print

Nieuwsoverzicht

Geslaagde KAS-bijeenkomst 'Faciliteren kun je leren'

08-08-2016 Hoe kunnen waterschappen meer open staan voor initiatieven uit de stad en deze benutten voor het oplossen van de eigen vragen op het snijvlak van (stedelijk) water & klimaat? Deze vraag stond centraal tijdens de workshop 'Faciliteren kun je leren' van de Klimaatactieve Stad en Watersc... Lees verder

STOWA zomerserie 4: Opleidingen voor invoeren nieuwe veiligheidsnormering primaire keringen

08-08-2016 Vanaf 2017 wordt er gewerkt met nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. STOWA en Rijkswaterstaat hebben in de aanloop daarnaartoe een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld om waterkeringbeheerders voor te bereiden op deze nieuwe normering, getiteld ‘Implementatie Nieuwe Norm... Lees verder

Videopresentaties LIFE+ event Amersfoort: 'Waste water is not waste, it's a resource'

08-08-2016 Op 16 juni vond er ter gelegenheid van de opening van OMZET.Amersfoort een internationaal seminar plaats over LIFE+ projecten op het gebied van het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater. Want, zoals dagvoorzitter en TUD-onderzoeker Merle de Kreuk haar gehoor toevertrouwde: 'W... Lees verder

STOWA zomerserie 3: Nieuwe neerslagstatistieken

31-07-2016 STOWA heeft in 2015 de nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI laten verwerken tot nieuwe neerslagstatistieken. Hieruit blijkt dat de omvang van extreme neerslaggebeurtenissen in het huidige klimaat gemiddeld tien procent hoger ligt dan in eerdere statistieken. Wat de invloed is van deze ni... Lees verder

Inschrijving cursussen voor beoordelaars primaire waterkeringen van start

27-07-2016 Vanaf 2017 zijn de nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen van kracht. Om waterkeringbeheerders goed voor te bereiden op deze nieuwe normering voeren STOWA en Rijkswaterstaat een speciaal opleidingsprogramma uit. Ook marktpartijen kunnen aan (delen van) dit programma deelnemen. ... Lees verder

STOWA zomerserie 2: Aanpak rioolvreemd water: soms verrassend eenvoudig

24-07-2016 Het is een bekend probleem: water dat niet thuishoort op de afvalwaterzuivering, maar er om allerlei redenen toch op terecht komt. Denk aan drainagewater of oppervlaktewater (via riooloverstort). Door dit ‘rioolvreemde water’ is de hydraulische capaciteit van persleidingen, rioolgemal... Lees verder

Onderzoek naar integrale risicobenadering zoetwatervoorziening (IMPREX)

15-07-2016 STOWA werkt mee aan IMPREX, een groot Europees Horizon 2020 project dat getrokken wordt door het KNMI. Een deel van IMPREX - IMproving PRedictions and management of hydrological EXtremes - gaat over het toepassen van een risicobenadering bij zoetwatervoorziening. De studie moet waterbeheerd... Lees verder

STOWA zomerserie 1: LTV regionale keringen: de bijbel voor toetsers

14-07-2016 De nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen - uitgekomen in mei 2015 - bevat concrete handvatten voor het beoordelen van de veiligheid van regionale keringen. Op basis van de uitkomsten van deze toetsing kunnen eventuele versterkingen zo effectief en doelmatig mogelijk worden... Lees verder

Besluiten over rioolvervanging: intuïtie of informatie?

13-07-2016 Op 6 juli jl. verdedigde Wouter van Riel zijn proefschrift over besluitvorming bij rioolvervanging. Hoe nemen beheerders eigenlijk beslissingen over rioolvervanging? En gaat een beheerder doelmatiger beheren als hij veel meer weet over de toestand van de riolen? Jaarlijks besteden gemeenten ... Lees verder

Onderzoek naar rol waterketen bij verspreiden antibiotica resistentie

13-07-2016 Onlangs vond in het Franse Nantes de internationale workshop 'Antibiotic Resistance in the water environment: a global perspective' plaats, georganiseerd door STOWA en de Global Water Research Coalition (GWRC). De GWRC is een wereldwijd onderzoeksplatform waaraan veertien onderzoeksorgani... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test