print

Nieuwsoverzicht

Waterschappen gaan energie besparen met ‘Slim Malen’

21-03-2016 Waterschappen laten de komende jaren onderzoeken hoe zij hun gemalen slimmer en daarmee energiezuiniger kunnen laten werken. Dit is onderdeel van de Green Deal Energie. STOWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontwikkelen een gezamenlijk onderzoeksprogramma ‘Energie in het w... Lees verder

Waterschappen, STOWA en Rijk ondertekenen nieuwe Green Deal Energie

21-03-2016 Waterschappen zetten nog meer in op duurzame energieopwekking zoals biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht. Ze streven ernaar binnen afzienbare tijd energieneutraal te worden. Dat staat in de nieuwe Green Deal Energie die de waterschappen, STOWA en het RIJK op 21 maart hebben getekend.... Lees verder

FloodControl IJkdijk programma dit jaar afgerond: in 10 jaar veel meer grip op waterkeringen

13-03-2016 Alle deelnemende partijen in het FloodControl IJkdijk programma, waaronder STOWA, hebben de afgelopen tien jaar succesvol samengewerkt aan onderzoek en innovaties voor dijksterkte, dijkmonitoring, dijkversterking, crisisbeheersing en waterveiligheid. Dit jaar wordt het programma afgerond met een ... Lees verder

Demonstratieproject CENIRELTA verlengd: Afronding nu eind 2016

03-03-2016 Er is meer tijd nodig voor een goed inzicht in de haalbaarheid van het toepassen van zogenoemde koude-Anammoxtechnologie in de hoofdstroom van een rioolwaterzuivering. Daarom hebben Paques, STOWA en Waterschap Hollandse Delta, na goedkeuring door de Europese LIFE+ commissie, besloten dat het demo... Lees verder

Klokhuis over versterken waterkeringen: ook aanbevolen voor ouders en grootouders!

26-02-2016 STOWA en Rijkswaterstaat organiseren cursussen rond de implementatie van de nieuwe normen voor primaire waterkeringen. Stichting Wateropleidingen organiseert een opleiding Basiskennis Waterkeringen. Het Klokhuis denkt aan onze waterkeringprofessionals in de dop, met een leuke en leerzame aflev... Lees verder

Boekje 'Waterveiligheid. Begrippen begrijpen' geactualiseerd

15-02-2016 Nederland heeft de beste hoogwaterbescherming ter wereld. Dit spreekt niet voor zich. Bescherming tegen overstromingen is een permanente opgave. Niet alleen vanwege klimaatverandering, ook vanwege toenemende bevolking en welvaart, waardoor we steeds meer te beschermen hebben. Om veilig te blijven... Lees verder

Handige infographic over rioolvreemd water stimuleert en structureert communicatie tussen gemeenten en waterschappen

02-02-2016 SAZ+, Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland, heeft samen met Stichting RIONED en STOWA een infographic laten maken over rioolvreemd water. De infographic is een handig hulpmiddel om de communicatie over rioolvreemd water tussen gemeenten en waterschappen te stimuleren, te verhelderen en te structu... Lees verder

Een stoel van waterplanten?

01-02-2016 Drie waterschappen, Staatbosbeheer en STOWA zijn een onderzoek gestart naar de productie van biocomposieten uit riet, waterplanten en gras. Biocomposieten zijn kunststoffen die worden gemaakt van natuurlijke vezelmaterialen samengehouden door een (natuurlijke) hars. Hiermee kunnen vervolgens alle... Lees verder

Van afval(water) naar asfalt?

01-02-2016 Een groot aantal partijen w.o STOWA zijn een project gestart om een duurzame afzetmarkt te creëren voor via fijnzeven teruggewonnen cellulose uit afvalwater. De cellulosevezels kunnen als zogenoemde afdruipremmers worden toegevoegd aan asfalt. Dit zorgt zorgt voor een homogene verdeling van ... Lees verder

Schrijft u een Plan van Aanpak voor de sleutelfactor Context?

27-01-2016 STOWA werkt aan de ontwikkeling en uitwerking van ecologische sleutelfactoren voor stilstaande en stromende wateren. Deze factoren maken inzichtelijk welke voorwaarden van belang zijn voor het bereiken van de gewenste ecologische kwaliteit. STOWA gaat in de komende periode de sleutelfactor Contex... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test