print

Nieuwsoverzicht

Aandacht voor Hydrochip tijdens STOWA monitoringscongres

09-05-2016 Eind april stond dierentuin Burgers' Zoo in Arnhem in het teken van het STOWA monitoringscongres. Ruim 350 deelnemers lieten zich bijpraten over nut en noodzaak van monitoring in het waterbeheer en de vele innovaties op dit terrein. Er was in dat verband ook aandacht voor de Hydrochip. M... Lees verder

Brabantse Delta, STOWA en Colsen ondertekenen samenwerkingsovereenkomst duurzame slibgisting

09-05-2016 Waterschap Brabantse Delta, STOWA en Adviesbureau Colsen hebben op 4 mei jl. een samenwerkingsovereenkost 'Duurzame Vergisting' ondertekend. Het doel is het ontsluiten en verspreiden van de kennis en ervaringen die worden opgedaan bij de ombouw van de slibgisting van rwzi Bath tot een ene... Lees verder

Op naar een klimaatactieve stad!

25-04-2016 STOWA heeft onlangs een zeer verhelderende brochure uitgegeven over groenblauwe maatregelen die steden kunnen nemen om zorgen dat het aantrekkelijke plekken blijven om te wonen en te werken, tegen de achtergrond van de effecten van klimaatverandering. De brochure geeft ook een aantal inspirerende... Lees verder

Wind, zon en water: waterschapsenergie!

25-04-2016 Op donderdag 7 april werd in Driebergen de workshop ‘Energie in het watersysteem’ gehouden. Doel was het verkennen van de mogelijkheden om (meer) energie te halen uit het watersysteem. Denk aan drijvende zonnepanelen, windmolens op dijken, zogenoemde blue energy en warmte uit effluent... Lees verder

Van droom naar drones? Zoektocht naar de mogelijkheden van drones en satelliten in het waterbeheer

25-04-2016 De mogelijkheden van drones en satellieten lijken eindeloos. Maar is dat ook zo? Op dinsdag 5 april 2016 gingen waterbeheerders en marktpartijen met elkaar op zoek naar de kansen voor drones en satellieten in het waterbeheer. Aan de orde kwamen alle mogelijke toepassingen, uiteenlopend van monito... Lees verder

NKWK-projectentournee KlimaatBestendige Stad van start

25-04-2016 Op 21 april 2016 was de eerste bijeenkomst in het kader van de projectentournee van het NKWK voor de onderzoekslijn KlimaatBestendige Stad (KBS). NKWK-KBS en waterschap Vechtstromen organiseerden deze dag samen in de KlimaatActieve Stedenband Twente. Doel was vragers en aanbieders van kenni... Lees verder

Nieuw geteste rekenregel geeft accurate voorspelling stabiliteit waterkeringen

22-04-2016 Op woensdag 6 april 2016 vond in Burgers’ Zoo in Arnhem een symposium plaats over de dijkbezwijkproef die in oktober 2015 werd uitgevoerd in de Leendert de Boerspolder. De proef met een kleidijk op veen bood onderzoekers een unieke kans meer te weten te komen over de werkelijke sterkte van ... Lees verder

Stowaportaalwateroverlast punt nl!

11-04-2016 STOWA heeft een speciaal portaal in het leven geroepen waarop gebruikers tools en instrumenten kunnen vinden voor het maken van berekeningen die te maken hebben met regionale wateroverlast. Het is www.stowaportaalwateroverlast.nl. Het betreft de Waterschadeschatter, Berekenen Onzekerheid Wateropg... Lees verder

Verslag Emissiesymposium Water 24 maart 2016

08-04-2016 Op donderdag 24 maart vond het tiende Emissie Symposium Water plaats. Het symposium geeft een overzicht van de laatste ontwikkelingen en recente projecten op het gebied van emissies naar het oppervlaktewater. Zoals altijd bestond de dag uit een aantal plenaire lezingen in de ochtend en een ... Lees verder

CoP Meten & Monitoren Groenblauwe daken van start

05-04-2016 Op 8 maart kwamen zo’n twintig deelnemers van waterschappen, gemeenten en kennisinstellingen bijeen voor de eerste bijeenkomst van de Community of Practice Meten & Monitoren Groenblauwe daken. De doelen voor de dag waren het uitwisselen van kennis en ervaringen over het wat, hoe, w... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test