print

Agenda

28-09-2017, Platformdag Nieuwe Sanitatie, met als thema: gezondheid

Het thema gezondheid is niet alleen bij centrale, maar ook bij nieuwe sanitatie actueel. Afvalwater, oppervlaktewater en afstromend regenwater kunnen ziekteverwekkende organismen en microverontreinigingen bevatten die onze gezondheid kunnen aantas... Lees verder

04-10-2017, Dier-en-dijkendag

Hoe kunnen we als dijkbeheerders omgaan met dieren op en in dijken? Bevers komen op de dijken af, hoe kan ik slim maatregelen nemen? Moet ik mollen (nog) bestrijden in mijn waterkering? Wat is de invloed van muizen op kades? Kan ik schapen inzette... Lees verder

04-10-2017, Cursus 'Natuurvriendelijke oevers'

Natuurvriendelijke oevers zijn noodzakelijk voor waterberging, ecologische verbindingen en KRW-doelstellingen. Ook verfraaien ze het stadsbeeld. De kennis over natuurvriendelijke oevers is enorm toegenomen; voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn ... Lees verder

05-10-2017, Workshop antibioticaresistentie in water. Stand van kennis en discussie consequenties

De kennis over de aanwezigheid van antibioticaresistente bacteriën, resistentiegenen en residuen van antibiotica in het watermilieu neemt toe. De mogelijke gezondheidsgevolgen daarvan zijn echter nagenoeg onbekend, en een risicogebaseerde afl... Lees verder

05-10-2017, Cursus 'Blauwalgen en waterbeheer'

De massale bloei van de blauwalg zorgt jaarlijks voor de nodige overlast in oppervlaktewateren, waaronder zwemwater en stadsvijvers. Drijflagen van blauwalgen en zuurstofloze omstandigheden van het water zijn het gevolg van de massale bloei. Hoe d... Lees verder

09-10-2017, Veldcursus toepassing Handboek Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen in de Rheezermaten bij de Vecht (Oost-Nederland)

Begin juni is het Handboek Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen gepresenteerd. Het handboek richt zich op de instrumenten om een goede systeemanalyse van het stroomgebied ten behoeve van ecologisch herstel op te stellen. Het gaat... Lees verder

11-10-2017, NKWK Klimaatbestendige stad: Projectbezoek aan Alkmaar

Het vijfde projectbezoek in de projectentournee van de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad vindt plaats in Alkmaar. Er is een een afwisselend programma samengesteld waarin u te weten komt hoe Alkmaar werk maakt van een klimaatbestendige sta... Lees verder

12-10-2017, Veldcursus toepassing Handboek Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen in het Reestdal (Noord-Nederland)

Begin juni is het handboek Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen gepresenteerd. Het handboek richt zich op de instrumenten om een goede systeemanalyse van het stroomgebied ten behoeve van ecologisch herstel op te stellen. Het gaat... Lees verder

12-10-2017, Symposium 'Stedelijk water: Brandstof voor de circulaire stad'

Er is tegenwoordig veel aandacht voor de circulaire stad. Het is een stad die zo mogelijk energieneutraal is, waar kringlopen gesloten zijn en waar afval voedsel is. Stedelijk afvalwater is een belangrijke drager van zowel energie als grondstoffen... Lees verder

19-10-2017, Veldcursus toepassing Handboek Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen in het Beeselsbroek en de Huilbeek (Zuid-Nederland)

Begin juni is het handboek Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen gepresenteerd. Het handboek richt zich op de instrumenten om een goede systeemanalyse van het stroomgebied ten behoeve van ecologisch herstel op te stellen. Het gaat... Lees verder

25-10-2017, Grasdag regio ZUID

In het nieuwe beoordelingsintrumentarium WBI2017 staan voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit van de grasbekleding. De zode is gesloten, open of fragmentarisch. Je kunt dit vaststellen door visuele inspectie en het steken van een plag.... Lees verder

26-10-2017, Nationale Sluizendag 2017

Op donderdag 26 oktober organiseert Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland voor de elfde keer de Nationale Sluizendag. Deze dag wordt gecombineerd met de viering van het vijftigjarig bestaan van de Volkeraksluizen. Bereid u voor op een ... Lees verder

09-11-2017, Nationaal congres veenbodemdaling 'Heel Holland Zakt 2'

Het succesvolle congres 'Heel Holland Zakt' uit 2016 krijgt een vervolg. Op donderdag 9 november 2017 vindt het tweede nationale congres over veenbodemdaling plaats in het  Hulstkampgebouw in Rotterdam. Inge Diepman zal als dagvoorzit... Lees verder

09-11-2017, Grasdag regio MIDDEN-WEST

In het nieuwe beoordelingsintrumentarium WBI2017 staan voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit van de grasbekleding. De zode is gesloten, open of fragmentarisch. Je kunt dit vaststellen door visuele inspectie en het steken van een plag.... Lees verder

10-11-2017, Jubileumbijeenkomst 30 jaar De Nederlandse Gemalenstichting "Tussen Stoom en Stroom"

Op 10 november 2017 viert de Nederlandse Gemalenstichting in Lelystad haar dertigjarig bestaan. U bent van harte welkom om deze feestelijke dag mee te vieren. Diverse sprekers gaan in op de waarde en het belang van het bewaren van waterstaatkundig... Lees verder

22-11-2017, Vijde Kennisdag Zoetwater

In het Deltaprogramma Zoetwater wordt gewerkt aan de uitvoering van de eerste fase van het Deltaplan Zoetwater en wordt de tweede fase (vanaf 2021) voorbereid. Voor beide fasen is kennisontwikkeling nodig. Op zowel landelijk als regionaal niveau z... Lees verder

23-11-2017, NHI-dag 2017: En nu aan de slag!

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de verzameling van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen voor Nederland op landelijke en regionale schaal. Het NHI is bedoeld om de kennis van special... Lees verder

23-11-2017, Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe Daken 2017-4

Op 23 november vindt een bijeenkomst plaats van de Community of Practice Meten en Monitoren Groenblauwe daken. Het is een leergroep voor waterschappen en gemeenten en heeft als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van ... Lees verder

30-11-2017, Down to earth! Remote sensing in het waterbeheer

60 jaar geleden luidde Rusland het begin van het satelliettijdperk in met de lancering van de Sputnik I. Sinds die tijd cirkelt een toenemend aantal satellieten rond de aarde voor tal van doeleinden, van communicatie en navigatie tot observatie. D... Lees verder

07-12-2017, Cursus 'Veiligheid regionale keringen'

De gebeurtenissen bij Wilnis, Ter Bregge en Stein waren aanleiding om het proces van normeren, toetsen, verbeteren en beheren van regionale waterkeringen te uniformeren. In deze cursus nemen we met u alle stappen door om u de handvatten te geven o... Lees verder

07-02-2018, Grasdag regio NOORD (1)

In het nieuwe beoordelingsintrumentarium WBI2017 staan voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit van de grasbekleding. De zode is gesloten, open of fragmentarisch. Je kunt dit vaststellen door visuele inspectie en het steken van een plag.... Lees verder

20-02-2018, Grasdag regio NOORD (2)

In het nieuwe beoordelingsintrumentarium WBI2017 staan voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit van de grasbekleding. De zode is gesloten, open of fragmentarisch. Je kunt dit vaststellen door visuele inspectie en het steken van een plag.... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test