print

Nieuwsoverzicht

Wind, zon en water: waterschapsenergie!

25-04-2016 Op donderdag 7 april werd in Driebergen de workshop ‘Energie in het watersysteem’ gehouden. Doel was het verkennen van de mogelijkheden om (meer) energie te halen uit het watersysteem. Denk aan drijvende zonnepanelen, windmolens op dijken, zogenoemde blue energy en warmte uit effluent... Lees verder

Van droom naar drones? Zoektocht naar de mogelijkheden van drones en satelliten in het waterbeheer

25-04-2016 De mogelijkheden van drones en satellieten lijken eindeloos. Maar is dat ook zo? Op dinsdag 5 april 2016 gingen waterbeheerders en marktpartijen met elkaar op zoek naar de kansen voor drones en satellieten in het waterbeheer. Aan de orde kwamen alle mogelijke toepassingen, uiteenlopend van monito... Lees verder

NKWK-projectentournee KlimaatBestendige Stad van start

25-04-2016 Op 21 april 2016 was de eerste bijeenkomst in het kader van de projectentournee van het NKWK voor de onderzoekslijn KlimaatBestendige Stad (KBS). NKWK-KBS en waterschap Vechtstromen organiseerden deze dag samen in de KlimaatActieve Stedenband Twente. Doel was vragers en aanbieders van kenni... Lees verder

Nieuw geteste rekenregel geeft accurate voorspelling stabiliteit waterkeringen

22-04-2016 Op woensdag 6 april 2016 vond in Burgers’ Zoo in Arnhem een symposium plaats over de dijkbezwijkproef die in oktober 2015 werd uitgevoerd in de Leendert de Boerspolder. De proef met een kleidijk op veen bood onderzoekers een unieke kans meer te weten te komen over de werkelijke sterkte van ... Lees verder

Stowaportaalwateroverlast punt nl!

11-04-2016 STOWA heeft een speciaal portaal in het leven geroepen waarop gebruikers tools en instrumenten kunnen vinden voor het maken van berekeningen die te maken hebben met regionale wateroverlast. Het is www.stowaportaalwateroverlast.nl. Het betreft de Waterschadeschatter, Berekenen Onzekerheid Wateropg... Lees verder

Verslag Emissiesymposium Water 24 maart 2016

08-04-2016 Op donderdag 24 maart vond het tiende Emissie Symposium Water plaats. Het symposium geeft een overzicht van de laatste ontwikkelingen en recente projecten op het gebied van emissies naar het oppervlaktewater. Zoals altijd bestond de dag uit een aantal plenaire lezingen in de ochtend en een ... Lees verder

CoP Meten & Monitoren Groenblauwe daken van start

05-04-2016 Op 8 maart kwamen zo’n twintig deelnemers van waterschappen, gemeenten en kennisinstellingen bijeen voor de eerste bijeenkomst van de Community of Practice Meten & Monitoren Groenblauwe daken. De doelen voor de dag waren het uitwisselen van kennis en ervaringen over het wat, hoe, w... Lees verder

Platform Slappe Bodem, STOWA en Provincie Zuid-Holland houden pleidooi voor nationaal kennisprogramma bodemdaling

31-03-2016 Door de slappe veen- en kleibodem hebben grote delen van West- en Noord-Nederland te kampen met bodemdaling. Dit leidt tot verzakking en waterproblemen, met alle gevolgen van dien. Het Platform Slappe Bodem, STOWA en Provincie Zuid-Holland hebben daarom samen met andere organisaties een plan opge... Lees verder

Waterschadeschatter bewijst zijn nut bij bepalen schades door wateroverlast

29-03-2016 Op donderdag 17 maart vond in Amersfoort een speciale bijeenkomst plaats over de Waterschadeschatter (WSS) die STOWA in 2013 heeft laten ontwikkelen. Aan de orde kwamen onder meer ervaringen van gebruikers met de WSS, zowel in landelijk als stedelijk gebied. Ook werden enkele nieuwe toepassingen ... Lees verder

STOWA-congres 'Goede monitoring, effectief waterkwaliteitsbeheer? succesvol verlopen

29-03-2016 Van 19 tot en met 21 april vond in Burgers' Zoo het driedaagse STOWA congres 'Goede monitoring, effectief waterkwaliteitsbeheer' plaats. Drie dagen lang wisselden waterschappers, wetenschappers en adviseurs nieuwe kennis, ervaringen en inzichten uit over monitoring. Eén di... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test