print

Nieuwsoverzicht

Brabantse 'Bufferboeren' wapenen zich tegen toenemende droogte

24-07-2015 Het inzetten van perceelstuwen, meer organische compost gebruiken, waterbuffers aanleggen en droogtebestendige gewassen telen. Het is een greep uit de maatregelen waarmee boeren op de Brabantse zandgronden zich succesvol kunnen wapenen tegen langere perioden van droogte. De maatregelen bieden vol... Lees verder

Voortgang CENIRELTA-project februari-juni 2015: Demo-installatie houdt zich goed bij steeds lagere temperaturen

22-07-2015 Waterschap Hollandse Delta, Paques en STOWA werken in het CENIRELTA-project met Europese LIFE+subsidie aan een veelbelovende energiezuinige technologie die afvalwater nog schoner maakt. Het betreft stikstofverwijdering uit de hoofdstroom  van rwzi met Anammox bacteriën. De eerste helft ... Lees verder

28 augustus: opening Waterbuffer Showcase

20-07-2015 Op 28 augustus wordt in ’s-Gravenzande de ‘Waterbuffer Showcase’ geopend. De showcase demonstreert diverse (Nederlandse) oplossingen voor het tijdelijk opslaan van zoetwater in de ondergrond. Bezoekers kunnen één van de technieken (Aquifer Storage Recovery Coastal)... Lees verder

Videopresentaties Summer school EU-project REFORM 'Novel Approaches to Assess and Rehabilitate Modified Rivers

15-07-2015 Van 30 juni tot en met 2 juli 2015 vond in Wageningen de slotconferentie plaats van het vierjarige EU-project REFORM - REstoring rivers FOR effective catchment Management. In dit project is veel kennis vergaard over de wijze waarop de effectiviteit van beek- en rivierherstel kan worden vergroot. ... Lees verder

Afvalwaterproject Groninger wijk Drielanden: welke lessen kunnen we trekken?

13-07-2015 STOWA en stichting RIONED in het najaar van 2015 enkele regionale bijeenkomsten over lokale sanitatievraagstukken. De eerste regiobijeenkomst vindt plaats op 10 september a.s in Groningen. Tijdens deze bijeenkomst staat de afronding van het afvalwaterproject in de Groninger wijk Drielanden centra... Lees verder

Handboek Geomorfologisch Beekherstel: theoretisch kader én praktisch stappenplan

13-07-2015 Onlangs verscheen bij STOWA het Handboek Geomorfologisch Beekherstel, geschreven door Alterra-onderzoekers Bart Makaske en Gilbert Maas. Het is een leidraad voor het stapsgewijs en integraal ontwerpen van beken bij beekherstelprojecten. Het handboek bevat zowel een theoretisch kader als een prakt... Lees verder

STOWA werkt aan betere inschatting effectiviteit ecologische maatregelen

03-07-2015 De modellen PCLake (voor meren) en PCDitch (voor lijnvormige wateren) geven waterbeheerders handvatten voor een goede inschatting van de effectiviteit van maatregelen voor de verbetering van de ecologische waterkwaliteit. STOWA werkt samen met het NIOO-KNAW, Planbureau voor de Leefomgeving, WUR e... Lees verder

Van afvalwater naar biologisch afbreekbaar plastic!

02-07-2015 Drie waterschappen en enkele publieke en private partijen w.o. STOWA hebben op 25 juni jl. een overeenkomst getekend om op rwzi Bath op kleine schaal grondstoffen voor bioplastic (PHA) te produceren. Hiermee is een belangrijke volgende stap gezet om afvalwater te gebruiken als bron voor nieuwe du... Lees verder

Hoe maak je dun afvalwater dikker? Lees het in de STOWA ter Info

02-07-2015 Hoe haal je meer energie uit slib? Wat kunnen we doen aan de bodemdaling in veenweidengebieden? Is 'Sturen met Water' een optie? Hoe maak je dun afvalwater dikker? En waarom is dat nodig? Dit keer in de STOWA ter Info veel vragen, maar ook de nodige antwoorden. En we besteden aandacht aan... Lees verder

Keuzes maken in veengebieden: niets doen is geen optie

24-06-2015 De veengebieden in Nederland kampen allemaal met bodemdaling. Met het oog op klimaatverandering moet er nu echt iets gebeuren. Maar wat? Op 24 juni jl. kwamen bestuurders en vertegenwoordigers van belangenorganisaties in Boskoop bijeen voor de Collegetour IN HET VEEN. Het doel: met elkaar van ged... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test