print

Symposium ‘Verslingerd aan beken: van intrekgebied tot stromend water. Een stapsgewijze aanpak met het handboek Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen’

Terug
Locatie
Contactpersoon
Pui Mee Chan
Datum
Woensdagmiddag 7 juni, 13.00 uur

Op woensdagmiddag 7 juni bieden Joost Buntsma (directeur STOWA) en Teo Wams (voorzitter adviescommissie OBN) het nieuwe Handboek 'Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen' aan aan Judith Snepvangers (adjunct directeur Overijssels Landschap) en Nettie Aarnink (DB-lid Waterschap Vechtstromen). U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Uiteraard krijgt u een exemplaar mee, zodat u meteen aan de slag kan met de systeemanalyse. Naast de boekpresentatie is er een presentatie over de toegevoegde waarde van een goede systeemanalyse. Ook lichten we tijdens deze middag een aantal instrumenten uit het handboek nader toe. Tot slot wordt aan de hand van een mooi voorbeeld van beekdalherstel in de Regge een reflectie gegeven op het handboek, waarna we dit voorbeeld in een excursie zelf kunnen aanschouwen.

Achtergrond

Beekherstel, waterberging en herstel van verdroogde natuurgebieden: het zijn veel voorkomende opgaven in beekdallandschappen. Vaak worden ze nog te lokaal en sectoraal benaderd met als gevolg dat het gewenste ecohydrologische effect niet wordt bereikt. Het nieuwe Handboek Ecohydrologische Systeemanalyse Beekdallandschappen schetst de aanbevolen werkwijze voor een integrale analyse. Aan de hand van praktische hulpvragen, neemt het handboek de gebruiker bij de hand. Het handboek richt zich op die instrumenten die nodig zijn om, vanuit een aantal beleidsvragen, een goede systeemanalyse van het stroomgebied op te stellen. Het gaat erom te begrijpen welke ecohydrologische processen in belangrijke mate bijdragen aan de kwaliteit van levensgemeenschappen in beek en beekdal. Tot nog toe was de kennis hierover gefragmenteerd aanwezig. Dit handboek wil deze kennis samenbrengen en beschikbaar stellen voor de praktijk van het ecologisch herstel van beken en beeklandschappen. STOWA en het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) hebben gezamenlijk dit handboek laten maken; het handboek maakt deel uit van het feuilleton over beek(dal)herstel van de STOWA.

De middag vindt plaats in Restaurant de Nieuwe Brug te Ommen (langs de Regge, tussen Giethmen en Eerde). We starten met een inlooplunch om 13.00 uur. Het programma start om 13.30 uur.

>AANMELDEN

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test