print

Nieuwsoverzicht

Onderzoek naar integrale risicobenadering zoetwatervoorziening (IMPREX)

15-07-2016 STOWA werkt mee aan IMPREX, een groot Europees Horizon 2020 project dat getrokken wordt door het KNMI. Een deel van IMPREX - IMproving PRedictions and management of hydrological EXtremes - gaat over het toepassen van een risicobenadering bij zoetwatervoorziening. De studie moet waterbeheerd... Lees verder

STOWA zomerserie 1: LTV regionale keringen: de bijbel voor toetsers

14-07-2016 De nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen - uitgekomen in mei 2015 - bevat concrete handvatten voor het beoordelen van de veiligheid van regionale keringen. Op basis van de uitkomsten van deze toetsing kunnen eventuele versterkingen zo effectief en doelmatig mogelijk worden... Lees verder

Besluiten over rioolvervanging: intuïtie of informatie?

13-07-2016 Op 6 juli jl. verdedigde Wouter van Riel zijn proefschrift over besluitvorming bij rioolvervanging. Hoe nemen beheerders eigenlijk beslissingen over rioolvervanging? En gaat een beheerder doelmatiger beheren als hij veel meer weet over de toestand van de riolen? Jaarlijks besteden gemeenten ... Lees verder

Onderzoek naar rol waterketen bij verspreiden antibiotica resistentie

13-07-2016 Onlangs vond in het Franse Nantes de internationale workshop 'Antibiotic Resistance in the water environment: a global perspective' plaats, georganiseerd door STOWA en de Global Water Research Coalition (GWRC). De GWRC is een wereldwijd onderzoeksplatform waaraan veertien onderzoeksorgani... Lees verder

Oud-directeur STOWA Jacques Leenen overleden

05-07-2016 Op 4 juli 2016 is oud-directeur STOWA Jacques Leenen overleden. Zijn overlijden komt vier en half jaar nadat bij hem een ernstige en levensbedreigende ziekte was geconstateerd. Die zou hem, zo verwachtten de behandelend artsen, nog slechts enkele maanden respijt geven. Het werd vier en half jaar.... Lees verder

Schrijf u in voor de Waterinnovatieprijs 2016!

30-06-2016 Vernieuwende en kostenbesparende initiatieven op het gebied van water maken jaarlijks kans op de Waterinnovatieprijs. De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken deze prijs jaarlijks uit. STOWA is één van de partners. Bedrijven, belangenorganisaties, kennisins... Lees verder

Waterwijzer Landbouw volop in ontwikkeling

28-06-2016 De Waterwijzer Landbouw is een nieuw instrument voor het bepalen van eventuele schade bij landbouwgewassen door te veel water, te weinig water of te zout water. Op dit moment is het instrument volop in ontwikkeling. Er wordt onder meer een start gemaakt met de opzet van een gebruiksvriendel... Lees verder

Mooie resultaten eerste fase Spaarwater project

28-06-2016 Dit voorjaar is de eerste fase van het Spaarwaterproject afgerond. In dit project zoekt een groot aantal partijen, w.o. STOWA, naar oplossingen voor zoetwatertekorten in de landbouw, met name in de Waddenregio. Er zijn in het project tot dusver mooie resultaten geboekt. Zo blijkt het mogeli... Lees verder

STOWA ter Info 64: met goede monitoring meer waterkwaliteit en ecologie voor je geld

28-06-2016 Eind april organiseerde STOWA voor het eerst een driedaags congres. Het ging uitsluitend over waterkwaliteitsmonitoring. Dat was, ook voor ons, wel even wennen. Maar met zo’n 450 bezoekers, zes interessante keynote sprekers, veertig (soms overvolle) workshops en twintig innovatieve sta... Lees verder

Verslag workshop dynamisch kustbeheer

27-06-2016 Op 24, 25 en 26 mei 2016 vond op Terschelling de zevende workshop plaats over dynamisch kustbeheer, georganiseerd door STOWA en Rijkswaterstaat. Ruim 40 deelnemers, overwegend waterkeringbeheerders, natuurbeheerders, beleidsmakers, adviseurs en onderzoekers wisselden kennis en ervaringen uit over... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test