print

Nieuwsoverzicht

Unie van Waterschappen en STOWA ondersteunen waterkeringbeheerder bij invullen zorgplicht nieuwe stijl

18-01-2016 De zorgplicht waterkeringen is een aloude kerntaak van de waterschappen. Het nieuwe waterveiligheidsbeleid dat vanaf 2017 van kracht wordt en het gewijzigde toezicht zijn aanleiding om de invulling van deze zorgplicht nog eens tegen het licht te houden. Om waterschappen te helpen bij het invullen... Lees verder

Straatkrant? StraaDkrant!

18-01-2016 De straat is dé plek waar werk kan worden gemaakt van een beter (stedelijk) leefklimaat. Of het nu gaat om het ontstenen van tuinen, waterdoorlatende verhardingen of groenblauwe daken. Onlangs verscheen de StraaDkrant, met allerlei inspirerende voorbeelden hoe je van een straat een echte s... Lees verder

STOWA ter Info 62: Veendijk bezweken, proef geslaagd

08-01-2016 Hoe sterk is een dijk op venige ondergrond precies? Hopelijk geeft de dijkbezwijkproef die in het najaar van 2015 plaatsvond, het antwoord. Het belang van de proef is groot. Op dit moment worden venige dijken vaak afgekeurd, omdat de gehanteerde toetsmodellen behoorlijke veiligheidsmarges hantere... Lees verder

Stijgend aantal bezoeken én bezoekers stowa.nl in 2015

04-01-2016 De website van STOWA werd het afgelopen jaar bijna 75 duizend maal bezocht, ruim 5 duizend keer meer dan in 2014. Dit komt overeen met een stijging van 8 procent. Ook het aantal bezoekers nam toe, van 40 tot bijna 44 duizend. De gemiddelde sessieduur nam iets af, van 2.46 tot 2.36 minuten. ... Lees verder

Pleidooi voor onderzoek naar andere mogelijkheden voor riolering buitengebied

28-12-2015 Tijdens de onlangs gehouden Regiobijeenkomst Optimalisatie Afvalwaterbeheer Buitengebied Oost Nederland bespraken gemeenten en waterschappen gezamenlijk de toekomst van de drukriolering. Hoewel het huidige drukrioolsysteem redelijk voldoet, is het systeem relatief duur. Bovendien lopen veel gemee... Lees verder

Integrale aanpak medicijnresten begint vruchten af te werpen

28-12-2015 Medicijnresten en andere microverontreinigingen in het oppervlaktewater. Het vormt een lastig probleem, juist omdat er zoveel kanten aan zitten. Want hoe schadelijk zijn deze verontreinigingen eigenlijk voor mens en dier? Hoe komen ze in het oppervlaktewater terecht? Hoe kan je voorkomen dat ze e... Lees verder

Hoe maken we de waterhuishouding in bebouwd gebied klimaatbestendig?

28-12-2015 Theater De Mythe in Goes was eind november 2015 het toneel van een ambtelijke workshop en een bestuurlijke discussie over het klimaatbestendig maken van de waterhuishouding in bebouwde omgeving. Aanleiding was een nieuwe werkwijze voor verbetering van de klimaatbestendigheid in bebouwd gebied, on... Lees verder

Erfgoed meenemen in het waterbeheer: van last naar lust

14-12-2015 De geschiedenis van Nederland is onlosmakelijk verbonden met het water. Waterbeheerders zouden daar bij het uitvoeren van hun werk (zoals baggeren en beekherstel) meer rekening mee moeten houden. Anders kan er waardevol erfgoed verloren gaan. Maar hoe doe je dat als waterbeheerder? En wat levert ... Lees verder

Peter Glas breekt lans voor bloemrijke dijken

10-12-2015 Bij zijn afscheid als Voorzitter van de Unie van Waterschappen op 9 december jl. heeft Peter Glas een lans gebroken voor bloemrijke dijken. Deze hebben volgens hem een belangrijke maatschappelijke meerwaarde voor mens en natuur. Bij zijn afscheid ontving Glas uit handen van Michelle Talsma h... Lees verder

CoP ‘Meten en monitoren groenblauwe daken’ van start

09-12-2015 Onlangs is de Community of Practice ‘Meten en Monitoren Groenblauwe daken’ van start gegaan. De gezamenlijke CoP van STOWA en stichting RIONED is een leergroep voor waterschappen en gemeenten met als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monito... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test