print

Nieuwsoverzicht

STOWA zomerserie 7: Kansen voor struviet als teruggewonnen meststof

29-08-2016 STOWA heeft recent onderzoek laten doen naar de kwaliteit van struviet, de vorm waarin fosfaat wordt teruggewonnen uit afvalwater. Tevens is gekeken naar de marktkansen voor het gebruik van struviet als meststof bij een aantal gewassen. De struvieten voldoen aan de eisen op het gebied van de mest... Lees verder

STOWA onderzoekt groene alternatieven voor milieubelastende indikkers zuiveringsslib

24-08-2016 Waterschappen gebruiken op grote schaal flocculanten (ook wel: poly-elektrolyt, PE of polymeer) voor het indikken en ontwateren van zuiveringsslib. Het gebruik ervan vertegenwoordigt een signicant aandeel van de milieu-impact van een rioolwaterzuivering. Vandaar dat STOWA onderzoek heeft laten do... Lees verder

STOWA zomerserie 6: Aanpak microverontreinigingen: gluren bij de buren

22-08-2016 Nederland zoekt volop naar mogelijkheden om medicijnresten en andere microverontreinigingen uit het afvalwater te verwijderen. STOWA is betrokken bij diverse onderzoeken op dit gebied. Omdat ze in het buitenland ook niet stil zitten, liet STOWA bovendien een rapport opstellen dat een overzicht ge... Lees verder

STOWA zomerserie 5: Overstromingsrisico’s reduceren: meer dan een schep zand extra op de dijk

15-08-2016 Wat te doen tegen de toename van overstromingsrisico’s? Het is de titel van een STOWA/KvK-rapport dat eind 2015 uitkwam. In het rapport wordt de kennis die de afgelopen jaren is opgedaan over de kans op overstromingen en het reduceren van de gevolgen ervan - in programma’s als KvK, De... Lees verder

Geslaagde KAS-bijeenkomst 'Faciliteren kun je leren'

08-08-2016 Hoe kunnen waterschappen meer open staan voor initiatieven uit de stad en deze benutten voor het oplossen van de eigen vragen op het snijvlak van (stedelijk) water & klimaat? Deze vraag stond centraal tijdens de workshop 'Faciliteren kun je leren' van de Klimaatactieve Stad en Watersc... Lees verder

STOWA zomerserie 4: Opleidingen voor invoeren nieuwe veiligheidsnormering primaire keringen

08-08-2016 Vanaf 2017 wordt er gewerkt met nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. STOWA en Rijkswaterstaat hebben in de aanloop daarnaartoe een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld om waterkeringbeheerders voor te bereiden op deze nieuwe normering, getiteld ‘Implementatie Nieuwe Norm... Lees verder

Videopresentaties LIFE+ event Amersfoort: 'Waste water is not waste, it's a resource'

08-08-2016 Op 16 juni vond er ter gelegenheid van de opening van OMZET.Amersfoort een internationaal seminar plaats over LIFE+ projecten op het gebied van het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater. Want, zoals dagvoorzitter en TUD-onderzoeker Merle de Kreuk haar gehoor toevertrouwde: 'W... Lees verder

STOWA zomerserie 3: Nieuwe neerslagstatistieken

31-07-2016 STOWA heeft in 2015 de nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI laten verwerken tot nieuwe neerslagstatistieken. Hieruit blijkt dat de omvang van extreme neerslaggebeurtenissen in het huidige klimaat gemiddeld tien procent hoger ligt dan in eerdere statistieken. Wat de invloed is van deze ni... Lees verder

Inschrijving cursussen voor beoordelaars primaire waterkeringen van start

27-07-2016 Vanaf 2017 zijn de nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen van kracht. Om waterkeringbeheerders goed voor te bereiden op deze nieuwe normering voeren STOWA en Rijkswaterstaat een speciaal opleidingsprogramma uit. Ook marktpartijen kunnen aan (delen van) dit programma deelnemen. ... Lees verder

STOWA zomerserie 2: Aanpak rioolvreemd water: soms verrassend eenvoudig

24-07-2016 Het is een bekend probleem: water dat niet thuishoort op de afvalwaterzuivering, maar er om allerlei redenen toch op terecht komt. Denk aan drainagewater of oppervlaktewater (via riooloverstort). Door dit ‘rioolvreemde water’ is de hydraulische capaciteit van persleidingen, rioolgemal... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test