print

Nieuwsoverzicht

Gebruik openbare ruimte voor verwerken afvalwater en hemelwater

26-04-2015 Op 15 april jl. vond in de Observant in Amersfoort de twaalfde Platformdag Nieuwe Sanitatie plaats. Het onderwerp was de rol die de openbare ruimte in de stad zou kunnen spelen bij het hergebruik van afvalwater en bij een ontwikkeling naar een circulaire economie. Landschapsarchitect Steven... Lees verder

Geslaagde netwerkmiddag HBO-onderwijs en Aquatische Ecologie

22-04-2015 Sluit het HBO op het gebied van aquatische ecologie aan op het werkveld? Waar heeft het werkveld behoefte aan als het om HBO-ers gaat? Waar ligt de kracht van de HBO-er? Deze vragen stonden centraal op de Netwerkdag die op 16 april 2015 georganiseerd werd door STOWA, WEW, KNNV en CAH Vilentum. Aa... Lees verder

NKWK: Nationaal Kampioen Deltamanagement worden en daarmee de wereld veroveren

22-04-2015 Dinsdag 21 april jl. vond in Bussum de officiële aftrap plaats van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat. Kortweg: NKWK. In het programma zetten overheden, kennisinstellingen en bedrijven gezamenlijk een volgende stap om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust te ma... Lees verder

Hoe gaan we verder met het NHI?

20-04-2015 Op 30 maart jl. werd een symposium gehouden over de verdere ontwikkeling van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium NHI. Tijdens het symposium werd kort de NHI roadmap voor het instrument besproken en het Programma van Wensen. Ook werd aandacht besteed aan mogelijke toekomstige ontwikkelinge... Lees verder

IPCC-klimaatrapporten samengevat en vertaald naar Nederlandse situatie

16-04-2015 KNMI en PBL hebben onlangs de lijvige IPCC-rapporten samengevat in een Nederlandstalige, handzame en overzichtelijke publicatie, waarbij tevens de gevolgen voor Nederland aan bod komen. Het resultaat: ‘Klimaatverandering. Samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Ned... Lees verder

Zorgplicht primaire waterkeringen: uitdaging om te laten zien dat je doet wat moet

25-03-2015 Vanaf 1 januari 2014 toetst de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van I&M de zogenoemde zorgplicht voor primaire waterkeringen. Dit moet ervoor zorgen dat de uitvoering van deze zorgplicht door waterschappen transparanter en doelmatiger wordt. De Unie van Waterschapp... Lees verder

H20-kenniskatern 'Water Matters' uit de startblokken

24-03-2015 In Amersfoort is maandag 23 maart de eerste editie van Water Matters gepresenteerd. Water Matters is het nieuwe, onafhankerlijke  kenniskatern van H2O, dat twee keer per jaar gaat verschijnen. Het katern wordt mogelijk gemaakt door ARCADIS, Alterra Wageningen UR, KWR Watercylce Research Inst... Lees verder

Waterschappers: maak kennis nog toepasbaarder

24-03-2015 Kennis voor Klimaat en STOWA hebben onderzoek gedaan naar de doorwerking van binnen KVK ontwikkelde kennis bij de waterschappen. STOWA had een belangrijke rol in het KVK-programma, onder meer via het inbrengen van specifieke kennisvragen namens regionale waterbeheerders. De afgenomen interviews l... Lees verder

Update Gemalenwijzer: uw hulp gezocht

23-03-2015 Hebt u het afgelopen jaar vismonitoring uitgevoerd bij een gemaal om de schadelijkheid voor vis van het gemaal te bepalen? STOWA neemt deze gegevens graag op in de nieuwe Gemalenwijzer. Stuur een mail met het monitoringrapport naar STOWA, met als onderwerp 'Gemalenwijzer'. De Gemalen... Lees verder

Rapport over mogelijke inzet drones bij beheer, onderhoud en inspectie waterkeringen

18-03-2015 STOWA heeft een rapport uitgebracht over de mogelijke inzet van drones bij het beheer, onderhoud en inspectie van waterkeringen. Het biedt tevens duidelijke handvatten voor het toepassen van deze onbemenste vliegtuigen. >Meer informatie en download Het rapport is geschreven in het ka... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test