print

Nieuwsoverzicht

Tweede kennisdag Zoetwater: 'zoeken naar mix tussen inzicht en overzicht'

17-05-2016 Op 19 april jl. vond de tweede Kennisdag Zoetwater plaats. Met ruim 65 deelnemers was het een goed bezochte en geslaagde dag. De aanwezige deelnemers kwamen van diverse organisaties (IenM, waterschappen, provincies, kennisinstellingen, drinkwatersector,  ingenieursbureaus). Dit zorgde voor e... Lees verder

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2016: Verhalen maken de dijk

11-05-2016 Op 7 april 2016 vond alweer voor de dertiende keer de Landelijke Kennisdag Inspectie Waterkeringen plaats, georganiseerd door Rijkswaterstaat en STOWA. Zo’n 300 waterkeringbeheerders uit het hele land luisterden deze dag naar verhalen uit de praktijk, verteld door mensen van vlees en bloed.... Lees verder

STOWA ter Info 63: de regenworm komt naar je toe!

10-05-2016 Lumbricus, het Latijnse woord voor regenworm. U zult de naam de komende jaren nog vaak tegenkomen. Het is een innovatief kennisprogramma waarin een groot aantal partijen (w.o. STOWA) werkt aan klimaatrobuuste (stroom)gebieden. Dat gebeurt on te spot; in proeftuinen worden nieuwe kennis, maatregel... Lees verder

Platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie

09-05-2016 Op 13 april vond in Amersfoort onder leiding van Bert Palsma (STOWA) de 13de Platformdag Nieuwe Sanitatie plaats. Onderwerp: de maatschappelijke context van Nieuwe Sanitatie. Aan het woord kwam onder meer Jules Kroese, die als bewoner met de aanwezigen zijn ervaringen deelde over het rioleringspr... Lees verder

Aandacht voor Hydrochip tijdens STOWA monitoringscongres

09-05-2016 Eind april stond dierentuin Burgers' Zoo in Arnhem in het teken van het STOWA monitoringscongres. Ruim 350 deelnemers lieten zich bijpraten over nut en noodzaak van monitoring in het waterbeheer en de vele innovaties op dit terrein. Er was in dat verband ook aandacht voor de Hydrochip. M... Lees verder

Brabantse Delta, STOWA en Colsen ondertekenen samenwerkingsovereenkomst duurzame slibgisting

09-05-2016 Waterschap Brabantse Delta, STOWA en Adviesbureau Colsen hebben op 4 mei jl. een samenwerkingsovereenkost 'Duurzame Vergisting' ondertekend. Het doel is het ontsluiten en verspreiden van de kennis en ervaringen die worden opgedaan bij de ombouw van de slibgisting van rwzi Bath tot een ene... Lees verder

Op naar een klimaatactieve stad!

25-04-2016 STOWA heeft onlangs een zeer verhelderende brochure uitgegeven over groenblauwe maatregelen die steden kunnen nemen om zorgen dat het aantrekkelijke plekken blijven om te wonen en te werken, tegen de achtergrond van de effecten van klimaatverandering. De brochure geeft ook een aantal inspirerende... Lees verder

Wind, zon en water: waterschapsenergie!

25-04-2016 Op donderdag 7 april werd in Driebergen de workshop ‘Energie in het watersysteem’ gehouden. Doel was het verkennen van de mogelijkheden om (meer) energie te halen uit het watersysteem. Denk aan drijvende zonnepanelen, windmolens op dijken, zogenoemde blue energy en warmte uit effluent... Lees verder

Van droom naar drones? Zoektocht naar de mogelijkheden van drones en satelliten in het waterbeheer

25-04-2016 De mogelijkheden van drones en satellieten lijken eindeloos. Maar is dat ook zo? Op dinsdag 5 april 2016 gingen waterbeheerders en marktpartijen met elkaar op zoek naar de kansen voor drones en satellieten in het waterbeheer. Aan de orde kwamen alle mogelijke toepassingen, uiteenlopend van monito... Lees verder

NKWK-projectentournee KlimaatBestendige Stad van start

25-04-2016 Op 21 april 2016 was de eerste bijeenkomst in het kader van de projectentournee van het NKWK voor de onderzoekslijn KlimaatBestendige Stad (KBS). NKWK-KBS en waterschap Vechtstromen organiseerden deze dag samen in de KlimaatActieve Stedenband Twente. Doel was vragers en aanbieders van kenni... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test