print

Projectentoernee NKWK-KBS: Dordrecht

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bert Palsma
Datum
18-05-2017

De gemeente Dordrecht en het waterschap Hollandse Delta organiseren in samenwerking met de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het NKWK (waar ook STOWA aan deelneemt) op donderdag 18 mei een projectbezoek aan Dordrecht.

>Direct inschrijven
 

OCHTENDPROGRAMMA

’s Ochtends bezoeken alle deelnemers de volgende vier bijzondere projecten:

Plan Tij: Plan Tij is een woningbouwproject dat is aangelegd op een speciaal hiervoor ontpolderd gebied, waar de getijdenwerking nu vrij spel heeft en natuur, water, recreatie en wonen samengaan. De 96 woningen zijn waterrobuust gebouwd zodat ze tegen extreme hoogwatersituaties bestand zijn.

Dordtwijkzone: De Dordtwijkzone is een groenblauwe zone van verschillende park/bos gebieden en waterpartijen, tussen stad en natuur. Hier is een groot deel van de waterbergingsopgave van de stad is gerealiseerd, waarbij is meegekoppeld met andere projecten en 1,2 hectare water via co-creatie met bewoners is ingevuld.

Land van Valk: De wijk Land van Valk is gebouwd in een zettingsgevoelig gebied met klei- en veenlagen in de ondiepe ondergrond. Om de daardoor ontstane problemen het hoofd te bieden, is als eerste wijk in Nederland actief grondwaterpeilbeheer toegepast, waarbij zowel gemeente als de bewoners een rol hebben. 

Nieuwe Dordtse Biesbosch: De Nieuw Dordtse Biesbosch is een natuur- en recreatieproject in het landelijk gebied van Dordrecht en vormt de verbinding tussen de Sliedrechtse Biesbosch en de Dordtse Biesbosch. Door een verbinding met de Dordtwijkzone levert dit project een bijdrage aan een betere waterkwaliteit.

MIDDAGPROGRAMMA

In de middag kunt u in twee rondes deelnemen aan een van de volgende themasessies of workshops. U dient voor elke ronde uw eerste en tweede voorkeur op te geven.

1. Actief grondwaterpeilbeheer- praktijkervaringen en nieuwe onderzoeksresultaten: In deze themasessie worden nieuwe onderzoeksresultaten gepresenteerd van de mogelijkheden en baten van grootschalige invoering van actief grondwaterbeheer en wordt dieper ingegaan op de praktijkervaringen in het 's ochtends bezochte Land van Valk. De themasessie bestaat uit twee inleidingen, gevolgd door vragen en discussie.

2. Wateroverlast als gevolg van extreme buien: Aan de hand van de inventarisatie en evaluatie van de problematiek in Dordrecht en een plan van aanpak voor locaties met (on)mogelijkheden voor maatregelen, willen we in deze interactieve workshop graag van gedachten wisselen over de vragen en dilemma's waar we tegen aan lopen.

3. Co-creatie als het ‘nieuwe normaal’: Een stad klimaatbestendig maken lukt alleen door een samenspel tussen bewoners, bedrijfsleven en overheid. In deze interactieve workshop zullen we vanuit de theorie en de praktijk verkennen hoe co-creatie het ‘nieuwe normaal’ in de werkwijze wordt.

4. Nature Based Solutions - ecosysteem diensten: Deze workshop gaat in op praktijkvoorbeelden van de toepassing van Nature Based Solutions: de Dordtwijkzone en de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Doel is om met de deelnemers na te denken over de waarden van natuur en water in en om de stad, de kosten- en baathebbers inzichtelijk te maken en hoe dit nadrukkelijker mee te wegen in beleid en besluitvorming.

> Meer informatie over het programma van het projectbezoek

MEER INFORMATIE AANMELDEN

De dag is bedoeld voor professionals die in het ruimtelijke en fysieke domein werkzaam zijn. Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. U dient zich vooraf aan te melden. Dit kan tot en met dinsdag 9 mei. Wacht niet te lang, want er is maar plaats voor 100 deelnemers. Na aanmelding ontvangt u binnen enkele dagen een bevestiging. Voor informatie over de projectentournee en over de andere activiteiten van de onderzoekslijn NKWK-KBS, zie waterenklimaat.nl.

>Aanmelden

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test