print

Nieuwsoverzicht

Microverontreinigingen in ons water: hoe gevaarlijk zijn ze?

27-01-2015 Onlangs verscheen een belangwekkend STOWA-onderzoeksrapport over medicijnresten en andere microverontreinigingen in het water. Op vrijdag 23 januari jl. ontvingen Unievoorzitter Peter Glas (m.) en Hennie Roorda (r.), voorzitter van de bestuurlijke Uniecommissie 'Waterketens en emissies' h... Lees verder

Fresh Water Options Optimizer geeft waterschappen inzicht in gebiedspotentie van lokale zoetwateroplossingen

21-01-2015 De afgelopen jaren zijn er, mede gefinancierd door STOWA, uiteenlopende technieken ontwikkeld voor het lokaal vasthouden van zoet water, zoals peilgestuurde drainage en ondergrondse wateropslag. Enkele (kennis)instellingen hebben nu een instrument ontwikkeld waarmee de potentie van deze oplossing... Lees verder

Hulp bij versnellen kadeverbeteringen

19-01-2015 Sinds het doorbreken van een veendijk bij Wilnis in 2003 staan regionale keringen volop in de belangstelling. Er zijn en worden volop plannen gemaakt voor kadeverbeteringen. In de praktijk blijkt dat het tempo waarin waterschappen kadeverbeteringen weten te realiseren, vaak achterblijft bij de pl... Lees verder

Passive sampling aantrekkelijk alternatief voor monitoring chemische waterkwaliteit

19-01-2015 STOWA heeft onlangs een rapport laten opstellen over de mogelijkheden van passive sampling bij het monitoren van de chemische waterkwaliteit, dit als alternatief voor het traditionele gebruik van steekmonsters waaraan de nodige nadelen kleven. Op basis van het rapport kunnen waterbeheerders a... Lees verder

Veel behoefte aan klimaatrobuuste voorspelling effecten watermaatregelen op natuur

13-01-2015 Welke instrumenten hebben water- en terreinbeheerders tot hun beschikking om de effecten van maatregelen op (droge) natuur te bepalen, ook bij het veranderende klimaat? Moeten we die instrumenten integreren tot een gezamenlijke 'Waterwijzer Natuur'? En hoe moet dat eruit zien? Deze vragen... Lees verder

Beekherstel 'nieuwe stijl' nodig om beekdoelen sneller en kosteneffectiever te realiseren

13-01-2015 Op woensdag 7 januari vond in het Brabantse Heeswijk-Dinther een groot bestuurlijk symposium over beekherstel plaats. Onder leiding van Inge Diepman verkenden de aanwezigen de mogelijkheden om te komen tot effectiever en sneller beekherstel. Dat is hard nodig om de gestelde beekdoelen op tijd te ... Lees verder

Boekje over vernieuwende vormen van beekherstel gepresenteerd

07-01-2015 De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het herstel van beekdalen, met als doel het verbeteren van omstandigheden voor de functies in het beekdal, zoals natuur, watervoorziening en recreatie. Er is het nodige gebeurd op het gebied van beekherstel, maar de opgave is groot en er zijn nat... Lees verder

Verslag werkbijeenkomst 'Antibioticaresistente bacteriën in water'

22-12-2014 Antibioticaresistentie is niet alleen een probleem voor patiënten met infecties die daardoor moeilijk behandelbaar zijn. Of een probleem van artsen die daarvoor een oplossing moeten vinden. Het is ieders probleem, omdat iedereen de pech kan hebben net tegen de verkeerde resistente bacterie a... Lees verder

Kosten ontharden drinkwater snel terugverdiend door consument en waterschap

15-12-2014 Het grootste deel van Nederland krijgt 'gemiddeld hard' of 'hard' drinkwater. Drinkwater verder ontharden kost geld, maar heeft ook voordelen: meer comfort, een lager energie- en wasmiddelengebruik voor de consument, én lagere afvalwaterzuiveringskosten voor het waterschap.... Lees verder

Peilgestuurde drainage: waar gaan we op sturen?

08-12-2014 Water is een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van allerlei doelen in de landbouw en natuur. Waterbeheerders en agrariërs ontplooien met het oog hierop allerlei initiatieven om het waterbeheer te optimaliseren. Denk aan het vergroten van de hoeveelheid zoetwater in het eigen geb... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test