print

Nieuwsoverzicht

Waterwijzer Landbouw volop in ontwikkeling

28-06-2016 De Waterwijzer Landbouw is een nieuw instrument voor het bepalen van eventuele schade bij landbouwgewassen door te veel water, te weinig water of te zout water. Op dit moment is het instrument volop in ontwikkeling. Er wordt onder meer een start gemaakt met de opzet van een gebruiksvriendel... Lees verder

Mooie resultaten eerste fase Spaarwater project

28-06-2016 Dit voorjaar is de eerste fase van het Spaarwaterproject afgerond. In dit project zoekt een groot aantal partijen, w.o. STOWA, naar oplossingen voor zoetwatertekorten in de landbouw, met name in de Waddenregio. Er zijn in het project tot dusver mooie resultaten geboekt. Zo blijkt het mogeli... Lees verder

STOWA ter Info 64: met goede monitoring meer waterkwaliteit en ecologie voor je geld

28-06-2016 Eind april organiseerde STOWA voor het eerst een driedaags congres. Het ging uitsluitend over waterkwaliteitsmonitoring. Dat was, ook voor ons, wel even wennen. Maar met zo’n 450 bezoekers, zes interessante keynote sprekers, veertig (soms overvolle) workshops en twintig innovatieve sta... Lees verder

Verslag workshop dynamisch kustbeheer

27-06-2016 Op 24, 25 en 26 mei 2016 vond op Terschelling de zevende workshop plaats over dynamisch kustbeheer, georganiseerd door STOWA en Rijkswaterstaat. Ruim 40 deelnemers, overwegend waterkeringbeheerders, natuurbeheerders, beleidsmakers, adviseurs en onderzoekers wisselden kennis en ervaringen uit over... Lees verder

Beekherstel: theorie getoetst aan de praktijk

22-06-2016 Waterschap Rijn en IJssel heeft een deel van de beek de Boven Slinge heringericht. De herinrichting is mede gebaseerd op de kennis over, en ervaringen die zijn opgedaan met geomorfologisch beekherstel. Grote vraag is of de herinrichting zoals verwacht leidt tot het herstel van natuurlijke morfolo... Lees verder

Op zoek naar klimaatoplossingen in de stad

20-06-2016 Op 25 mei jl. vond in ‘De nieuwe Stad’ in Amersfoort de bestuurlijke KAS-bijeenkomst 'De kracht van water, Get the bigger picture' plaats. KAS staat voor de Klimaat Actieve Stad. Centraal stond het zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking en uitvoering op lokaal niveau, voor... Lees verder

Hogere drempels kunnen al veel waterellende voorkomen

17-06-2016 Dijkgraaf en Unievoorzitter Hans Oosters pleitte onlangs in het NOS journaal voor het aanpassen van de bouwregels in verband met klimaatverandering. Nederland heeft volgens Oosters ‘geen goede voorschriften hoe hoog je iets moet bouwen om te voorkomen dat je wateroverlast krijgt.’ Den... Lees verder

CoP Meten & Monitoren Groenblauwe daken op zoek naar de juiste modellen en parameters

16-06-2016 Op 7 juni vond de tweede inhoudelijke sessie van de Community of Practice Meten & Monitoren Groenblauwe daken van 2016 plaats. Doel van de CoP is vooral om gezamenlijk kennis en ervaringen uit te wisselen over de vraag hoe je de effecten van uiteenlopende typen groenblauwe daken op het stedel... Lees verder

Eerste meters asfalt aangelegd met afdruipremmer gemaakt van teruggewonnen toiletpapier

06-06-2016 In het project ‘Van afval naar asfalt’ ontwikkelen Wetterskip Fryslân, provincie Frieland, STOWA en enkele bedrijven zogenoemde afdruipremmer van toiletpapier afkomstig uit afvalwater. Eind mei zijn de eerste meters asfalt aangelegd waarin de nieuwe afdruipremmer zat verwerkt. H... Lees verder

Innovatief onderzoek gestart naar alternatief voor drukriolering

06-06-2016 In buitengebieden ligt veel drukriolering voor de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater. Het beheer en onderhoud van dit systeem, met zijn vele pompputten en lange lengtes van drukriolering, is echter duur. STOWA en stichting RIONED onderzoeken al langere tijd mogelijke alterna... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test