print

Nieuwsoverzicht

Workshop SAT-WATER tijdens Waterinfodag

20-03-2017 Het STOWA-programma SAT-WATER heeft tot doel het gebruik van remote sensing data en informatie gemeengoed te maken binnen het Nederlandse waterbeheer. Op de Waterinfodag 2017 op 30 maart a.s. vertellen vertegenwoordigers van SAT-WATER in een speciale workshop meer over hun activiteiten. Daarbij w... Lees verder

Wie helpt mee om groene ambities waterschappen werkelijkheid te laten worden?

13-03-2017 Onlangs kwam het STOWA-rapport Slim samenwerken aan groene waterschappen uit. Hierin schetst STOWA een beeld van de stand van zaken van het aan de Green Deal Energie gekoppelde onderzoeksprogramma. Er is nog ruimte voor onderzoeksvoorstellen. In het voorjaar van 2016 sloten waterschappen, he... Lees verder

eDNA voedselwebanalyses: meer grip op het leven onder water met één enkel watermonster

10-03-2017 De laatste jaren zijn er diverse nieuwe monitoringmethoden ontwikkeld om inzicht te krijgen in de ecologische toestand van een water en aangrijpingspunten te vinden voor het verbeteren van deze toestand. Eén daarvan is eDNA voor voedselwebanalyses. Witteveen+Bos, Datura en zeven waterschap... Lees verder

Life+ project CENIRELTA afgesloten

07-03-2017 Op 31 december 2016 is het LIFE+ project ‘CENIRELTA’ officieel beëindigd. Gedurende vijf jaar is op rwzi Dokhaven in Rotterdam aan dit project gewerkt. Het doel was aan te tonen dat CENIRELTA een effectieve en robuuste technologie is voor stikstofverwijdering uit afvalwater en da... Lees verder

Muskus- en beverratbestrijders lopen klein risico op hantavirusbesmetting

04-03-2017 Nederlandse muskus- en beverratbestrijders lopen een kleine kans op besmetting met hantavirussen, zoals het Seoulvirus. Dat blijkt uit onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uitvoerde in opdracht van de Unie van Waterschappen, STOWA en het A&O-fonds Waterschapp... Lees verder

Watermozaïek in 2017: uitwerken en verankeren ecologische sleutelfactoren

28-02-2017 2017 staat voor het kennisprogramma Watermozaïek van STOWA vooral in het teken van de uitwerking en verankering van de zogenoemde ecologische sleutelfactoren. Zij vormen de basis voor watersysteemanalyses. Met behulp van deze factoren wordt inzichtelijk wat de ecologische toestand van een wa... Lees verder

Mogelijke verklaring voor bochtigheid in Drentsche Aa

27-02-2017 Onlangs verscheen er in het tijdschrift 'Earth Surface Processes and Landforms' een artikel van Jasper Candel e.a. waarin een mogelijke verklaring wordt gegeven voor de hoge bochtigheid van laaglandrivieren in venige beekdalen, zoals de Drentsche Aa. Het artikel kan een bijdrage leve... Lees verder

Benchmark inundatiemodellen gestart

21-02-2017 STOWA voert op dit moment een speciale 'Benchmark Inundatiemodellen' uit. Het doel is om waterbeheerders meer duidelijkheid te verschaffen over de bruikbaarheid van uiteenlopende modelinstrumenten voor verschillende doeleinden, zoals strategie, beleid, het doorrekenen van wateroverlastmaa... Lees verder

Release nieuwe versie PROMOTOR, een probabilistisch model om regionale waterkeringen op hoogte te toetsen

21-02-2017 Onlangs verscheen een nieuwe versie van het instrument PROMOTOR (versie 4.1), een probalistisch model om regionale waterkeringen op hoogte te toetsen. De traditionele toetsing van regionale waterkeringen op hoogte geeft vaak conservatieve uitkomsten, omdat de factoren die de waterhoogte bepa... Lees verder

Deltafacts in 2016 goed bezocht

20-02-2017 Hoe beschermen we Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering? En hoe spelen we in op de effecten daarvan, zoals extreme neerslag en toenemende verzilting? STOWA ontsluit de opgedane kennis hierover via speciale Deltafacts. Met succes. In 2016 werden ze meer dan 15 duizend keer geraadpleeg... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test