print

Nieuwsoverzicht

Sigmaplan: Integrale visie op waterveiligheid en natuur om Scheldebekken te beschermen

20-05-2015 Nederland heeft zijn Deltaplan, België zijn Sigmaplan. Met de S van Schelde, zoals de Vlamingen er veelbetekend bijzeggen. Het plan, oorspronkelijk uit 1977 en geactualiseerd in 2000, is een geïntegreerd plan voor betere hoogwaterbescherming van Vlaanderen tegen de Schelde en haar zijri... Lees verder

Kennistafel Zoet-Zout buigt zich over zouttoleranties

19-05-2015 Er komen steeds meer aanwijzingen dat grondgebonden, beregende gewassen (veel) beter tegen water met hogere zoutgehalten kunnen dan waar we nu vanuit gaan. Dit zou waterbeheerders mogelijk meer ruimte geven om te zorgen voor voldoende zoetwater van goede kwaliteit. Een lonkend perspectief. Voor R... Lees verder

Compendium of Sensors and Monitors operationeel

07-05-2015 Een internationaal consortium heeft in opdracht van de Global Water Research Coalition (GWRC ) een online compendium van waterkwaliteitssensoren en –monitoren ontwikkeld. STOWA is lid van de GWRC. Het resultaat is een compleet overzicht van alle commercieel verkrijgbare online meetinstrumen... Lees verder

Wanneer zijn groene daken ook blauw?

07-05-2015 Begroeide daken met extra waterberging kunnen de gevolgen van hevige buien verminderen. Deze groen-blauwe daken kunnen helpen bij de aanpassing aan klimaatverandering en dragen bij aan een prettige stedelijke omgeving. De nieuwe publicatie Groene daken nader beschouwd  van STOWA en RIONED le... Lees verder

Kelderballon bestrijdt succesvol stank uit rioolgemalen

05-05-2015 Een grote plastic zak die ervoor zorgt dat rioolgemalen niet, of in ieder geval veel minder stinken. Het is een alternatief voor de filters die de stank uit de pompkelders van gemalen neutraliseren. STOWA onderzoekt of de theorie in de praktijk overeind blijft. Dat lijkt het geval. De innovatie i... Lees verder

Sturen met water: oplossing voor problemen in veenweidegebieden?

30-04-2015 STOWA heeft een rapport uitgebracht waarin in kaart is gebracht hoe vertegenwoordigers van landbouw, natuur en waterbeheer aankijken tegen ‘Sturen met water’. Dit is een concept waarbij grondeigenaren (bijv. via onderwaterdrainage) actief kunnen sturen op grondwaterstanden om bodemdal... Lees verder

Gebruik openbare ruimte voor verwerken afvalwater en hemelwater

26-04-2015 Op 15 april jl. vond in de Observant in Amersfoort de twaalfde Platformdag Nieuwe Sanitatie plaats. Het onderwerp was de rol die de openbare ruimte in de stad zou kunnen spelen bij het hergebruik van afvalwater en bij een ontwikkeling naar een circulaire economie. Landschapsarchitect Steven... Lees verder

Geslaagde netwerkmiddag HBO-onderwijs en Aquatische Ecologie

22-04-2015 Sluit het HBO op het gebied van aquatische ecologie aan op het werkveld? Waar heeft het werkveld behoefte aan als het om HBO-ers gaat? Waar ligt de kracht van de HBO-er? Deze vragen stonden centraal op de Netwerkdag die op 16 april 2015 georganiseerd werd door STOWA, WEW, KNNV en CAH Vilentum. Aa... Lees verder

NKWK: Nationaal Kampioen Deltamanagement worden en daarmee de wereld veroveren

22-04-2015 Dinsdag 21 april jl. vond in Bussum de officiële aftrap plaats van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat. Kortweg: NKWK. In het programma zetten overheden, kennisinstellingen en bedrijven gezamenlijk een volgende stap om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te ma... Lees verder

Hoe gaan we verder met het NHI?

20-04-2015 Op 30 maart jl. werd een symposium gehouden over de verdere ontwikkeling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium NHI. Tijdens het symposium werd kort de NHI roadmap voor het instrument besproken en het Programma van Wensen. Ook werd aandacht besteed aan mogelijke toekomstige ontwikkelinge... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test