print

Kennisdag Deltaprogramma Zoetwater

Terug

In het Deltaprogramma Zoetwater wordt gewerkt aan de uitvoering van de eerste  fase van het Deltaplan Zoetwater en wordt de 2e fase (vanaf 2021) voorbereid. Voor beide fasen is kennis nodig. Hier is een kennisagenda voor opgesteld, de Kennisagenda Zoetwater. Op zowel landelijk als regionaal niveau zijn de afgelopen jaren diverse kennisvragen van deze agenda opgepakt. Op de kennisdagen Zoetwater worden resultaten gedeeld (najaar) en gezamenlijk gewerkt aan de planning (voorjaar). Op dinsdag 15 mei 2018 organiseert het DP Zoetwater alweer de zesde kennisdag.

Tijdens deze kennisdag komen de volgende thema's aan de orde:

  • Kennisdoorbraken: presentatie van resultaten van lopende en/of afgeronde onderzoeken en pilots;
  • Van buiten naar binnen kijken: verschillende universiteiten, zoals de Universiteit Utrecht, presenteren welke onderzoeken zij doen rondom zoetwater;
  • Programmering onderzoek 2018 - 2019. Presenteren van de programmering voor 2018 – 2019 en in groepen discussiëren over enkele nieuw geprogrammeerde onderzoeken;
  • Verbinding met andere programma’s: presenteren van relevante kennis ontwikkeld vanuit andere programma’s zoals het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Meer informatie en aanmelding

We verzoeken u om de datum alvast te noteren en zich aan te melden via de Postbus Zoetwater. Op een later moment ontvangt u het gedetailleerde programma. De Kennisdag wordt voorbereid door Rijkswaterstaat WVL en STOWA met ondersteuning van Berenschot.Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met:

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test