print

Nieuwsoverzicht

Informatieplatform Anti-Microbiële Resistentie in oprichting

05-10-2016 Een aantal Nederlandse overheidsinstellingen en bedrijven, w.o. STOWA, wil een platform opzetten voor kennisuitwisseling over anti-microbiële resistentie. Doel van het platform is om professionals in verschillende sectoren gericht te informeren én toegang te bieden tot beschikbare inf... Lees verder

Methode voor beoordelen gezondheidsrisico's fonteinen in overstortvijvers

05-10-2016 STOWA en RIONED hebben een praktische methode ontwikkeld waarmee stedelijk waterbeheerders de gezondheidsrisico’s van een fontein in een overstortvijver kunnen beoordelen. Download het onderzoeksrapport De methode is ingebouwd in RainTools, het gezamenlijke simulatieprogramma voor... Lees verder

Waterbeheerders krijgen met Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit inzicht in effecten van (combinaties van) giftige stoffen op het waterleven

04-10-2016 STOWA heeft onlangs vijf samenhangende rapporten uitgebracht waarin de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit is uitgewerkt. De ESF Toxiciteit geeft inzicht in de mate waarin toxische stoffen (en mengsels ervan) het waterleven kunnen bedreigen. Het maakt onderdeel uit van een reeks sleutelfactoren ... Lees verder

De Overijsselse Vecht halfnatuurlijk riviersysteem: tussen droom en daad...

26-09-2016 Op vrijdag 16 september vond in Stegeren bij Ommen de bijeenkomst ‘De Overijsselse Vecht: dynamiek van natuur en landschap’ plaats. Tijdens deze dag, georganiseerd door NCR, Waterschap Vechtstromen en STOWA, werd vanuit diverse invalshoeken gekeken naar de mogelijkheden om deze ... Lees verder

Onderzoek afgerond naar terugwinnen cellulose uit primair slib

26-09-2016 Tot nu toe gebeurt het terugwinnen van cellulose(vezels) uit huishoudelijk afvalwater voornamelijk via het fijnzeven van binnenkomend afvalwater. STOWA heeft laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om cellulose terug te winnen uit primair slib, het slib dat bezinkt in de voorbezinktanks van e... Lees verder

Cellulose terugwinning uit afvalwater en luierrecycling: een goede match?

22-09-2016 Waterschappen zijn druk bezig om cellulose (uit toiletpapier) terug te winnen uit afvalwater. De luierindustrie is bezig cellulose terug te winnen uit gebruikte luiers en incontinentieverbanden. STOWA heeft laten onderzoeken hoe beide ontwikkelingen van elkaar kunnen profiteren, bijvoorbeeld bij ... Lees verder

Herziene en geactualiseerde uitgave ‘Groenblauwe netwerken' informeert en inspireert

06-09-2016 Onlangs verscheen een herziene en geactualiseerde uitgave van het boek Groenblauwe Netwerken. Het boek geeft een uitvoerig en praktisch overzicht van groenblauwe ontwerpoplossingen in stedelijk gebied, als antwoord op de gevolgen van onder meer klimaatverandering. Denk aan hittestress, afnemende ... Lees verder

STOWA zomerserie 8: Teruggewonnen grondstoffen vermarkten flinke uitdaging

05-09-2016 In de afvalwaterketen zijn tal van grondstoffen te winnen. Deze kunnen dienen als basis voor allerlei producten, of voor energieopwekking. STOWA stelde ter voorbereiding van een Onderzoekprogramma Grondstoffen een rapportage op met een beknopt overzicht van de binnen de Energie- en Grondstoffenfa... Lees verder

Wie werkt ambities klimaatbestendige stad uit in toepasbare doelstellingen?

01-09-2016 STOWA en RIONED zijn op zoek naar een team dat een denklijn of redeneertrant ontwikkelt, waarin de abstracte ambities van een klimaatbestendige stad worden uitgewerkt in toepasbare doelstellingen. De vorm van het product is vrij en kan een notitie, infographic of iets anders zijn. De opdrach... Lees verder

Slibontwatering kan goedkoper

29-08-2016 Slibontwatering en slibafzet zijn voor de waterschappen belangrijke kostenposten. Voor ontwatering moeten relatief dure chemicaliën, i.c. polymeren, worden toegevoegd. Deze vormen een belangrijk onderdeel van de kosten. Via het toevoegen van hulpstoffen (kationen) kunnen waterschappen het ge... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test