print

Symposium ‘Verslingerd aan beken: van intrekgebied tot stromend water. Een stapsgewijze aanpak met het handboek Ecohydrologische systeemanalyse in beekdallandschappen’

Terug

Op woensdagmiddag 7 juni wordt het nieuwe handboek 'Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen' gepresenteerd. We lichten tijdens de middag een aantal instrumenten uit het handboek nader toe en nemen u mee naar een mooi praktijkvoorbeeld in de Regge. Uiteraard krijgt u een exemplaar mee, zodat u zelf met het handboek aan de slag kunt. 

Joost Buntsma (directeur STOWA) en Teo Wams (voorzitter adviescommissie OBN) bieden tijdens deze bijeenkomst het nieuwe Handboek aan aan Judith Snepvangers (adjunct directeur Overijssels Landschap) en Nettie Aarnink (DB-lid Waterschap Vechtstromen).


Achtergrond

Beekherstel, waterberging en herstel van verdroogde natuurgebieden: het zijn veel voorkomende opgaven in beekdallandschappen. Vaak worden ze nog te lokaal en sectoraal benaderd met als gevolg dat het gewenste ecohydrologische effect niet wordt bereikt. Het nieuwe Handboek Ecohydrologische Systeemanalyse Beekdallandschappen schetst de aanbevolen werkwijze voor een integrale analyse. Aan de hand van praktische hulpvragen, neemt het handboek de gebruiker bij de hand. Het handboek richt zich op die instrumenten die nodig zijn om, vanuit een aantal beleidsvragen, een goede systeemanalyse van het stroomgebied op te stellen. Het gaat erom te begrijpen welke ecohydrologische processen in belangrijke mate bijdragen aan de kwaliteit van levensgemeenschappen in beek en beekdal. Tot nog toe was de kennis hierover gefragmenteerd aanwezig. Dit handboek wil deze kennis samenbrengen en beschikbaar stellen voor de praktijk van het ecologisch herstel van beken en beeklandschappen. STOWA en het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) hebben gezamenlijk dit handboek laten maken; het handboek maakt deel uit van het feuilleton over beek(dal)herstel van de STOWA.

De middag vindt plaats in Restaurant de Nieuwe Brug te Ommen (langs de Regge, tussen Giethmen en Eerde). We starten met een inlooplunch om 13.00 uur. Het programma start om 13.30 uur.

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, zonder tegenbericht rekeken wij op uw komst. Bent u verhinderd graag een bericht aan stowa@stowa.nl 

>AANMELDEN

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test