print

Nieuwsoverzicht

Beating the Blues gelanceerd op bijeenkomst Platform Blauwalgen

07-08-2014 In april van dit jaar vond een bijeenkomst plaats van het Platform Blauwalgen van STOWA. Tijdens deze platformbijeenkomst werd onder meer aandacht besteed aan de website ‘Beating the Blues’ die onlangs werd gelanceerd. De website bevat een database met praktisch toepasbare maatregelen... Lees verder

STOWA, TU Delft, Rijkswaterstaat en waterschappen wisselen kennis en ervaringen uit over wateroverlast

04-08-2014 Op woensdag 30 juli jl. waren medewerkers van STOWA, TU Delft, Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat te gast bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Tijdens dit bezoek werd onder meer geëvalueerd hoe de kades zich hadden gedragen tijdens de hevige regenval. Voor waterbeheerders en kenn... Lees verder

Project 'Open Waterbeheer Rijn-West' van start

31-07-2014 Binnen het project  'Open waterbeheer Rijn-West' werken de hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, Waternet en HydroLogic in opdracht van STOWA aan een gezamenlijk informatiescherm, met als doel het waterbeheer te optimalise... Lees verder

STOWA Handboek Hydrobiologie vernieuwd

29-07-2014 Onlangs heeft STOWA een nieuwe versie uitgebracht van het Handboek Hydrobiologie, met daarin bemonstering- en analysevoorschriften voor een ecologische beoordeling van oppervlaktewateren. Waterschappers kunnen hun wateren daarmee eenduidig en betrouwbaar monitoren, conform de eisen van de Kaderri... Lees verder

Water in de openbare ruimte brengt gezondheidsrisico's met zich mee

27-07-2014 Water op straat en water in bedriegertjes of fonteinen is niet van dezelfde kwaliteit als zwemwater. Hierdoor kunnen kinderen die in dit water spelen, ziek worden. Met eenvoudige maatregelen is dit te voorkomen. Dat blijkt uit het mede door STOWA en RIONED financieel ondersteunde promotie-onderzo... Lees verder

Duitsers en Nederlanders wisselen ervaringen uit over nieuwe sanitatie

27-07-2014 Op 27en 28 mei van dit jaar brachten enkele Duitse waterprofessionale een bezoek aan Nederland om te praten over nieuwe sanitatie. Doel was om kennis en ervaringen uit te wisselen met Nederlandse waterprofessionals op dit gebied en om na te gaan of er gezamenlijke thema’s en eventueel onder... Lees verder

Voortgang CENIRELTA-project april-juni 2014

23-07-2014 Sinds de laatste enting met nieuw slib met daarin de Anammox-bacterie in mei draait de installatie stabiel en is de stikstofverwijdering weer hersteld tot een rendement dat ongeveer gelijk is aan de prestaties van rioolwaterzuivering (rwzi) Dokhaven. Sindsdien is het proces stabiel en is er... Lees verder

Leuven gaat warmte terugwinnen uit afvalwater

15-07-2014 De stad Leuven en Vlario, het overlegplatform voor rioleringen in Vlaanderen, gaan voor het eerst in België warmte terugwinnen uit afvalwater in riolen. Het proefproject is gelegen in een blok appartementen van de sociale woningmaatschappij Dijledal aan de Van Wayenberghlaan. Met de onttrokk... Lees verder

Verkenning ondergrondse opslag en terugwinning zoet water in stedelijk gebied

15-07-2014 STOWA, de stichting Waterbuffer en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu laten momenteel een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden voor het tijdelijk ondergronds bergen en terugwinnen van zoet water in stedelijk gebied. Op deze wijze kan er iets worden gedaan aan de door klimaatverande... Lees verder

Proeftuin Flood Proof Holland uitgebreid

15-07-2014 Nederlandse ondernemers werken in samenwerking met studenten en onderzoekers van de TU Delft al enige tijd aan concrete oplossingen om tijdelijk bescherming te bieden tegen hoog water. Dit gebeurt in de proeftuin Flood Proof Holland waar de verschillende innovatieve oplossingen worden getest en g... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test