print

Nieuwsoverzicht

Vis: van bijkomend waterverschijnsel naar belangrijke indicator ecologische waterkwaliteit

18-06-2015 Sinds de Europese Kaderrichtlijn Water is de positie van de vis radicaal gewijzigd. Waar de vis in vroegere jaren veelal onder het wateroppervlak bleef en slechts een bijkomend verschijnsel binnen het waterbeheer was, is die nu een belangrijke indicator voor de ecologische waterkwaliteit. Onlangs... Lees verder

NKWK: kennisprogramma met hoge ambities

16-06-2015 In Bussum vond eind april de officiële aftrap plaats van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat NKWK. In het programma zetten overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk een volgende stap om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Daarvoor zi... Lees verder

Tweede fase realisatie Waterwijzer Landbouw afgerond

15-06-2015 Onlangs werd de tweede fase van het project Waterwijzer Landbouw afgesloten. In dit project ontwikkelen een groot aantal partijen een praktische, uniforme methode voor het bepalen van klimaatbestendige relaties tussen waterhuishoudkundige condities en (veranderingen daarin) en gewasopbrengsten. D... Lees verder

'Mogelijke effecten microverontreinigingen: handelen uit voorzorg of meer onderzoek?

11-06-2015 Er komt steeds meer aandacht voor geneesmiddelen, hormonen, microplastics en andere microverontreinigingen in water. Recent verscheen in H2O een artikel dat antwoord geeft op de belangrijkste vragen van dit moment. Waar komen microverontreinigingen vandaan, hoe komen ze in het water terecht, hoe ... Lees verder

Eerste bijeenkomst CoP Beheer en Onderhoud over maaibeheer groot succes

11-06-2015 Op 3 juni vond de eerste bijeenkomst van de nieuwe Community of Practice Beheer en Onderhoud plaats, een gezamenlijk initiatief van Waterschap Aa en Maas en STOWA. In de CoP wisselen de deelnemers kennis en ervaringen uit over beheer en onderhoud van oppervlaktewateren. Hoe kan beheer en onderhou... Lees verder

Alles over kwaliteitsbaggeren

05-06-2015 Wat is de stand van onze kennis over kwaliteitsbaggeren? Hoe vertaalt zich dat in de beleidskeuzes die we maken? Welke praktijkervaringen zijn er? En welke innovaties zijn er op dit gebied? Tijdens en speciale themadag van Baggernet en het Hoogheemraadschjap Hollands Noorderkwartier kwamen de uit... Lees verder

Zevende Landelijke kennisdag regionale Waterkeringen op video

05-06-2015 De afgelopen jaren is veel energie besteed aan het op orde brengen en houden van de regionale keringen, het toetsen van de keringen en aan onderzoek. Het is belangrijk de opgedane ervaringen en nieuwe inzichten op dit gebied regelmatig met elkaar te delen. Dat gebeurde op de zevende Landelijke Ke... Lees verder

STOWA onderzoekt muizenproblemen (bevat video)

02-06-2015 In de winterperiode van 2014- 2015 had Zuid-Friesland te maken met een ware muizenplaag. De muizen hebben schade aangericht aan landerijen en kades, die de muizen een droge plek bieden tijdens natte periodes. Meerdere partijen, waaronder STOWA, onderzoeken momenteel de grootte van de schade, de o... Lees verder

Handboek Geomorfologisch Beekherstel verschenen

01-06-2015 Om de verschillende aspecten van beekherstel te belichten, geeft STOWA een speciaal 'beekfeuilleton' uit. Onlangs kwam deel 1 van dit feuileton uit, het Handboek Geomorfologisch Beekherstel. In dit deel staan de geologische en morfologische processen van beken centraal. Aanleiding v... Lees verder

Prijsvraag 'Waar gaat de riolering naartoe?'

28-05-2015 Als input voor de strategische conferentie 'De toekomst van het stedelijk waterbeheer' op 2 september 2015 organiseert Stichting RIONED de prijsvraag 'Waar gaat de riolering naartoe?'. Hebt u ideeën over de toekomst van ons rioolstelsel, de kansen, dilemma's en (on)zekerh... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test