print

Nieuwsoverzicht

STOWA werkt aan betere inschatting effectiviteit ecologische maatregelen

03-07-2015 De modellen PCLake (voor meren) en PCDitch (voor lijnvormige wateren) geven waterbeheerders handvatten voor een goede inschatting van de effectiviteit van maatregelen voor de verbetering van de ecologische waterkwaliteit. STOWA werkt samen met het NIOO-KNAW, Planbureau voor de Leefomgeving, WUR e... Lees verder

Van afvalwater naar biologisch afbreekbaar plastic!

02-07-2015 Drie waterschappen en enkele publieke en private partijen w.o. STOWA hebben op 25 juni jl. een overeenkomst getekend om op rwzi Bath op kleine schaal grondstoffen voor bioplastic (PHA) te produceren. Hiermee is een belangrijke volgende stap gezet om afvalwater te gebruiken als bron voor nieuwe du... Lees verder

Hoe maak je dun afvalwater dikker? Lees het in de STOWA ter Info

02-07-2015 Hoe haal je meer energie uit slib? Wat kunnen we doen aan de bodemdaling in veenweidengebieden? Is 'Sturen met Water' een optie? Hoe maak je dun afvalwater dikker? En waarom is dat nodig? Dit keer in de STOWA ter Info veel vragen, maar ook de nodige antwoorden. En we besteden aandacht aan... Lees verder

Keuzes maken in veengebieden: niets doen is geen optie

24-06-2015 De veengebieden in Nederland kampen allemaal met bodemdaling. Met het oog op klimaatverandering moet er nu echt iets gebeuren. Maar wat? Op 24 juni jl. kwamen bestuurders en vertegenwoordigers van belangenorganisaties in Boskoop bijeen voor de Collegetour IN HET VEEN. Het doel: met elkaar van ged... Lees verder

Hoe droog is het nu werkelijk in Nederland?

23-06-2015 Op 11 juni jl. is tijdens het 25-jarig jubileum van de Nederlandse Hydrologische Vereniging het boek ‘Verdamping in de Hydrologie’ gepresenteerd. Het boek geeft een overzicht van het proces van, en informatie over verdamping. De opstellers houden bovendien een pleidooi voor het in bee... Lees verder

Bestuurders op bezoek bij project 'Bezwijkproef Leendert de Boerspolder'

22-06-2015 Het project ‘Dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder’ wordt financieel ondersteund door diverse partijen (zie onder). Op donderdag 18 juni kwamen vertegenwoordigende bestuurders samen voor een informatieve bijeenkomst over dit unieke project. Dit op uitnodiging van het hoogheemraadsc... Lees verder

Vis: van bijkomend waterverschijnsel naar belangrijke indicator ecologische waterkwaliteit

18-06-2015 Sinds de Europese Kaderrichtlijn Water is de positie van de vis radicaal gewijzigd. Waar de vis in vroegere jaren veelal onder het wateroppervlak bleef en slechts een bijkomend verschijnsel binnen het waterbeheer was, is die nu een belangrijke indicator voor de ecologische waterkwaliteit. Onlangs... Lees verder

NKWK: kennisprogramma met hoge ambities

16-06-2015 In Bussum vond eind april de officiële aftrap plaats van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat NKWK. In het programma zetten overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk een volgende stap om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Daarvoor zi... Lees verder

Tweede fase realisatie Waterwijzer Landbouw afgerond

15-06-2015 Onlangs werd de tweede fase van het project Waterwijzer Landbouw afgesloten. In dit project ontwikkelen een groot aantal partijen een praktische, uniforme methode voor het bepalen van klimaatbestendige relaties tussen waterhuishoudkundige condities en (veranderingen daarin) en gewasopbrengsten. D... Lees verder

'Mogelijke effecten microverontreinigingen: handelen uit voorzorg of meer onderzoek?

11-06-2015 Er komt steeds meer aandacht voor geneesmiddelen, hormonen, microplastics en andere microverontreinigingen in water. Recent verscheen in H2O een artikel dat antwoord geeft op de belangrijkste vragen van dit moment. Waar komen microverontreinigingen vandaan, hoe komen ze in het water terecht, hoe ... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test