking tot techniek, technologie en onderzoek? Wat kunnen we van elkaar leren en hoe kunnen we elkaar inspireren? Kom naar het symposium Slib... Lees verder

19-09-2017, Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe Daken 2017-3

Op 19 september vindt een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe daken. Het is een leergroep voor waterschappen en gemeenten en heeft als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van... Lees verder

21-09-2017, Symposium 'Kansen voor integraal beekherstel met de nieuwe omgevingswet'

Een beek bestaat bij de gratie van haar omgeving. Ze is een onlosmakelijk onderdeel van een groter geheel. Hoe wij als mens deze omgeving gebruiken is dus erg bepalend voor de beek. De afgelopen jaren blijkt dat het lastig is om in beekprojecten a... Lees verder

28-09-2017, Platformdag Nieuwe Sanitatie, met als thema: gezondheid

Het thema gezondheid is niet alleen bij centrale, maar ook bij nieuwe sanitatie actueel. Afvalwater, oppervlaktewater en afstromend regenwater kunnen ziekteverwekkende organismen en microverontreinigingen bevatten die onze gezondheid kunnen aantas... Lees verder

04-10-2017, Dier-en-dijkendag

Moet ik mollen bestrijden in mijn waterkering? Wat is de invloed van muizen op kades? Hoe kun je je als waterschap weren tegen bevers? Doet een vos me de das om? Mag ik kleinvee als begrazing toestaan? Hebben bloemrijke dijken nut voor bijen? Het ... Lees verder

04-10-2017, Cursus 'Natuurvriendelijke oevers'

Natuurvriendelijke oevers zijn noodzakelijk voor waterberging, ecologische verbindingen en KRW-doelstellingen. Ook verfraaien ze het stadsbeeld. De kennis over natuurvriendelijke oevers is enorm toegenomen; voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn ... Lees verder

05-10-2017, Cursus 'Blauwalgen en waterbeheer'

De massale bloei van de blauwalg zorgt jaarlijks voor de nodige overlast in oppervlaktewateren, waaronder zwemwater en stadsvijvers. Drijflagen van blauwalgen en zuurstofloze omstandigheden van het water zijn het gevolg van de massale bloei. Hoe d... Lees verder

10-10-2017, Jubileumbijeenkomst Community of Practice Hermeandering 'Wat recht is moet krom. Tien jaar praktijkervaring'

In 2007 werd de Community of Practice Hermeandering opgericht. Aanleiding was dat er veel vragen vanuit de praktijk kwamen over hermeandering: hoe zit het met zandtransport, de stabiliteit van de beek en wat is een goed ontwerp? De start van het C... Lees verder

12-10-2017, Symposium 'Stedelijk water: Brandstof voor de circulaire stad'

Er is tegenwoordig veel aandacht voor de circulaire stad. Het is een stad die zo mogelijk energieneutraal is, waar kringlopen gesloten zijn en waar afval voedsel is. Stedelijk afvalwater is een belangrijke drager van zowel energie als grondstoffen... Lees verder

25-10-2017, Grasdag regio ZUID

In het nieuwe beoordelingsintrumentarium WBI2017 staan voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit van de grasbekleding. De zode is gesloten, open of fragmentarisch. Je kunt dit vaststellen door visuele inspectie en het steken van een plag.... Lees verder

26-10-2017, Nationale Sluizendag 2017

Op donderdag 26 oktober organiseert Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland voor de elfde keer de Nationale Sluizendag. Deze dag combineren we met de viering van het vijftigjarig bestaan van de Volkeraksluizen. Bereid u voor op een verra... Lees verder

09-11-2017, Grasdag regio MIDDEN-WEST

In het nieuwe beoordelingsintrumentarium WBI2017 staan voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit van de grasbekleding. De zode is gesloten, open of fragmentarisch. Je kunt dit vaststellen door visuele inspectie en het steken van een plag.... Lees verder

23-11-2017, Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe Daken 2017-4

Op 23 november vindt een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe daken. Het is een leergroep voor waterschappen en gemeenten en heeft als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van ... Lees verder

07-12-2017, Cursus 'Veiligheid regionale keringen'

De gebeurtenissen bij Wilnis, Ter Bregge en Stein waren aanleiding om het proces van normeren, toetsen, verbeteren en beheren van regionale waterkeringen te uniformeren. In deze cursus nemen we met u alle stappen door om u de handvatten te geven o... Lees verder

07-02-2018, Grasdag regio NOORD (1)

In het nieuwe beoordelingsintrumentarium WBI2017 staan voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit van de grasbekleding. De zode is gesloten, open of fragmentarisch. Je kunt dit vaststellen door visuele inspectie en het steken van een plag.... Lees verder

20-02-2018, Grasdag regio NOORD (2)

In het nieuwe beoordelingsintrumentarium WBI2017 staan voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit van de grasbekleding. De zode is gesloten, open of fragmentarisch. Je kunt dit vaststellen door visuele inspectie en het steken van een plag.... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test