print

Nieuwsoverzicht

Europese belangstelling voor Ecologische Sleutelfactoren

29-09-2014 De ecologische sleutelfactoren die STOWA heeft laten ontwikkelen om de ecologische kwaliteit in beeld te brengen, gaan waarschijnlijk internationaal gebruikt worden. De sleutelfactoren werden onlangs gepresenteerd tijdens de gebruikersbijeenkomst van het EU MARS-project. In het MARS project ... Lees verder

Veldproef zettingsvloeiing in Westerschelde

22-09-2014 De stichting FloodControl IJkdijk is, na eerdere succesvolle IJkdijk- en Livedijkproeven, een veldproef gestart om het verschijnsel zettingsvloeiing te onderzoeken. Zettingsvloeiing, ook wel oever-, plaat- of dijkval genoemd, is één van de faalmechanismen waarop dijken in Nederland ... Lees verder

Ontwikkeling impacttest extreme neerslag

13-09-2014 STOWA en Stichting RIONED werken aan de ontwikkeling van een impacttest extreme neerslag, waarin de effecten van extreme neerslag op het stedelijke en omliggende landelijke gebied in samenhang worden meegenomen. In navolging van de komende Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie en het verwacht... Lees verder

Database met gegevens over regenwater uitgebreid en verbeterd

09-09-2014 STOWA heeft in 2007 een database en rapportage uitgebracht over de kwaliteit van regenwater. Anno 2014 is de database aangevuld met nieuwe meetresultaten en uitgebreid met kennis van de eigenschappen van regenwater zoals: de binding van stoffen aan zwevende deeltjes in regenwater en de valsnelhed... Lees verder

Onderzoekers zetten waterdoorlatende straten blank

09-09-2014 Waterdoorlatende bestrating is een manier om in stedelijk gebied hemelwater te infiltreren. Hierdoor wordt het natuurlijk bufferend vermogen van de bodem benut en kunnen wateroverlast en watertekort worden gereduceerd. Het wordt in Nederland veelvuldig toegepast in druk stedelijk gebied, waar vaa... Lees verder

Inschrijving Waterinnovatieprijs geopend!

03-09-2014 Vernieuwende, kostenbesparende en baanbrekende initiatieven op het gebied van water maken ieder jaar kans op de Waterinnovatieprijs. De Unie van Waterschappen reikt deze prijs jaarlijks uit aan de meest innovatieve waterprojecten. Bedrijven, belangenorganisaties, kennisinstellingen, overheden en ... Lees verder

Praktisch doorbraakvrije dijken: realistisch streven of een onmogelijkheid?

01-09-2014 De laatste jaren staan doorbraakvrije dijken volop in de belangstelling. Het gaat om waterkeringen die in principe niet door kunnen breken, alleen kunnen overlopen. Er is bijna niemand die twijfelt aan het nut van dit concept, zoals dit voorjaar bleek op een door STOWA en Kennis  voor Klimaa... Lees verder

Zoet-zouttweedaagse: theorie en praktijk been brengen in CoP Verzilting

28-08-2014 De afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en toenemende verzilting vormen een belangrijke uitdaging voor het toekomstige regionale waterbeheer in laag Nederland. Tijdens de tweede zoet-zouttweedaagse eind juni gingen de deelnemers hierover met elkaar in gesprek. Welk effect heeft verzilting bijvoorbe... Lees verder

Ecologische Sleutelfactoren ook voor stromende wateren

26-08-2014 Op verzoek van de waterschappen gaat STOWA verder met de Ecologische Sleutelfactoren. Onlangs werd gestart met het ontwikkelen van sleutelfactoren voor stromende wateren. Voor stilstaande wateren zijn ze al gereed. Recent verscheen hierover een speciaal boekje. STOWA is al geruime tijd druk ... Lees verder

Nieuwe errata KRW-maatlatten

13-08-2014 Onlangs zijn er nieuwe errata uitgebracht bij de KRW-maatlatten voor natuurlijke watertypen en bij de KRW-maatlatten voor sloten & kanalen. Daarnaast zijn de bijlagen met de soortenlijsten nu ook als excel beschikbaar. >Bekijk de errata en soortenlijsten natuurlijke watertypen &g... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test