print

Nieuwsoverzicht

Onderzoek naar mogelijke emissies van milieubelastende stoffen door onderhoud kunstgrasvelden

16-01-2017 SWECO, de branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek en STOWA gaan verkennend onderzoek uitvoeren dat meer inzicht moet verschaffen over de mogelijke emissies van milieubelastende stoffen naar het grond- en oppervlaktewater door onderhoud van kunstgrasvelden. De focus ligt op hockeyvelden, voetb... Lees verder

Tweede editie Grondwaterzakboekje verschenen

16-01-2017 Onlangs verscheen de tweede editie van het Grondwaterzakboekje. Het GWZ 2016 is een praktisch compendium voor de grondwaterpraktijk, door de auteur Bram Bot betiteld als 'een vraagbaak en geheugensteun voor mensen die het vak al kennen'.  De omvang van het compendium is verdubbeld te... Lees verder

Saniwijzer: dé website over nieuwe sanitatie

16-01-2017 STOWA heeft in 2014 het initiatief genomen voor de Saniwijzer. De website is in korte tijd dé plek geworden voor alle informatie over technieken, achtergronden, voorbeelden en projecten op het gebied van nieuwe sanitatie. Dat de site in een behoefte voorziet, is te zien aan het groeiend aa... Lees verder

Verbeterd Verbeterd Gescheiden Rioolstelsel: VGS2.0!

11-01-2017 Binnen het STOWA/RIONED project ‘Anders omgaan met Verbeterd Gescheiden Stelsels’, is een nieuw concept ontwikkeld: VGS 2.0. Het concept, dat eind 2016 op een bijeenkomst werd gepresenteerd, betekent goed nieuws voor de waterschappen en gemeenten. VGS 2.0 zorgt voor kostenbesparing, b... Lees verder

Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterkeringen (INNW) officieel van start

16-12-2016 STOWA en Rijkswaterstaat hebben Wateropleidingen, PAO Techniek en Management en HVK LIJN IN WATER opdracht verleend om het opleidingsprogramma te verzorgen bij de implementatie van de nieuwe normering waterveiligheid voor primaire keringen. Hiervoor ondertekenden Joost Buntsma (STOWA) en Agnes Ma... Lees verder

Derde NKWK conferentie op 11 april 2017

15-12-2016 De volgende conferentie van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat vindt plaats op 11 april 2017. Plaats van handeling is de Beurs van Berlage in Amsterdam. Tijdens deze conferentie worden de eerste concrete resultaten gepresenteerd van het programma. Daarbij besteden we spe... Lees verder

Kennis- en onderzoeksprogramma Lumbricus officeel gestart: werken aan een klimaatrobuust water- en bodemsysteem

13-12-2016 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en een consortium van waterschappen, universiteiten en kennisinstellingen hebben op dinsdag 13 december een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het kennisprogramma Lumbricus (lat. voor regenworm). Binnen dit programma werken diverse partijen samen a... Lees verder

Groen Licht over hergebruik cellulose

06-12-2016 Op maandag 5 december 2016 besteedde het programma Groen Licht aandacht aan het terugwinnen van cellulose uit afvalwater. Dit cellulose wordt onder meer gebruikt als afdruipremmer in asfalt. Met zulk asfalt hebben ze in Friesland een fietspad aangelegd. Een wereldprimeur. >Bekijk het item Lees verder

Watersysteemanalyse met ecologische sleutelfactoren: basis voor effectief waterbeheer

06-12-2016 Een beschrijving van de toestand van een watersysteem zegt weinig over de vraag waarom de toestand is zoals deze is. Onderzoek naar de sturende factoren in een gebied kan dat antwoord wel geven. Het betreft vooral de vraag of, en zo ja: in welke mate bepaalde factoren de waterkwaliteit beinv... Lees verder

STOWA viert 45 jarig bestaan: kan het anders en (nog) beter?

05-12-2016 Op donderdagmiddag 1 december jl. vierde STOWA in thuisstad Amersfoort met waterschapsbestuurders haar 45-jarig bestaan. De middag stond in het teken van de vraag wat STOWA nog meer, beter of anders kan doen en welke vragen bestuurders daarvoor aan de stichting hebben. >Lees het complete... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test