print

Nieuwsoverzicht

Boekje 'Waterveiligheid. Begrippen begrijpen' geactualiseerd

15-02-2016 Nederland heeft de beste hoogwaterbescherming ter wereld. Dit spreekt niet voor zich. Bescherming tegen overstromingen is een permanente opgave. Niet alleen vanwege klimaatverandering, ook vanwege toenemende bevolking en welvaart, waardoor we steeds meer te beschermen hebben. Om veilig te blijven... Lees verder

Handige infographic over rioolvreemd water stimuleert en structureert communicatie tussen gemeenten en waterschappen

02-02-2016 SAZ+, Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland, heeft samen met Stichting RIONED en STOWA een infographic laten maken over rioolvreemd water. De infographic is een handig hulpmiddel om de communicatie over rioolvreemd water tussen gemeenten en waterschappen te stimuleren, te verhelderen en te structu... Lees verder

Een stoel van waterplanten?

01-02-2016 Drie waterschappen, Staatbosbeheer en STOWA zijn een onderzoek gestart naar de productie van biocomposieten uit riet, waterplanten en gras. Biocomposieten zijn kunststoffen die worden gemaakt van natuurlijke vezelmaterialen samengehouden door een (natuurlijke) hars. Hiermee kunnen vervolgens alle... Lees verder

Van afval(water) naar asfalt?

01-02-2016 Een groot aantal partijen w.o STOWA zijn een project gestart om een duurzame afzetmarkt te creëren voor via fijnzeven teruggewonnen cellulose uit afvalwater. De cellulosevezels kunnen als zogenoemde afdruipremmers worden toegevoegd aan asfalt. Dit zorgt zorgt voor een homogene verdeling van ... Lees verder

Schrijft u een Plan van Aanpak voor de sleutelfactor Context?

27-01-2016 STOWA werkt aan de ontwikkeling en uitwerking van ecologische sleutelfactoren voor stilstaande en stromende wateren. Deze factoren maken inzichtelijk welke voorwaarden van belang zijn voor het bereiken van de gewenste ecologische kwaliteit. STOWA gaat in de komende periode de sleutelfactor Contex... Lees verder

Opleidingen over nieuwe normering primaire waterkeringen gestart

26-01-2016 Vanaf 2017 wordt er officieel gewerkt met nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. Voor het versterken van waterkeringen wordt daar nu al mee gewerkt. STOWA en Rijkswaterstaat WVL ontwikkelen daarom het opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid, kortweg INNW.... Lees verder

Preventieve maatregelen kunnen kans op muizenplaag verminderen

18-01-2016 In de winterperiode van 2014- 2015 had Zuid-Friesland te maken met een ware muizenplaag. De muizen richtten veel schade aan aan landerijen en boezemkaden, die de muizen een droge plek bieden tijdens natte periodes. Half januari werd het de resultaten gepresenteerd van een onderzoek, waar ook STOW... Lees verder

Unie van Waterschappen en STOWA ondersteunen waterkeringbeheerder bij invullen zorgplicht nieuwe stijl

18-01-2016 De zorgplicht waterkeringen is een aloude kerntaak van de waterschappen. Het nieuwe waterveiligheidsbeleid dat vanaf 2017 van kracht wordt en het gewijzigde toezicht zijn aanleiding om de invulling van deze zorgplicht nog eens tegen het licht te houden. Om waterschappen te helpen bij het invullen... Lees verder

Straatkrant? StraaDkrant!

18-01-2016 De straat is dé plek waar werk kan worden gemaakt van een beter (stedelijk) leefklimaat. Of het nu gaat om het ontstenen van tuinen, waterdoorlatende verhardingen of groenblauwe daken. Onlangs verscheen de StraaDkrant, met allerlei inspirerende voorbeelden hoe je van een straat een echte s... Lees verder

STOWA ter Info 62: Veendijk bezweken, proef geslaagd

08-01-2016 Hoe sterk is een dijk op venige ondergrond precies? Hopelijk geeft de dijkbezwijkproef die in het najaar van 2015 plaatsvond, het antwoord. Het belang van de proef is groot. Op dit moment worden venige dijken vaak afgekeurd, omdat de gehanteerde toetsmodellen behoorlijke veiligheidsmarges hantere... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test