print

Nieuwsoverzicht

Nieuw cursusseizoen 'Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid' van start

21-08-2017 In september starten vijf curssen in het kader van het opleidingsprogramma 'Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid' (INNW). Belangstellenen kunnen zich daarvoor opgeven via onderstaande links. 5 september, Cursus Bekledingen 13 september, Cursus Geotechniek 20 september, ... Lees verder

Onderzoek afgerond naar het voorkomen en bestrijden van zwemmersjeuk

13-08-2017 Zwemmersjeuk is de meest voorkomende gezondheidsklacht in recreatieplassen. Vandaar dat zes waterschappen, enkele recreatieondernemers en STOWA onderzoek hebben laten uitvoeren naar de huidige kennis over zwemmersjeuk, en naar de effectiviteit van bekende en nieuwe maatregelen om overlast te verm... Lees verder

Kennisprogramma 'Klimaat, Water en Bodemdaling' online

23-07-2017 Eind vorig jaar ging het kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ (KWB) van start. De financiers  - de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, STOWA en het Platform Slappe Bodem - willen met het kennisprogramma oplossingen bieden om de veengebieden van Nederland leefbaar,... Lees verder

Update Database Regenwater verschenen

20-07-2017 De kwaliteit van afstromend regenwater is in Nederland regelmatig onderzocht. De uitkomsten van die onderzoeken verschillen soms sterk. In 2007 heeft STOWA de resultaten van deze onderzoeken ondergebracht in een Database Regenwater. Onlangs verscheen een update van deze database, versie 2017. ... Lees verder

Waterwijzerdag 2017: instrumenten bijna operationeel

12-07-2017 Een groot aantal partijen werkt momenteel hard aan nieuwe en verbeterde methoden om de effecten van veranderingen in de waterhuishouding op landbouw(opbrengsten) en natuur goed in beeld te brengen. Dat gebeurt onder de titels Waterwijzer Landbouw (WWL)en Waterwijzer Natuur (WWN). Maar wat zijn he... Lees verder

Studiedag: Vele wegen die naar 'ontsteende en ontkoppelde stad' leiden

12-07-2017 Stimuleren en sturen met subsidies (Venray). Burgers ontzorgen en als gemeente zelf afkoppelmaatregelen uitvoeren (Ede). Burgers enthousiast maken met aansprekende projecten, films, spellen en het inschakelen van ambassadeurs (Land van Cuijk). Focussen op drie proefgebieden en een dynamisch ... Lees verder

ESF-iconen voor stromende wateren beschikbaar

06-07-2017 STOWA heeft de iconen van de sleutelfactoren voor stromende wateren vrij beschikbaar gesteld voor gebruik door waterschappen, kennisinstellingen en adviesbureaus die ermee aan de slag gaan. De iconen zijn er zowel in het Nederlands als het Engels. >Download de iconen Lees verder

Effecten van waterhuishoudkundige veranderingen op landbouw en natuur inzichtelijk gemaakt

06-07-2017 Hoe kan ik mijn watersysteem zo inrichten dat er optimale kansen liggen voor landbouw en natuur? En wat is het effect van waterhuishoudkundige veranderingen op landbouwopbrengsten en natuurvegetatie? Binnenkort kunnen dergelijke vragen veel beter worden beantwoord,  met behulp van twee nieuw... Lees verder

Waterspecialisten RWS, UvW en Defensie trainen gezamenlijk voor optreden bij watercrises

03-07-2017 Op 29 juni jl. oefenenden specialisten van Rijkswaterstaat, waterschappen en Defensie in Hedel hun inzet tijdens een hoogwatercrisis. Op het programma stond het gezamenlijk uitwerken van oplossingen voor scenario’s en de uitvoering daarvan door civiel-militaire teams. De gezamenlijke o... Lees verder

Nieuw boekje over begrippen in de wereld van de waterveiligheid

30-06-2017 In 2007 verscheen 'Waterveiligheid. Begrippen begrijpen', een boekje over begrippen in de wereld van waterveiligheid. In de afgelopen tien jaar hebben diverse ontwikkelingen geleid tot aanpassing van het beleid en van de wetgeving over waterveiligheid. Een nieuwe normeringssystematiek hee... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test