print

Nieuwsoverzicht

Project ‘Slim malen’ komt op stoom

10-11-2016 In maart 2016 is het landelijke onderzoeksproject ‘Slim Malen’ gestart. Hierin laten waterschappen onderzoeken hoe zij hun gemalen slimmer en daarmee energiezuiniger kunnen laten draaien. Dat gebeurt in vier pilots. De uitvoerende partijen hebben het afgelopen half jaar niet stilgezet... Lees verder

Kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ gestart

09-11-2016 Onlangs is het kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ (KWB) van start gegaan. De provincie Zuid-Holland, STOWA en het Platform Slappe Bodem hebben de handen ineen geslagen om het eerste jaar van het vierjarige kennisprogramma te financieren. >Naar de website De dee... Lees verder

Nieuwe visie op regionale keringen in aantocht

07-11-2016 STOWA werkt op dit moment in opdracht van de Unie van Waterschappen en IPO aan een nieuwe visie op regionale keringen. Deze is naar verwachting eind van dit jaar gereed. Tijdens het Deltacongers 2016 begin november, kregen de aanwezigen alvast een korte film te zien waarin de achtergronden bij en... Lees verder

Factsheet over effecten uitheemse Quaggamossel in Nederlandse wateren

07-11-2016 STOWA heeft een factsheet laten opstellen over de uitheemse Quaggamossel. Deze mossel werd voor het eerst in Nederland waargenomen in 2006. Het factsheet geeft een overzicht van de tot dusver bekende effecten die de Quaggamossel heeft op aquatische ecosystemen en het Nederlands waterkwaliteitsbeh... Lees verder

Wie werkt ecologische sleutelfactor Organische Belasting uit in een praktisch toepasbaar instrument voor waterbeheerders?

28-10-2016 Voor de ecologische sleutelfactor Organische Belasting is STOWA op zoek naar een groep van personen en/of instellingen die deze sleutelfactor kunnen uitwerken in een praktisch toepasbaar instrument, volgens een reeds opgesteld Plan van Aanpak (zie onder). Onze voorkeur gaat uit naar een consortiu... Lees verder

Invasieve exoot: van last tot lust?

28-10-2016 Op 26 oktober 2016 jl. vond bij waterschap Aa en Maas (in Heusden) een succesvolle praktijkproef plaats met bioraffinage van de Grote Waternavel, een invasieve exoot. Bij het reguliere onderhoud van watergangen en dijken komen jaarlijks vele duizenden tonnen waterplanten, riet en gras vrij. ... Lees verder

Wordt water de nieuwe duurzame bron van energie?

26-10-2016 Er liggen volop energiekansen in het water en het waterbeheer. Om deze kansen optimaal te benutten zijn Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen een Energiecoalitie aangegaan op de Nationale Klimaattop op 26 oktober jl. Onderzoek heeft aangetoond dat het watersysteem een enorme potenti&... Lees verder

Waterwijzer Landbouw nadert zijn voltooiing

24-10-2016 Dit najaar start start waarschijnlijk de laatste fase van de ontwikkeling van de Waterwijzer Landbouw. Het instrument moet eind 2017 / begin 2018 gereed zijn voor gebruik. De Waterwijzer Landbouw is een klimaatrobuust instrument dat de effecten op landbouwgewassen van veranderingen / ingrepe... Lees verder

Ontwikkeling Waterwijzer Natuur van start

24-10-2016 KWR Watercycle Research Institute en Alterra hebben van enkele partijen w.o. STOWA de opdracht gekregen de Waterwijzer Natuur (WWN) te ontwikkelen. De WWN is een klimaatrobuust instrument waarmee waterbeheerders de effecten van veranderingen / ingrepen in het watersysteem op de vegetatie in... Lees verder

Culemborg: klimaatbestendige stad in ontwikkeling

19-10-2016 Op donderdag 10 november vindt in het kader van de projectentournee Klimaatbestendige stad van het NKWK een bezoek plaats aan Culemborg. Ervaringsdeskundigen laten u kennismaken met de innovatieve en succesvolle resultaten van 15 jaar klimaatbestendige ontwikkeling en inrichting van deze stad. Ee... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test