print

Vijfde Kennisdag Zoetwater

Terug

In het Deltaprogramma Zoetwater wordt gewerkt aan de uitvoering van de eerste fase van het Deltaplan Zoetwater en wordt de tweede fase (vanaf 2021) voorbereid. Voor beide fasen is kennisontwikkeling nodig. Op zowel landelijk als regionaal niveau zijn de afgelopen jaren diverse kennisvragen opgepakt. De onderzoeken die lopen of gepland staan, zijn gebundeld in een speciale Kennisagenda Zoetwater. Op de kennisdagen Zoetwater worden resultaten van de in dit kader uitgevoerde kennsiprojecten gedeeld (najaar) en gezamenlijk gewerkt aan de planning (voorjaar).

Op woensdag 22 november 2017 organiseert het Deltaprogramma Zoetwater de vijfde Kennisdag Zoetwater. Hierop presenteren wij de resultaten van onderzoek over drie thema’s: optimalisaties in (operationeel) waterbeheer, systeem- en proceskennis, pilots en innovaties. Ook willen we tijdens deze dag de eerder geformeerde kennisallianties (geformeerd tijdens de Alliantiefabriek Zoetwater op 21 juni 2017) verbreden en verdiepen (kennisallianties ), en tevens mogelijke nieuwe alliantieonderwerpen verkennen. De dag bestaat uit een mix van plenaire presentaties, interactieve kennisuitwisseling rondom posterpresentaties en korte werksessies georganiseerd voor de kennisallianties. De kennisdag wordt voorbereid door Rijkswaterstaat, WVL en STOWA, met ondersteuning van Berenschot.

Aanmelden

U kunt zich tot 10 november as. aanmelden door een email te sturen naar PostbusZoetwater@minienm.nl.

Contactpersonen:

RWS: Neeltje Kielen, neeltje.kielen@rws.nl, 06 29 09 97 99
STOWA: Rob Ruijtenberg, ruijtenberg@stowa.nl, 06 34 40 91 73
Berenschot: Dominique Reumkens, 06 13 82 49 71

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief rechtsboven op onze homepage.

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test