print

Nieuwsoverzicht

Wat kan Europa betekenen voor het Nederlandse waterkwaliteitsbeheer?

19-10-2016 STOWA presenteert op 10 november a.s. de belangrijkste EU-projecten op het gebied van waterkwaliteit en aquatische ecologie. We gaan met u op zoek naar de match van vraag en aanbod: welke kennis wordt er in Europees verband ontwikkeld, hoe wordt deze kennis ontsloten en toepasbaar gemaakt en wat ... Lees verder

Alterra maakt inventarisatie en analyse van bestaande zouttolerantiegegevens landbouwgewassen

18-10-2016 Onderzoeksinstituut Alterra heeft in opdracht van het Deltaprogramma Zoetwater de zouttolerantie van een aantal landbouwgewassen beter in beeld gebracht op basis van bestaande gegevens. Het resultaat is een specificatie van zouttolerantiedrempels voor 35 gewassen en gewasgroepen, gekoppeld aan he... Lees verder

Meer groen dak, minder belasting?

17-10-2016 Onder de titel ‘Hemelwater belasten of belonen’ is een rapport verschenen over de mogelijkheden om via belastingdifferentiatie burgers en vastgoedeigenaren te stimuleren sneller en meer begroeide daken aan te leggen. Het onderzoek was onderdeel van de Green Deal Groene Daken. Opdracht... Lees verder

De dijk neemt het woord ... ook op video

10-10-2016 De stichting FloodControl IJkdijk - gevormd door Deltares, NV NOM, STOWA, TNO en het Nederlands bedrijfsleven - zorgde de afgelopen jaren voor baanbrekend onderzoek en innovaties op het gebied van waterveiligheid. Onder meer via bezwijkproeven, LiveDijken en het Dijk Data Service Centrum DDSC. He... Lees verder

Informatieplatform Anti-Microbiële Resistentie in oprichting

05-10-2016 Een aantal Nederlandse overheidsinstellingen en bedrijven, w.o. STOWA, wil een platform opzetten voor kennisuitwisseling over anti-microbiële resistentie. Doel van het platform is om professionals in verschillende sectoren gericht te informeren én toegang te bieden tot beschikbare inf... Lees verder

Methode voor beoordelen gezondheidsrisico's fonteinen in overstortvijvers

05-10-2016 STOWA en RIONED hebben een praktische methode ontwikkeld waarmee stedelijk waterbeheerders de gezondheidsrisico’s van een fontein in een overstortvijver kunnen beoordelen. Download het onderzoeksrapport De methode is ingebouwd in RainTools, het gezamenlijke simulatieprogramma voor... Lees verder

Waterbeheerders krijgen met Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit inzicht in effecten van (combinaties van) giftige stoffen op het waterleven

04-10-2016 STOWA heeft onlangs vijf samenhangende rapporten uitgebracht waarin de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit is uitgewerkt. De ESF Toxiciteit geeft inzicht in de mate waarin toxische stoffen (en mengsels ervan) het waterleven kunnen bedreigen. Het maakt onderdeel uit van een reeks sleutelfactoren ... Lees verder

De Overijsselse Vecht halfnatuurlijk riviersysteem: tussen droom en daad...

26-09-2016 Op vrijdag 16 september vond in Stegeren bij Ommen de bijeenkomst ‘De Overijsselse Vecht: dynamiek van natuur en landschap’ plaats. Tijdens deze dag, georganiseerd door NCR, Waterschap Vechtstromen en STOWA, werd vanuit diverse invalshoeken gekeken naar de mogelijkheden om deze ... Lees verder

Onderzoek afgerond naar terugwinnen cellulose uit primair slib

26-09-2016 Tot nu toe gebeurt het terugwinnen van cellulose(vezels) uit huishoudelijk afvalwater voornamelijk via het fijnzeven van binnenkomend afvalwater. STOWA heeft laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om cellulose terug te winnen uit primair slib, het slib dat bezinkt in de voorbezinktanks van e... Lees verder

Cellulose terugwinning uit afvalwater en luierrecycling: een goede match?

22-09-2016 Waterschappen zijn druk bezig om cellulose (uit toiletpapier) terug te winnen uit afvalwater. De luierindustrie is bezig cellulose terug te winnen uit gebruikte luiers en incontinentieverbanden. STOWA heeft laten onderzoeken hoe beide ontwikkelingen van elkaar kunnen profiteren, bijvoorbeeld bij ... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test