print

Nieuwsoverzicht

Eerste bijeenkomst CoP Beheer en Onderhoud over maaibeheer groot succes

11-06-2015 Op 3 juni vond de eerste bijeenkomst van de nieuwe Community of Practice Beheer en Onderhoud plaats, een gezamenlijk initiatief van Waterschap Aa en Maas en STOWA. In de CoP wisselen de deelnemers kennis en ervaringen uit over beheer en onderhoud van oppervlaktewateren. Hoe kan beheer en onderhou... Lees verder

Alles over kwaliteitsbaggeren

05-06-2015 Wat is de stand van onze kennis over kwaliteitsbaggeren? Hoe vertaalt zich dat in de beleidskeuzes die we maken? Welke praktijkervaringen zijn er? En welke innovaties zijn er op dit gebied? Tijdens en speciale themadag van Baggernet en het Hoogheemraadschjap Hollands Noorderkwartier kwamen de uit... Lees verder

Zevende Landelijke kennisdag regionale Waterkeringen op video

05-06-2015 De afgelopen jaren is veel energie besteed aan het op orde brengen en houden van de regionale keringen, het toetsen van de keringen en aan onderzoek. Het is belangrijk de opgedane ervaringen en nieuwe inzichten op dit gebied regelmatig met elkaar te delen. Dat gebeurde op de zevende Landelijke Ke... Lees verder

STOWA onderzoekt muizenproblemen (bevat video)

02-06-2015 In de winterperiode van 2014- 2015 had Zuid-Friesland te maken met een ware muizenplaag. De muizen hebben schade aangericht aan landerijen en kades, die de muizen een droge plek bieden tijdens natte periodes. Meerdere partijen, waaronder STOWA, onderzoeken momenteel de grootte van de schade, de o... Lees verder

Handboek Geomorfologisch Beekherstel verschenen

01-06-2015 Om de verschillende aspecten van beekherstel te belichten, geeft STOWA een speciaal 'beekfeuilleton' uit. Onlangs kwam deel 1 van dit feuileton uit, het Handboek Geomorfologisch Beekherstel. In dit deel staan de geologische en morfologische processen van beken centraal. Aanleiding v... Lees verder

Prijsvraag 'Waar gaat de riolering naartoe?'

28-05-2015 Als input voor de strategische conferentie 'De toekomst van het stedelijk waterbeheer' op 2 september 2015 organiseert Stichting RIONED de prijsvraag 'Waar gaat de riolering naartoe?'. Hebt u ideeën over de toekomst van ons rioolstelsel, de kansen, dilemma's en (on)zekerh... Lees verder

Nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen

28-05-2015 Hoe kunnen we regionale waterkeringen in Nederland het best toetsten en welke methoden zijn er beschikbaar voor het verbeteren van de keringen? De nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen geeft het antwoord op deze vragen. De leidraad ondersteunt waterschappen om hun keringen... Lees verder

3e ‘Aquatic Ecosystem Modelling Network’ workshop een groot succes

27-05-2015 In Driebergen vond onlangs de tweejaarlijkse workshop plaats van het 'Aquatic Ecosystem MOdelling Network' (AEMON). Meer dan veertig deelnemers van over de hele wereld waren aanwezig om met elkaar te praten over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van acquatische modellering. Onder he... Lees verder

Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw wegens succes voortgezet

21-05-2015 Waterschappen maken flink werk van het verminderen van de emissies binnen de glastuinbouw. De Kaderrichtlijn Water (KRW) eist dat de glastuinbouw in 2027 nagenoeg gesloten moet zijn. Het doel is te komen tot een (nagenoeg) nullozing van mineralen (stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen... Lees verder

Derde fase realisatie Waterwijzer Landbouw van start

20-05-2015 STOWA heeft onlangs opdracht verleend voor de derde fase van het project Waterwijzer landbouw. In dit project ontwikkelt STOWA met een groot aantal andere partijen een uniform, breed gedragen en praktische methode voor het bepalen van klimaatbestendige relaties tussen waterhuishoudkundige conditi... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test