print

Nieuwsoverzicht

Kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ gepresenteerd

24-11-2016 Op donderdag 24 november hielden het Platform Slappe Bodem en STOWA een CoP-bijeenkomst over veenbodemdaling. Tijdens de dag werd het nieuwe het kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ gepresenteerd. De provincie Zuid-Holland, STOWA en het Platform Slappe Bodem hebben de hande... Lees verder

Start feitenonderzoek historische veendijkdoorbraken

17-11-2016 Onder het motto ‘history helps’ laten STOWA, TU Delft en de provincie Zuid-Holland gegevens opdiepen over historische veenkadedoorbraken. Op deze manier hopen de partijen meer te weten te komen over het gedrag en de sterkte van veenkaden.   Sinds 2003 staan veenkaden -... Lees verder

RiverCare: hoe reageren rivieren op grote ingrepen?

15-11-2016 De loop van een groot aantal Nederlandse rivieren wordt de komende jaren flink aangepakt om de zelfvoorzienendheid te vergroten, water veilig af te kunnen voeren en natuur te ontwikkelen. Het is nog niet bekend hoe de bodem, oevers en uiterwaarden zullen reageren op deze aanpassingen. Binnen het ... Lees verder

Geslaagde Kennisdag Zoetwater

14-11-2016 Op 8 november 2016 vond de derde Kennisdag Zoetwater plaats, dit keer in Stadskasteel Oudaen in Utrecht. Het was een geslaagde dag, met een mooie opkomst van ruim 75 deelnemers. Zowel publieke als private organisaties waren goed vertegenwoordigd, wat een breed scala aan aanwezige kennis en expert... Lees verder

Waterschappen gaan NEO-alginaat winnen uit Nereda®slibkorrels

10-11-2016 Waterschap Rijn en IJssel gaat in Zutphen een innovatieve en duurzame Nereda® zuiveringsinstallatie bouwen, met daaraan gekoppeld een installatie om NEO-alginaat terug te winnen uit de bij het zuiveren vrijkomende slibkorrels. Het is een mooi voorbeeld van de afvalwaterzuivering als Grondstof... Lees verder

Project ‘Slim malen’ komt op stoom

10-11-2016 In maart 2016 is het landelijke onderzoeksproject ‘Slim Malen’ gestart. Hierin laten waterschappen onderzoeken hoe zij hun gemalen slimmer en daarmee energiezuiniger kunnen laten draaien. Dat gebeurt in vier pilots. De uitvoerende partijen hebben het afgelopen half jaar niet stilgezet... Lees verder

Kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ gestart

09-11-2016 Onlangs is het kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ (KWB) van start gegaan. De provincie Zuid-Holland, STOWA en het Platform Slappe Bodem hebben de handen ineen geslagen om het eerste jaar van het vierjarige kennisprogramma te financieren. >Naar de website De dee... Lees verder

Nieuwe visie op regionale keringen in aantocht

07-11-2016 STOWA werkt op dit moment in opdracht van de Unie van Waterschappen en IPO aan een nieuwe visie op regionale keringen. Deze is naar verwachting eind van dit jaar gereed. Tijdens het Deltacongers 2016 begin november, kregen de aanwezigen alvast een korte film te zien waarin de achtergronden bij en... Lees verder

Factsheet over effecten uitheemse Quaggamossel in Nederlandse wateren

07-11-2016 STOWA heeft een factsheet laten opstellen over de uitheemse Quaggamossel. Deze mossel werd voor het eerst in Nederland waargenomen in 2006. Het factsheet geeft een overzicht van de tot dusver bekende effecten die de Quaggamossel heeft op aquatische ecosystemen en het Nederlands waterkwaliteitsbeh... Lees verder

Wie werkt ecologische sleutelfactor Organische Belasting uit in een praktisch toepasbaar instrument voor waterbeheerders?

28-10-2016 Voor de ecologische sleutelfactor Organische Belasting is STOWA op zoek naar een groep van personen en/of instellingen die deze sleutelfactor kunnen uitwerken in een praktisch toepasbaar instrument, volgens een reeds opgesteld Plan van Aanpak (zie onder). Onze voorkeur gaat uit naar een consortiu... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test