print

Nieuwsoverzicht

Update Gemalenwijzer: uw hulp gezocht

23-03-2015 Hebt u het afgelopen jaar vismonitoring uitgevoerd bij een gemaal om de schadelijkheid voor vis van het gemaal te bepalen? STOWA neemt deze gegevens graag op in de nieuwe Gemalenwijzer. Stuur een mail met het monitoringrapport naar STOWA, met als onderwerp 'Gemalenwijzer'. De Gemalen... Lees verder

Rapport over mogelijke inzet drones bij beheer, onderhoud en inspectie waterkeringen

18-03-2015 STOWA heeft een rapport uitgebracht over de mogelijke inzet van drones bij het beheer, onderhoud en inspectie van waterkeringen. Het biedt tevens duidelijke handvatten voor het toepassen van deze onbemenste vliegtuigen. >Meer informatie en download Het rapport is geschreven in het ka... Lees verder

STOWA-aanbieding: internationale cursus over vismigratie

06-03-2015 Van 22 tot 24 Juni 2015 is Nederland gastheer van een unieke, internationale conferentie over vismigratie. Een keur aan internationale sprekers laat u kennismaken met de laatste ontwikkelingen op het gebied van vismigratie en spreekt over het belang van vrije migratieroutes. Speciaal voor de... Lees verder

Zelfvoorzienendheid: wat kunnen we leren van buitenlandse ervaringen?

03-03-2015 Onlangs vond de afsluitende workshop plaats van het MAR-UNICEF project in Bangladesh: Managed Aquifer Recharge. In het project wordt gebruik gemaakt van ondergrondse infiltratie ten behoeve van zoetwaterzelfvoorzienendheid, zoals dit ook bij het Nederlandse project Spaarwater wordt toegepast. STO... Lees verder

STOWA ter Info 59: beekherstel moet anders en kan beter

02-03-2015 Waterschappen besteden veel geld aan beekherstel. Volgens waterschapsbestuurder Roel De Jong moet het anders en kan het beter. U leest het in de nieuwe STOWA ter Info. Ook vroegen we aan directeur Rijn en IJssel Jan Lourens of hij tevreden is over de resultaten van het kennisprogramma Deltaproof.... Lees verder

Symposium over toepassing instrument schematisatie ondergrond waterkeringen

23-02-2015 Beheerders van primaire waterkeringen toetsen iedere zes jaar of de keringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Deze toetsing is verplicht volgens de Waterwet. Het Wettelijk Toetsinstrumentarium bevat de methoden en regels die ze bij de toetsing moeten gebruiken. Voor het nieuwe Wettelij... Lees verder

Informatie CoP Hermeandering Beken vanaf nu op themasite over beek- en rivierherstel

23-02-2015 De Community of Practice (CoP) Hermeandering Beken is een platform waarin waterschappers en wetenschappers kennis en ervaringen uitwisselen over morfodynamische (of hydromorfologische) processen in vrij stromende beken. Tot voor kort kon u voor informatie over dit onderwerp en de CoP terecht op d... Lees verder

Nieuwe CoP Beheer & Onderhoud: Leren van én met elkaar

20-02-2015 Leren van én met elkaar. Dat is het doel van de nieuwe Community of Practice Beheer en Onderhoud (CoP B&O), een gezamenlijk initiatief van waterschap Aa en Maas en STOWA. In de CoP wisselen de deelnemers kennis en ervaringen uit over beheer en onderhoud van oppervlaktewateren, dat kost... Lees verder

Hoe zorgen we voor meer waterveiligheid in de IJssel-Vechtdelta?

12-02-2015 Op 5 februari jl. vond een speciaal seminar plaats over de waterveiligheid in, en waterbestendige inrichting van de IJssel-Vechtdelta. De delta wordt in het Deltaprogramma aangemerkt als hotspot omdat de IJssel, Overijsselse Vecht en de Sallandse weteringen er samenkomen en er een sterke invloed ... Lees verder

Voortgang CENIRELTA-project oktober 2014-januari 2015: Lagere temperaturen en stabiele stikstofverwijdering

12-02-2015 Medewerkers hebben het koude Anammox-proces in de demonstratie-installatie op rwzi Dokhaven in Rotterdam steeds beter onder controle. Hierdoor kunnen zij zich nu volledig richten op de stikstofverwijdering bij dalende temperatuur. De installatie maakt onderdeel uit van het CENIRELTA-project: Cost... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test