print

Nieuwsoverzicht

Nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen

28-05-2015 Hoe kunnen we regionale waterkeringen in Nederland het best toetsten en welke methoden zijn er beschikbaar voor het verbeteren van de keringen? De nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen geeft het antwoord op deze vragen. De leidraad ondersteunt waterschappen om hun keringen... Lees verder

3e ‘Aquatic Ecosystem Modelling Network’ workshop een groot succes

27-05-2015 In Driebergen vond onlangs de tweejaarlijkse workshop plaats van het 'Aquatic Ecosystem MOdelling Network' (AEMON). Meer dan veertig deelnemers van over de hele wereld waren aanwezig om met elkaar te praten over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van acquatische modellering. Onder he... Lees verder

Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw wegens succes voortgezet

21-05-2015 Waterschappen maken flink werk van het verminderen van de emissies binnen de glastuinbouw. De Kaderrichtlijn Water (KRW) eist dat de glastuinbouw in 2027 nagenoeg gesloten moet zijn. Het doel is te komen tot een (nagenoeg) nullozing van mineralen (stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen... Lees verder

Derde fase realisatie Waterwijzer Landbouw van start

20-05-2015 STOWA heeft onlangs opdracht verleend voor de derde fase van het project Waterwijzer landbouw. In dit project ontwikkelt STOWA met een groot aantal andere partijen een uniform, breed gedragen en praktische methode voor het bepalen van klimaatbestendige relaties tussen waterhuishoudkundige conditi... Lees verder

Sigmaplan: Integrale visie op waterveiligheid en natuur om Scheldebekken te beschermen

20-05-2015 Nederland heeft zijn Deltaplan, België zijn Sigmaplan. Met de S van Schelde, zoals de Vlamingen er veelbetekend bijzeggen. Het plan, oorspronkelijk uit 1977 en geactualiseerd in 2000, is een geïntegreerd plan voor betere hoogwaterbescherming van Vlaanderen tegen de Schelde en haar zijri... Lees verder

Kennistafel Zoet-Zout buigt zich over zouttoleranties

19-05-2015 Er komen steeds meer aanwijzingen dat grondgebonden, beregende gewassen (veel) beter tegen water met hogere zoutgehalten kunnen dan waar we nu vanuit gaan. Dit zou waterbeheerders mogelijk meer ruimte geven om te zorgen voor voldoende zoetwater van goede kwaliteit. Een lonkend perspectief. Voor R... Lees verder

Compendium of Sensors and Monitors operationeel

07-05-2015 Een internationaal consortium heeft in opdracht van de Global Water Research Coalition (GWRC ) een online compendium van waterkwaliteitssensoren en –monitoren ontwikkeld. STOWA is lid van de GWRC. Het resultaat is een compleet overzicht van alle commercieel verkrijgbare online meetinstrumen... Lees verder

Wanneer zijn groene daken ook blauw?

07-05-2015 Begroeide daken met extra waterberging kunnen de gevolgen van hevige buien verminderen. Deze groen-blauwe daken kunnen helpen bij de aanpassing aan klimaatverandering en dragen bij aan een prettige stedelijke omgeving. De nieuwe publicatie Groene daken nader beschouwd  van STOWA en RIONED le... Lees verder

Kelderballon bestrijdt succesvol stank uit rioolgemalen

05-05-2015 Een grote plastic zak die ervoor zorgt dat rioolgemalen niet, of in ieder geval veel minder stinken. Het is een alternatief voor de filters die de stank uit de pompkelders van gemalen neutraliseren. STOWA onderzoekt of de theorie in de praktijk overeind blijft. Dat lijkt het geval. De innovatie i... Lees verder

Sturen met water: oplossing voor problemen in veenweidegebieden?

30-04-2015 STOWA heeft een rapport uitgebracht waarin in kaart is gebracht hoe vertegenwoordigers van landbouw, natuur en waterbeheer aankijken tegen ‘Sturen met water’. Dit is een concept waarbij grondeigenaren (bijv. via onderwaterdrainage) actief kunnen sturen op grondwaterstanden om bodemdal... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test