print

Nieuwsoverzicht

Informatie CoP Hermeandering Beken vanaf nu op themasite over beek- en rivierherstel

23-02-2015 De Community of Practice (CoP) Hermeandering Beken is een platform waarin waterschappers en wetenschappers kennis en ervaringen uitwisselen over morfodynamische (of hydromorfologische) processen in vrij stromende beken. Tot voor kort kon u voor informatie over dit onderwerp en de CoP terecht op d... Lees verder

Nieuwe CoP Beheer & Onderhoud: Leren van én met elkaar

20-02-2015 Leren van én met elkaar. Dat is het doel van de nieuwe Community of Practice Beheer en Onderhoud (CoP B&O), een gezamenlijk initiatief van waterschap Aa en Maas en STOWA. In de CoP wisselen de deelnemers kennis en ervaringen uit over beheer en onderhoud van oppervlaktewateren, dat kost... Lees verder

Hoe zorgen we voor meer waterveiligheid in de IJssel-Vechtdelta?

12-02-2015 Op 5 februari jl. vond een speciaal seminar plaats over de waterveiligheid in, en waterbestendige inrichting van de IJssel-Vechtdelta. De delta wordt in het Deltaprogramma aangemerkt als hotspot omdat de IJssel, Overijsselse Vecht en de Sallandse weteringen er samenkomen en er een sterke invloed ... Lees verder

Voortgang CENIRELTA-project oktober 2014-januari 2015: Lagere temperaturen en stabiele stikstofverwijdering

12-02-2015 Medewerkers hebben het koude Anammox-proces in de demonstratie-installatie op rwzi Dokhaven in Rotterdam steeds beter onder controle. Hierdoor kunnen zij zich nu volledig richten op de stikstofverwijdering bij dalende temperatuur. De installatie maakt onderdeel uit van het CENIRELTA-project: Cost... Lees verder

Groene daken nader beschouwd

11-02-2015 Onlangs verscheen de conceptversie van 'Groene daken nader beschouwd', een gezamenlijke publicatie van STOWA en stichting RIONED. Deze publicatie helpt u keuzes te maken bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van groene daken, met het oog op de stedelijke waterhuishouding. >Download ... Lees verder

Intelligente peilstok maakt bepalen baggervolume stuk eenvoudiger

10-02-2015 Waterschappen moeten regelmatig sloten, kanalen en vaarten baggeren. Voordat het zover is, moet eerst worden bepaald hoeveel bagger er precies moet worden verwijderd. Deze 'baggervolumebepaling' is een lastig karwei, die bovendien tot de nodige discussie kan leiden tussen opdrachtgever en... Lees verder

Meer inzicht in werkelijke verdamping

10-02-2015 Betrouwbare gegevens over verdamping zijn essentieel voor talloze vraagstukken op het gebied van water, landbouw, drinkwatervoorziening en natuur. Zeker bij het veranderende klimaat. Voor het in kaart brengen van de verdamping, worden momenteel met name modelberekeningen en interpretaties van sat... Lees verder

Muskusrattenbouw in beeld

09-02-2015 STOWA heeft onderzoek laten uitvoeren om een inzicht te krijgen in de (maximale) graafcapaciteit van muskusratten. Dit met het oog op de berekening van de invloed van graverij op de veiligheid van een kade, maar ook om het mogelijke nut van het beperkt houden van de populatie  beter te kunne... Lees verder

NKWK: Concrete antwoorden op water- en klimaatvraagstukken van de 21e eeuw

02-02-2015 Met het recent gestarte Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) zetten overheden, kennisinstellingen en bedrijven een belangrijke volgende stap in het beantwoorden van kennisvragen op het snijvlak van water en klimaat. Ook nu het Rijk de richting van de oplossingen heeft v... Lees verder

Maak uw woonomgeving klimaatbestendig met de Huisje Boompje Beter app

02-02-2015 Woont u in de stad en hebt u een eigen huis? Bent u in het bezit van een smartphone? Geeft u zowel om uw eigen wooncomfort als om het milieu? Download dan de Huisje Boompje Beter App. Deze, mede door STOWA gefinancierde en ontwikkelde app laat zien wat u kunt doen om uw directe woonomgeving aan t... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test