print

Nieuwsoverzicht

Modelsimulaties wateroverlast: er valt heel veel te kiezen

04-12-2016 Op dinsdag 22 november 2016 vond in Houten de bijeenkomst Inundatie! Reken maar? plaats. Tijdens de bijeenkomst werd een groot aantal modelinstrumenten toegelicht waarmee de effecten van (extreme) neerslaggebeurtenissen op watersystemen kunnen worden gesimuleerd. De dag maakte onderdeel uit... Lees verder

Voortgang CENIRELTA-project januari-september 2016: Nieuwe uitdagingen

02-12-2016 Op rwzi Dokhaven in Rotterdam vindt een demonstratieproject plaats waarbij met zogenoemde Koude Anammox technologie nitraat wordt verwijderd uit de hoofdstroom van een afvalwaterzuivering. Het project CENIRELTA - Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox - ontvan... Lees verder

Waterwijzer Landbouw ingezet in twee proefgebieden

30-11-2016 De ontwikkeling van de Waterwijzer Landbouw bevindt zich in een vergevorderd stadium. Het instrument moet eind 2017 / begin 2018 gereed zijn voor gebruik. Het instrument wordt volgend jaar al ingezet in twee proefgebieden, bij Waterschap Vechtstromen en bij Waterschap Aa en Maas. Bij Waters... Lees verder

Presentaties Sympsium ‘Dikes and Flood Risk research online

30-11-2016 TU Delft en STOWA werken in het onderzoek naar waterveiligheid nauw samen. Onder meer op het gebied van de sterkte en stabiliteit van waterkeringen en overstromingsrisico's. Op woensdag 23 november hielden beide partijen een symposium waarin de meest actuele stand van zaken op dit gebied werd... Lees verder

Afsluiting demonstratieproject CENIRELTA in zicht

29-11-2016 Eind 2016 wordt het CENIRELTA demonstratieproject officieel afgerond. In dit project is op rwzi Dokhaven in Rotterdam een demonstratie uitgevoerd met het verwijderen van stikstof uit de hoofdstroom van een afvalwaterzuivering. Dat gebeurt met ANAMMOX® technologie. Het projectteam legt o... Lees verder

Kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ gepresenteerd

24-11-2016 Op donderdag 24 november hielden het Platform Slappe Bodem en STOWA een CoP-bijeenkomst over veenbodemdaling. Tijdens de dag werd het nieuwe het kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ gepresenteerd. De provincie Zuid-Holland, STOWA en het Platform Slappe Bodem hebben de hande... Lees verder

Start feitenonderzoek historische veendijkdoorbraken

17-11-2016 Onder het motto ‘history helps’ laten STOWA, TU Delft en de provincie Zuid-Holland gegevens opdiepen over historische veenkadedoorbraken. Op deze manier hopen de partijen meer te weten te komen over het gedrag en de sterkte van veenkaden.   Sinds 2003 staan veenkaden -... Lees verder

RiverCare: hoe reageren rivieren op grote ingrepen?

15-11-2016 De loop van een groot aantal Nederlandse rivieren wordt de komende jaren flink aangepakt om de zelfvoorzienendheid te vergroten, water veilig af te kunnen voeren en natuur te ontwikkelen. Het is nog niet bekend hoe de bodem, oevers en uiterwaarden zullen reageren op deze aanpassingen. Binnen het ... Lees verder

Geslaagde Kennisdag Zoetwater

14-11-2016 Op 8 november 2016 vond de derde Kennisdag Zoetwater plaats, dit keer in Stadskasteel Oudaen in Utrecht. Het was een geslaagde dag, met een mooie opkomst van ruim 75 deelnemers. Zowel publieke als private organisaties waren goed vertegenwoordigd, wat een breed scala aan aanwezige kennis en expert... Lees verder

Waterschappen gaan NEO-alginaat winnen uit Nereda®slibkorrels

10-11-2016 Waterschap Rijn en IJssel gaat in Zutphen een innovatieve en duurzame Nereda® zuiveringsinstallatie bouwen, met daaraan gekoppeld een installatie om NEO-alginaat terug te winnen uit de bij het zuiveren vrijkomende slibkorrels. Het is een mooi voorbeeld van de afvalwaterzuivering als Grondstof... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test