print

Nieuwsoverzicht

Risico muskusrattenbestrijders op infectie met seoulvirus klein

18-05-2018 Onlangs werden de resultaten gepubliceerd van een studie naar risico voor muskusrattenbestrijders om besmet te worden met het seoulvirus. Dit virus wordt overgedragen door bruine ratten. Recent werd in ons land melding gemaakt van besmette bruine ratten. Bruine ratten worden soms als bijvang... Lees verder

Animatie over werking stedelijk watersysteem

14-05-2018 STOWA en stichting RIONED hebben een korte animatie laten maken over de werking van de stedelijke afvalwaterketen. De animatie laat ook zien hoe gemeenten en waterschappen dit systeem op een doelmatige manier kunnen verbeteren, zodat wateroverlast wordt gereduceerd. Lees verder

TEO-cockpit: handig hulpmiddel om haalbaarheid TEO-initiatieven in te schatten

14-05-2018 Onlangs bracht STOWA de TEO-cockpit uit. Met dit instrument (xcell-sheet) kunnen gebruikers een eerste inschatting maken van de financiële haalbaarheid van projecten waarbij sprake is van het (terug)winnen van thermische energie uit oppervlaktewater. Gebruikers selecteren een van de tie... Lees verder

Verslag bijeenkomst benchmark inundatiemodellen

13-05-2018 Waterbeheerders willen weten hoe klimaatbestendig hun watersystemen bij extreme neerslag zijn. En ze willen weten wat het effect is van maatregelen om de gevolgen van extreme neerslag te reduceren, zoals het aanleggen van extra waterberging. Wateroverlast- en inundatiemodellen modellen spelen hie... Lees verder

Maak onze Deltafacts voor u (nog) beter: vul de online enquête in

26-04-2018 De Deltafacts van STOWA zijn online kennisdossiers met de meest actuele kennis over onderwerpen op het snijvlak van waterbeheer en klimaat(verandering). Ze zijn onderverdeeld in drie thema’s: waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie. De Deltafacts zijn te vinden op www... Lees verder

Neerslagstatistieken voor korte duren geactualiseerd: extreme buien nog extremer geworden

26-04-2018 In opdracht van de STOWA hebben het KNMI en HKV Lijn in water neerslagstatistieken voor korte tijdsduren, van 10 minuten tot 12 uur, geactualiseerd. De nieuwe statistieken vallen tot enkele tientallen procenten hoger uit dan de tot nu toe gehanteerde neerslag­statistieken. De kans op waterove... Lees verder

Nieuw: Risicodatabank stedelijk waterbeheer

24-04-2018 Stichting RIONED en STOWA hebben met bijdragen van het Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek (FCK-CT) de Risicodatabank Stedelijk Waterbeheer ontwikkeld. Met de resultaten van deze databank kunt u zich een beeld vormen over de gemiddeld te verwachten kans en gevolgen van risico’s en daa... Lees verder

Stuurgroep Water stelt nieuwe handreiking vast voor Europese waterkwaliteitsdoelen

19-04-2018 Op 4 april jl. heeft de Stuurgroep Water, het bestuurlijk overleg tussen bestuurders van de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven, de ‘Handreiking KRW-doelen’ vastgesteld. De handreiking geeft waterbeheerders duidelijke handvatten en een stappenplan voor het actu... Lees verder

Werk STOWA staat centraal in recente uitgave tijdschrift Landschap

10-04-2018 Onlangs verscheen een nieuwe uitgave van het tijdschrift Landschap (2018-01). In dit nummer staan de activiteiten van STOWA centraal. Bekijk de gehele uitgave In het nummer wordt aandacht besteed aan de door STOWA ontwikkelde ecologische sleutelfactoren ter verbetering van de ecologisch... Lees verder

STOWA jaaroverzicht 2017 verschenen

03-04-2018 De Nederlandse waterbeheerders staan voor grote opgaven. Wat kunnen en moeten ze doen om de klimaatopgaven op te lossen? Hoe maken ze hun ambities waar op het gebied van energie en het terugwinnen van grondstoffen? Wat zijn kosteneffectieve maatregelen om de ecologische waterkwaliteit te verbeter... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test