print

Nieuwsoverzicht

Beekherstel: theorie getoetst aan de praktijk

22-06-2016 Waterschap Rijn en IJssel heeft een deel van de beek de Boven Slinge heringericht. De herinrichting is mede gebaseerd op de kennis over, en ervaringen die zijn opgedaan met geomorfologisch beekherstel. Grote vraag is of de herinrichting zoals verwacht leidt tot het herstel van natuurlijke morfolo... Lees verder

Op zoek naar klimaatoplossingen in de stad

20-06-2016 Op 25 mei jl. vond in ‘De nieuwe Stad’ in Amersfoort de bestuurlijke KAS-bijeenkomst 'De kracht van water, Get the bigger picture' plaats. KAS staat voor de Klimaat Actieve Stad. Centraal stond het zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking en uitvoering op lokaal niveau, voor... Lees verder

Hogere drempels kunnen al veel waterellende voorkomen

17-06-2016 Dijkgraaf en Unievoorzitter Hans Oosters pleitte onlangs in het NOS journaal voor het aanpassen van de bouwregels in verband met klimaatverandering. Nederland heeft volgens Oosters ‘geen goede voorschriften hoe hoog je iets moet bouwen om te voorkomen dat je wateroverlast krijgt.’ Den... Lees verder

CoP Meten & Monitoren Groenblauwe daken op zoek naar de juiste modellen en parameters

16-06-2016 Op 7 juni vond de tweede inhoudelijke sessie van de Community of Practice Meten & Monitoren Groenblauwe daken van 2016 plaats. Doel van de CoP is vooral om gezamenlijk kennis en ervaringen uit te wisselen over de vraag hoe je de effecten van uiteenlopende typen groenblauwe daken op het stedel... Lees verder

Eerste meters asfalt aangelegd met afdruipremmer gemaakt van teruggewonnen toiletpapier

06-06-2016 In het project ‘Van afval naar asfalt’ ontwikkelen Wetterskip Fryslân, provincie Frieland, STOWA en enkele bedrijven zogenoemde afdruipremmer van toiletpapier afkomstig uit afvalwater. Eind mei zijn de eerste meters asfalt aangelegd waarin de nieuwe afdruipremmer zat verwerkt. H... Lees verder

Innovatief onderzoek gestart naar alternatief voor drukriolering

06-06-2016 In buitengebieden ligt veel drukriolering voor de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater. Het beheer en onderhoud van dit systeem, met zijn vele pompputten en lange lengtes van drukriolering, is echter duur. STOWA en stichting RIONED onderzoeken al langere tijd mogelijke alterna... Lees verder

Regionale keringen klaar voor grotere plensbuien?

06-06-2016 Op 2 juni jl. vond de jaarlijkse Kennisdag Regionale Keringen plaats, georganiseerd door IPO, de provincie Overijssel en STOWA. Waterkeringbeheerders uit heel Nederland waren naar Zwolle gekomen om te worden bijgepraat over de veiligheid en stabiliteit van regionale keringen. Dit jaar was er spec... Lees verder

Nieuwe neerslagstatistieken voor het waterbeheer: extreme neerslaggebeurtenissen nemen toe en komen vaker voor

05-06-2016 STOWA heeft in 2015 de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI laten verwerken in nieuwe neerslagstatistieken. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid neerslag bij extreme neerslaggebeurtenissen in het huidige klimaat gemiddeld tien procent hoger ligt dan in eerdere statistieken. Deze toename betek... Lees verder

Conceptpublicatie Governance Stedelijk Waterbeheer en afvalwaterketen: wat vindt u ervan?

22-05-2016 STOWA bereidt op dit ogenblik samen met Stichting RIONED en een groep managers en beleidsmedewerkers van gemeenten en waterschappen een publicatie voor over de governance aspecten van het stedelijk waterbeheer. Op dit ogenblik ligt er een conceptpublicatie, inclusief bijbehorende infographic. De ... Lees verder

NKWK in 2016: het jaar van het vinden…

19-05-2016 Op 17 mei jl. vond in Groenekan het tweede congres plaats van het Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat. In het NKWK werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen aan (nieuwe) kennis en innovaties voor een waterrobuuste en klimaatbestendige Delta. Dat gebeurt vanuit het idee dat al... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test