print

Nieuwsoverzicht

Integrale aanpak medicijnresten begint vruchten af te werpen

28-12-2015 Medicijnresten en andere microverontreinigingen in het oppervlaktewater. Het vormt een lastig probleem, juist omdat er zoveel kanten aan zitten. Want hoe schadelijk zijn deze verontreinigingen eigenlijk voor mens en dier? Hoe komen ze in het oppervlaktewater terecht? Hoe kan je voorkomen dat ze e... Lees verder

Hoe maken we de waterhuishouding in bebouwd gebied klimaatbestendig?

28-12-2015 Theater De Mythe in Goes was eind november 2015 het toneel van een ambtelijke workshop en een bestuurlijke discussie over het klimaatbestendig maken van de waterhuishouding in bebouwde omgeving. Aanleiding was een nieuwe werkwijze voor verbetering van de klimaatbestendigheid in bebouwd gebied, on... Lees verder

Erfgoed meenemen in het waterbeheer: van last naar lust

14-12-2015 De geschiedenis van Nederland is onlosmakelijk verbonden met het water. Waterbeheerders zouden daar bij het uitvoeren van hun werk (zoals baggeren en beekherstel) meer rekening mee moeten houden. Anders kan er waardevol erfgoed verloren gaan. Maar hoe doe je dat als waterbeheerder? En wat levert ... Lees verder

Peter Glas breekt lans voor bloemrijke dijken

10-12-2015 Bij zijn afscheid als Voorzitter van de Unie van Waterschappen op 9 december jl. heeft Peter Glas een lans gebroken voor bloemrijke dijken. Deze hebben volgens hem een belangrijke maatschappelijke meerwaarde voor mens en natuur. Bij zijn afscheid ontving Glas uit handen van Michelle Talsma h... Lees verder

CoP ‘Meten en monitoren groenblauwe daken’ van start

09-12-2015 Onlangs is de Community of Practice ‘Meten en Monitoren Groenblauwe daken’ van start gegaan. De gezamenlijke CoP van STOWA en stichting RIONED is een leergroep voor waterschappen en gemeenten met als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monito... Lees verder

Ecologische sleutelfactoren, nu ook voor stromende wateren

08-12-2015 STOWA heeft een werkrapport uitgebracht waarin de ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren worden benoemd. Het gaat om negen sleutelfactoren op het snijvlak van stressoren (‘pressures’ of menselijke drukken) en milieufactoren. De tiende en laatste sleutelfactor heeft betrekk... Lees verder

Wereldwijd onderzoek naar potenties mainstream Anammox bijeen gebracht tijdens Amsterdam International Water Week

30-11-2015 Waterschap Hollandse Delta, Paques en STOWA organiseerden tijdens de Amsterdam International Water Week (AIWW) in november twee workshops waarbij uiteenlopende internationale ervaringen met toepassing van het Anammox-proces in de hoofdstroom van een rwzi werden uitgewisseld. Hieronder het verslag... Lees verder

Rekenmodule Onderwaterlicht online

30-11-2015 STOWA heeft onlangs de rekenmodule Onderwaterlicht gelanceerd. Onderwaterlicht is een webapplicatie die op basis van in water gemeten stoffen de lichtkarakteristieken berekent, zoals uitdoving (Extinctie), doorzicht (Secchi diepte) en licht aan de bodem (bodemlicht). De berekening van Onder... Lees verder

Stelt u een plan van aanpak op voor organische belasting in stilstaande wateren?

30-11-2015 STOWA zoekt een waterprofessional die een gedegen plan van aanpak opstelt  voor de ontwikkeling en mogelijk uitwerking van de ecologische sleutelfactor 7 voor stilstaande wateren: de organische belasting. Download de volledige beschrijving van deze uitvraag Veel ecologische kennis... Lees verder

Plastics in de waterketen: "Je voelt op je klompen aan dat het niet goed is"

27-11-2015 Waterbeheerders zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor de plasticvervuiling in het water. Maar ze kunnen als 'doorvoerhaven' wel het nodige doen om plastics uit het water te halen, bijvoorbeeld bij gemalen en op rwzi's. Daar was iedereen het wel over eens, tijdens een informatiebi... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test