print

Nieuwsoverzicht

Stowaportaalwateroverlast punt nl!

11-04-2016 STOWA heeft een speciaal portaal in het leven geroepen waarop gebruikers tools en instrumenten kunnen vinden voor het maken van berekeningen die te maken hebben met regionale wateroverlast. Het is www.stowaportaalwateroverlast.nl. Het betreft de Waterschadeschatter, Berekenen Onzekerheid Wateropg... Lees verder

Verslag Emissiesymposium Water 24 maart 2016

08-04-2016 Op donderdag 24 maart vond het tiende Emissie Symposium Water plaats. Het symposium geeft een overzicht van de laatste ontwikkelingen en recente projecten op het gebied van emissies naar het oppervlaktewater. Zoals altijd bestond de dag uit een aantal plenaire lezingen in de ochtend en een ... Lees verder

CoP Meten & Monitoren Groenblauwe daken van start

05-04-2016 Op 8 maart kwamen zo’n twintig deelnemers van waterschappen, gemeenten en kennisinstellingen bijeen voor de eerste bijeenkomst van de Community of Practice Meten & Monitoren Groenblauwe daken. De doelen voor de dag waren het uitwisselen van kennis en ervaringen over het wat, hoe, w... Lees verder

Platform Slappe Bodem, STOWA en Provincie Zuid-Holland houden pleidooi voor nationaal kennisprogramma bodemdaling

31-03-2016 Door de slappe veen- en kleibodem hebben grote delen van West- en Noord-Nederland te kampen met bodemdaling. Dit leidt tot verzakking en waterproblemen, met alle gevolgen van dien. Het Platform Slappe Bodem, STOWA en Provincie Zuid-Holland hebben daarom samen met andere organisaties een plan opge... Lees verder

Waterschadeschatter bewijst zijn nut bij bepalen schades door wateroverlast

29-03-2016 Op donderdag 17 maart vond in Amersfoort een speciale bijeenkomst plaats over de Waterschadeschatter (WSS) die STOWA in 2013 heeft laten ontwikkelen. Aan de orde kwamen onder meer ervaringen van gebruikers met de WSS, zowel in landelijk als stedelijk gebied. Ook werden enkele nieuwe toepassingen ... Lees verder

STOWA-congres 'Goede monitoring, effectief waterkwaliteitsbeheer? succesvol verlopen

29-03-2016 Van 19 tot en met 21 april vond in Burgers' Zoo het driedaagse STOWA congres 'Goede monitoring, effectief waterkwaliteitsbeheer' plaats. Drie dagen lang wisselden waterschappers, wetenschappers en adviseurs nieuwe kennis, ervaringen en inzichten uit over monitoring. Eén di... Lees verder

Energiekaart Waterschappen: 220 duurzame-energieprojecten

23-03-2016 De Nederlandse waterschappen zijn volop aan de slag om de ambities van de Green Deal Energie waar te maken. Op energiekaart.uvw.nl is de kaart van de Nederlandse waterschappen te zien, met daarop ruim 220 duurzame-energieprojecten! Lees verder

Deltafacts STOWA goed bezocht: altijd de nieuwste feiten over klimaat en waterbeheer

22-03-2016 De Deltafacts van STOWA voorzien duidelijk in een behoefte, zo blijkt uit online statistieken. In 2015 kregen de Deltafact-pagina’s op het internet bijna 18 duizend unieke paginabezoeken, in 2013 waren dat er nog maar 65 honderd. De DF’en ‘Bodemvochtgestuurd Beregenen’, &l... Lees verder

Waterschappen gaan energie besparen met ‘Slim Malen’

21-03-2016 Waterschappen laten de komende jaren onderzoeken hoe zij hun gemalen slimmer en daarmee energiezuiniger kunnen laten werken. Dit is onderdeel van de Green Deal Energie. STOWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontwikkelen een gezamenlijk onderzoeksprogramma ‘Energie in het w... Lees verder

Waterschappen, STOWA en Rijk ondertekenen nieuwe Green Deal Energie

21-03-2016 Waterschappen zetten nog meer in op duurzame energieopwekking zoals biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht. Ze streven ernaar binnen afzienbare tijd energieneutraal te worden. Dat staat in de nieuwe Green Deal Energie die de waterschappen, STOWA en het RIJK op 21 maart hebben getekend.... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test