print

Nieuwsoverzicht

STOWA ter Info 68: waar en hoe kun je medicijnresten uit afvalwater verwijderen?

03-01-2018 In de meest recente uitgave van de STOWA ter Info brengen we u op de hoogte van zaken waar u als waterschapper mee te maken hebt, of binnenkort zult krijgen. We serveren de problemen en mogelijke oplossingen in dit magazine kort en krachtig voor u uit. Wat staat er dit keer op het menu? We s... Lees verder

Bouw eerste 'NEO-alginaatfabriek' gestart

18-12-2017 Waterschap Rijn en IJssel is in Zutphen gestart met de bouw van een fabriek voor het terugwinnen van een biopolymeer met alginaatachtige eigenschappen (werktitel: NEO-alginaat) uit het zuiveringsslib van gezuiverd restwater van de zuivelfabrieken van Royal FrieslandCampina te Borculo en Lochem. H... Lees verder

Vragen én antwoorden over fosfor en fosforterugwinning

18-12-2017 Het onderwerp ‘fosfor en fosforterugwinning’ roept bij veel waterschappers vragen op. Hoeveel fosfor komt er bijvoorbeeld via rwzi’s in het oppervlaktewater terecht, vergeleken met andere bronnen zoals de landbouw? Welke mogelijkheden zijn er om fosfor te verwijderen, wat kost h... Lees verder

Hotspotanalyse biedt handvatten voor mogelijke medicijnverwijdering uit afvalwater

15-12-2017 STOWA heeft onlangs een hotspotanalyse geneesmiddelen uitgebracht. Hierin wordt op transparante en eenduidige wijze de hoeveelheid humane geneesmiddelen ingeschat die via zuiveringsinstallaties  (rwzi’s) in het oppervlaktewater terecht komt en de wijze waarop deze zich verspreiden in o... Lees verder

Onderzoek naar mogelijke milieueffecten rubbergranulaat

11-12-2017 Het RIVM en STOWA doen onderzoek naar mogelijke milieu-effecten van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Het RIVM doet dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA namens de gezamenlijke waterschappen.  Aanleiding voor het onderzoek is het bekend worden dat... Lees verder

Vijfde Kennisdag Zoetwater

26-11-2017 Op woensdag 22 november vond de vijfde Kennisdag Zoetwater plaats. Tijdens deze dag werden de resultaten gepresenteerd van onderzoeken op het gebied van optimalisaties in het (operationeel) waterbeheer en systeem- en proceskennis. Ook was er aandacht voor de uitkomsten van zoetwaterpilots en werd... Lees verder

Waterschappen testen drogen zuiveringsslib in kassen, met restwarmte

09-11-2017 Wetterskip Fryslân onderzoekt samen met Noorderzijlvest, Hunze & Aa’s, Drents Overijsselse Delta, Zuiderzeeland, Vallei en Veluwe, Rijn & IJssel en STOWA of het drogen van zuiveringsslib in kassen met restwarmte en zonlicht in de praktijk haalbaar is. Uit het STOWA-rapport &ls... Lees verder

Handreiking Thermische energie uit oppervlaktewater verschenen

30-10-2017 Onlangs bracht STOWA de handreiking Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) uit. De handreiking helpt waterbeheerders, gemeenten, eigenaren van gebouwen en energieleveranciers bij de stappen die zij moeten nemen om projecten te realiseren waar voor het verwarmen dan wel koelen van woningen,... Lees verder

Handige e-learning module over de nieuwe normering waterveiligheid

24-10-2017 Voor het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid (INNW) is een speciale e-learning module ontwikkeld. In deze module leert u de basisbegrippen van de nieuwe normering en krijgt u een overzicht van de manier waarop de nieuwe normering wordt toegepast. De e-learning modul... Lees verder

Symposium: Geef burgers een rol in het werken aan een circulaire stad

19-10-2017 Stedelijk afvalwater is een belangrijke drager van zowel energie als grondstoffen en kan daarom bijdragen aan het bereiken van circulaire doelstellingen in de stad. Tijdens het symposium 'Stedelijk water: brandstof voor de moderne stad' werd stilgestaan bij de vraag wat daarvoor nodig is ... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test