print

Nieuwsoverzicht

Wie werkt ecologische sleutelfactor Organische Belasting uit in een praktisch toepasbaar instrument voor waterbeheerders?

28-10-2016 Voor de ecologische sleutelfactor Organische Belasting is STOWA op zoek naar een groep van personen en/of instellingen die deze sleutelfactor kunnen uitwerken in een praktisch toepasbaar instrument, volgens een reeds opgesteld Plan van Aanpak (zie onder). Onze voorkeur gaat uit naar een consortiu... Lees verder

Invasieve exoot: van last tot lust?

28-10-2016 Op 26 oktober 2016 jl. vond bij waterschap Aa en Maas (in Heusden) een succesvolle praktijkproef plaats met bioraffinage van de Grote Waternavel, een invasieve exoot. Bij het reguliere onderhoud van watergangen en dijken komen jaarlijks vele duizenden tonnen waterplanten, riet en gras vrij. ... Lees verder

Wordt water de nieuwe duurzame bron van energie?

26-10-2016 Er liggen volop energiekansen in het water en het waterbeheer. Om deze kansen optimaal te benutten zijn Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen een Energiecoalitie aangegaan op de Nationale Klimaattop op 26 oktober jl. Onderzoek heeft aangetoond dat het watersysteem een enorme potenti&... Lees verder

Waterwijzer Landbouw nadert zijn voltooiing

24-10-2016 Dit najaar start start waarschijnlijk de laatste fase van de ontwikkeling van de Waterwijzer Landbouw. Het instrument moet eind 2017 / begin 2018 gereed zijn voor gebruik. De Waterwijzer Landbouw is een klimaatrobuust instrument dat de effecten op landbouwgewassen van veranderingen / ingrepe... Lees verder

Ontwikkeling Waterwijzer Natuur van start

24-10-2016 KWR Watercycle Research Institute en Alterra hebben van enkele partijen w.o. STOWA de opdracht gekregen de Waterwijzer Natuur (WWN) te ontwikkelen. De WWN is een klimaatrobuust instrument waarmee waterbeheerders de effecten van veranderingen / ingrepen in het watersysteem op de vegetatie in... Lees verder

Culemborg: klimaatbestendige stad in ontwikkeling

19-10-2016 Op donderdag 10 november vindt in het kader van de projectentournee Klimaatbestendige stad van het NKWK een bezoek plaats aan Culemborg. Ervaringsdeskundigen laten u kennismaken met de innovatieve en succesvolle resultaten van 15 jaar klimaatbestendige ontwikkeling en inrichting van deze stad. Ee... Lees verder

Wat kan Europa betekenen voor het Nederlandse waterkwaliteitsbeheer?

19-10-2016 STOWA presenteert op 10 november a.s. de belangrijkste EU-projecten op het gebied van waterkwaliteit en aquatische ecologie. We gaan met u op zoek naar de match van vraag en aanbod: welke kennis wordt er in Europees verband ontwikkeld, hoe wordt deze kennis ontsloten en toepasbaar gemaakt en wat ... Lees verder

Alterra maakt inventarisatie en analyse van bestaande zouttolerantiegegevens landbouwgewassen

18-10-2016 Onderzoeksinstituut Alterra heeft in opdracht van het Deltaprogramma Zoetwater de zouttolerantie van een aantal landbouwgewassen beter in beeld gebracht op basis van bestaande gegevens. Het resultaat is een specificatie van zouttolerantiedrempels voor 35 gewassen en gewasgroepen, gekoppeld aan he... Lees verder

Meer groen dak, minder belasting?

17-10-2016 Onder de titel ‘Hemelwater belasten of belonen’ is een rapport verschenen over de mogelijkheden om via belastingdifferentiatie burgers en vastgoedeigenaren te stimuleren sneller en meer begroeide daken aan te leggen. Het onderzoek was onderdeel van de Green Deal Groene Daken. Opdracht... Lees verder

De dijk neemt het woord ... ook op video

10-10-2016 De stichting FloodControl IJkdijk - gevormd door Deltares, NV NOM, STOWA, TNO en het Nederlands bedrijfsleven - zorgde de afgelopen jaren voor baanbrekend onderzoek en innovaties op het gebied van waterveiligheid. Onder meer via bezwijkproeven, LiveDijken en het Dijk Data Service Centrum DDSC. He... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test