print

Nieuwsoverzicht

Stappenplan voor aanpakken waterplantenoverlast

20-09-2017 STOWA heeft onlangs een Stappenplan aanpak waterplantenoverlast uitgebracht. Het plan kan waterbeheerders helpen om te komen tot een duurzame en verantwoorde aanpak van dit probleem, dat zich steeds vaker voordoet nu de waterkwaliteit van veel wateren verbetert.  >Download het stapp... Lees verder

STOWA anticipeert op stresstest voor wateroverlast

19-09-2017 Op Prinsjesdag - dinsdag 19 september - is bij de rijksbegroting voor 2018 het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verschenen als bijlage bij het Deltaprogramma. Belangrijk onderwerp hierin is de vraag hoe moet worden omgegaan met wateroverlast. Waterschappen en gemeenten worden in toenemende mate ge... Lees verder

RWS, UvW, veiligheidsregio's en Defensie trainen gezamenlijk voor optreden bij watercrises

11-09-2017 Specialisten van Rijkswaterstaat, waterschappen, veiligheidsregio's en Defensie oefenden deze zomer in Hedel hun inzet tijdens een hoogwatercrisis. Op het programma stond het gezamenlijk uitwerken van oplossingen voor scenario’s en de uitvoering daarvan door civiel-militaire teams. Als ... Lees verder

Regenwaterproject Almere wint 'Oscar voor de rioleringswereld'

11-09-2017 De gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland hebben voor het regenwaterproject Almere de GoldenerKanaldeckel gewonnen. Deze prijs wordt gezien als de Oscar voor de rioleringswereld. Hij wordt jaarlijks uitgereikt door het Duitse Institut für Unterirdische Infrastruktur IKT. Ook RIONED en S... Lees verder

Eerste onderzoeksprojecten onderzoeksprogramma ‘Opkomende stoffen’ van start

07-09-2017 STW, STOWA, KWR en het TKI Watertechnologie investeren de komende jaren gezamenlijk 3 miljoen euro in universitair onderzoek dat moet leiden tot een grensverleggende aanpak van zogenoemde nieuwe stoffen. Zij hebben universiteiten gevraagd daarvoor te komen met onderzoeksvoorstellen. Onlangs ginge... Lees verder

POV Kabels & Leidingen officieel van start

25-08-2017 Op 22 augustus jl. ging de Project Overstijgende Verkenning (POV) 'Kabels en Leidingen' officieel van start. Het voornaamste doel van deze POV is de werelden van waterkeringbeheerders en netbeheerders met elkaar te verbinden en te zorgen dat kabels en leidingen zorgvuldig, toekomstbestend... Lees verder

Nieuw cursusseizoen 'Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid' van start

21-08-2017 In september starten vijf curssen in het kader van het opleidingsprogramma 'Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid' (INNW). Belangstellenen kunnen zich daarvoor opgeven via onderstaande links. 5 september, Cursus Bekledingen 13 september, Cursus Geotechniek 20 september, ... Lees verder

Onderzoek afgerond naar het voorkomen en bestrijden van zwemmersjeuk

13-08-2017 Zwemmersjeuk is de meest voorkomende gezondheidsklacht in recreatieplassen. Vandaar dat zes waterschappen, enkele recreatieondernemers en STOWA onderzoek hebben laten uitvoeren naar de huidige kennis over zwemmersjeuk, en naar de effectiviteit van bekende en nieuwe maatregelen om overlast te verm... Lees verder

Kennisprogramma 'Klimaat, Water en Bodemdaling' online

23-07-2017 Eind vorig jaar ging het kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ (KWB) van start. De financiers  - de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, STOWA en het Platform Slappe Bodem - willen met het kennisprogramma oplossingen bieden om de veengebieden van Nederland leefbaar,... Lees verder

Update Database Regenwater verschenen

20-07-2017 De kwaliteit van afstromend regenwater is in Nederland regelmatig onderzocht. De uitkomsten van die onderzoeken verschillen soms sterk. In 2007 heeft STOWA de resultaten van deze onderzoeken ondergebracht in een Database Regenwater. Onlangs verscheen een update van deze database, versie 2017. ... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test