print

Nieuwsoverzicht

Peilgestuurde drainage: waar gaan we op sturen?

08-12-2014 Water is een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van allerlei doelen in de landbouw en natuur. Waterbeheerders en agrariërs ontplooien met het oog hierop allerlei initiatieven om het waterbeheer te optimaliseren. Denk aan het vergroten van de hoeveelheid zoetwater in het eigen geb... Lees verder

Nieuw standaardwerk over aquatische ecologie

25-11-2014 Het beheer van zoet- en brakwatersystemen vereist de nodige achtergrondkennis. Die kennis is nu bijeengebracht in een nieuw standaardwerk, getiteld Aquatische Ecologie. Het boek, uitgegeven door KNNV uitgeverij en geschreven in opdracht van STOWA, geeft een grondig, actueel overzicht van het ... Lees verder

Nieuw: discussieplatform Toetsing Waterveiligheid

25-11-2014 Momenteel wordt er volop gewerkt aan een nieuw Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI) voor waterkeringen. Dit moet begin 2017 gereed zijn. Om er zeker van te zijn dat alles straks goed werkt en daadwerkelijk door waterkeringbeheerders kan worden toegepast, worden tijdens de ontwikkelfase van het in... Lees verder

Evaluatie nieuwe sanitatie Noorderhoek Sneek

21-11-2014 In de wijk Noorderhoek in Sneek, is een volledig nieuw concept voor de inzameling, transport en verwerking van afvalwater en groente- en fruitafval (GF) ontwikkeld, in bedrijf genomen en getest.? Dit concept, ‘Waterschoon’, richt zich naast de verwerking van afvalwater en GF-afval op ... Lees verder

Green Deal Grondstoffen getekend

20-11-2014 Op 20 november jl. hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, de Unie van Waterschappen en STOWA de Green Deal Grondstoffen ondertekend. De Green Deal richt zich op het verder stimuleren van het (terug)winnen van waardevolle grondstoffen uit afvalwat... Lees verder

Watersector presenteert plan van aanpak medicijnresten in water

17-11-2014 De drinkwatersector en de waterschappen hebben begin november een plan van aanpak gepresenteerd om de ernst van het probleem van medicijnresten in water en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Het plan is gemaakt op basis van een ketenaanpak. Dit betekent dat alle betrokken partijen, van me... Lees verder

Ondergrondse wateropslag: veel kansen, maar ook nog de nodige knelpunten

11-11-2014 Overheden en kennisinstellingen, maar ook land- en tuinbouwbedrijven experimenteren momenteel volop met de tijdelijke, ondergrondse opslag van zoet hemelwater. Daarmee hopen ze de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan: droogteschade, natschade en schade door toenemende verziltin... Lees verder

Unieke veenkadenproef Leendert de Boerspolder

11-11-2014 Op 10 november 2014 jl. hebben het Hoogheemraadschap van Rijnland en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) de 'Samenwerkingsovereenkomst Leendert de Boerspolder' ondertekend. De partijen hebben hierin afgesproken dat in de polder een bijzondere bezwijkproef gaat plaatsvinden o... Lees verder

Mission statement Klimaatactieve Stad gepresenteerd

09-11-2014 Op donderdag 9 oktober 2014 heeft Stefan Kuks van de Unie van Waterschappen tijdens het kennisfestival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht het 'mission statement' gepresenteerd van de Klimaatactieve Stad. KAS is een beweging van waterschappen die zich in samenwerking met gemeenten actief wil... Lees verder

Lancering nieuw kennis- en innovatieprogramma voor water- en klimaatvraagstukken

07-11-2014 Tijdens het Deltacongres op 6 november jl. is het Nationale kennis- en innovatieprogramma Water & Klimaat gelanceerd. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft samen met de Deltacommissaris, het bedrijfsleven (vertegenwoordigd in de Topsector Water), Rijkswaterstaat, NWO, Alterra, Del... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test