print

Nieuwsoverzicht

Herziene en geactualiseerde uitgave ‘Groenblauwe netwerken' informeert en inspireert

06-09-2016 Onlangs verscheen een herziene en geactualiseerde uitgave van het boek Groenblauwe Netwerken. Het boek geeft een uitvoerig en praktisch overzicht van groenblauwe ontwerpoplossingen in stedelijk gebied, als antwoord op de gevolgen van onder meer klimaatverandering. Denk aan hittestress, afnemende ... Lees verder

STOWA zomerserie 8: Teruggewonnen grondstoffen vermarkten flinke uitdaging

05-09-2016 In de afvalwaterketen zijn tal van grondstoffen te winnen. Deze kunnen dienen als basis voor allerlei producten, of voor energieopwekking. STOWA stelde ter voorbereiding van een Onderzoekprogramma Grondstoffen een rapportage op met een beknopt overzicht van de binnen de Energie- en Grondstoffenfa... Lees verder

Wie werkt ambities klimaatbestendige stad uit in toepasbare doelstellingen?

01-09-2016 STOWA en RIONED zijn op zoek naar een team dat een denklijn of redeneertrant ontwikkelt, waarin de abstracte ambities van een klimaatbestendige stad worden uitgewerkt in toepasbare doelstellingen. De vorm van het product is vrij en kan een notitie, infographic of iets anders zijn. De opdrach... Lees verder

Slibontwatering kan goedkoper

29-08-2016 Slibontwatering en slibafzet zijn voor de waterschappen belangrijke kostenposten. Voor ontwatering moeten relatief dure chemicaliën, i.c. polymeren, worden toegevoegd. Deze vormen een belangrijk onderdeel van de kosten. Via het toevoegen van hulpstoffen (kationen) kunnen waterschappen het ge... Lees verder

STOWA zomerserie 7: Kansen voor struviet als teruggewonnen meststof

29-08-2016 STOWA heeft recent onderzoek laten doen naar de kwaliteit van struviet, de vorm waarin fosfaat wordt teruggewonnen uit afvalwater. Tevens is gekeken naar de marktkansen voor het gebruik van struviet als meststof bij een aantal gewassen. De struvieten voldoen aan de eisen op het gebied van de mest... Lees verder

STOWA onderzoekt groene alternatieven voor milieubelastende indikkers zuiveringsslib

24-08-2016 Waterschappen gebruiken op grote schaal flocculanten (ook wel: poly-elektrolyt, PE of polymeer) voor het indikken en ontwateren van zuiveringsslib. Het gebruik ervan vertegenwoordigt een signicant aandeel van de milieu-impact van een rioolwaterzuivering. Vandaar dat STOWA onderzoek heeft laten do... Lees verder

STOWA zomerserie 6: Aanpak microverontreinigingen: gluren bij de buren

22-08-2016 Nederland zoekt volop naar mogelijkheden om medicijnresten en andere microverontreinigingen uit het afvalwater te verwijderen. STOWA is betrokken bij diverse onderzoeken op dit gebied. Omdat ze in het buitenland ook niet stil zitten, liet STOWA bovendien een rapport opstellen dat een overzicht ge... Lees verder

STOWA zomerserie 5: Overstromingsrisico’s reduceren: meer dan een schep zand extra op de dijk

15-08-2016 Wat te doen tegen de toename van overstromingsrisico’s? Het is de titel van een STOWA/KvK-rapport dat eind 2015 uitkwam. In het rapport wordt de kennis die de afgelopen jaren is opgedaan over de kans op overstromingen en het reduceren van de gevolgen ervan - in programma’s als KvK, De... Lees verder

Geslaagde KAS-bijeenkomst 'Faciliteren kun je leren'

08-08-2016 Hoe kunnen waterschappen meer open staan voor initiatieven uit de stad en deze benutten voor het oplossen van de eigen vragen op het snijvlak van (stedelijk) water & klimaat? Deze vraag stond centraal tijdens de workshop 'Faciliteren kun je leren' van de Klimaatactieve Stad en Watersc... Lees verder

STOWA zomerserie 4: Opleidingen voor invoeren nieuwe veiligheidsnormering primaire keringen

08-08-2016 Vanaf 2017 wordt er gewerkt met nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. STOWA en Rijkswaterstaat hebben in de aanloop daarnaartoe een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld om waterkeringbeheerders voor te bereiden op deze nieuwe normering, getiteld ‘Implementatie Nieuwe Norm... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test