print

Nieuwsoverzicht

Nieuwe normeringen Deltaprogramma

14-07-2014 Straks krijgt iedereen die achter dijken woont, een zelfde basisniveau van bescherming. Tegelijk geldt: waar de schade of het aantal potentiële slachtoffers het grootst zijn, loont het om de dijk sterker te maken dan de norm. Dit vormt het uitgangspunt bij de nieuwe veiligheidsnormen van het... Lees verder

Waternoodappplicatie voor bepaling hydrologische randvoorwaarden natuur geactualiseerd

02-07-2014 Voor water- en natuurbeheerders is het belangrijk om te weten welk eisen de natuur stelt aan de waterhuishouding. In de computerapplicatie Hydrologische Randvoorwaarden Natuur hebben KWR en Alterra op inzichtelijke wijze in beeld gebracht welke eisen de natuur stelt aan onder meer de grondwaterst... Lees verder

Mark van Loosdrecht ontvangt NWO-Spinozapremie 2014

28-06-2014 Milieutechnoloog Mark van Loosdrecht heeft dinsdag 9 september samen met drie andere wetenschappers de NWO-Spinozapremie 2014 van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ontvangen. Van Loosdrecht, die ook veel werk voor STOWA verricht, kreeg de prijs uit handen van de staatsecr... Lees verder

STOWA geeft uitvoering aan de zorgplicht waterkeringen, leren en werken vanuit de sector

28-06-2014 De Unie van waterschappen heeft STOWA gevraagd nader te onderzoeken in welke mate kaderstelling voor de zorgplicht voor waterkeringen noodzakelijk is en in hoeverre aanvullende instrumenten, zoals handreikingen, noodzakelijk zijn. Het gaat dan met name om de ‘witte vlekken’. Evenzeer ... Lees verder

Cellulosesymposium: toiletpapier als grondstof kansrijk, maar nog wel een weg te gaan

25-06-2014 Cellulosevezels van toiletpapier uit afvalwater kunnen waardevol zijn als grondstof voor allerlei toepassingen. Maar wil dat binnen een paar jaar succesvol worden, dan moeten alle erbij betrokken partijen bereid zijn zich open te stellen, kennis en kunde te delen, en niet eerst naar winst voor zi... Lees verder

Deltafacts prominent op Kennisfestival Deltaprogramma

24-06-2014 Op 23 juni vond in de Stadsschouwburg Almere het Kennisfestival Deltaprogramma plaats. Het festival verschafte de deelnemers de meest actuele inkijk in de Deltabeslissingen en bood een vooruitblik op de bijbehorende uitvoeringsprogramma’s. Het Deltaprogramma gaat de fase in van uitwerking e... Lees verder

Inspiratieboek over waterrobuust bouwen in stedelijk gebied

24-06-2014 Onlangs verscheen Het boek 'Meerlaagsveiligheid. Waterrobuust bouwen in stedelijk gebied', een boek dat werd geschreven in opdracht van STOWA. Het boek is bedoeld om waterschappen, gemeenten, ruimtelijk-ontwerpers en projectontwikkelaars te inspireren om het concept 'meerlaagsveilighe... Lees verder

Verslag & videopresentaties landelijke dag Meerlaagsveiligheid

24-06-2014 Op donderdag 5 juni hielden Rijkswaterstaat, het Deltaprogramma en STOWA in Fort Voordorp bij Utrecht een landelijke dag over Meerlaagsveiligheid (MLV). Het doel was vooral om meer grip te krijgen op de technische toepasbaarheid van dit nieuwe waterveiligheidsconcept en de bestuurlijke aspecten d... Lees verder

Leer alles over dijken in tien videopresentaties!

22-06-2014 Eind 2013 verscheen het International Levee Handbook. Het ILH geeft een overzicht van hoe in Frankrijk, Duitsland, Ierland, Groot-Brittannië, Nederland en in de Verenigde Staten het waterkeringbeheer is geregeld. STOWA en advies- en ingenieursbureau Grontmij leverden de Nederlandse input voo... Lees verder

Onbemande luchtvoertuigen kunnen dijkinspecteurs helpen

22-06-2014 Veel waterschappen overwegen onbemande luchtvoertuigen (drones in de volksmond) in te zetten. Bijvoorbeeld dijken te inspecteren of lastig toegankelijke gebieden in te meten. De toepassing van dergelijke luchtvoertuigen heeft zeker voordelen; ze werken snel en efficiënt, zijn relatief goedko... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test