print

Nieuwsoverzicht

Aandacht voor toekomst Deltasteden

22-05-2014 EcoShape organiseert op 19 juni a.s. het symposium 'Building with Nature in Deltasteden’. Deltares organiseert op 4 juni a.s. een debat over 'De Houdbaarheidsdatum van Deltasteden’. Beide bijeenkomsten zijn onderdeel van het programma behorende bij de 6e editie van de Internat... Lees verder

Update rapport 'Emissie onderzoek op een zestal rwzi's in het kader van de E-PRTR'

20-05-2014 Sinds 2006 is een Europese verordening van kracht waarin is bepaald dat bepaalde type inrichtingen – waaronder een aantal rwzi’s - verplicht zijn hun emissies te rapporteren. Het betreft het ‘European Pollutant Release Transfer Register’ afgekort E-PRTR. STOWA bracht in 20... Lees verder

Saniwijzer: dé website over alternatieve vormen van afvalwaterinzameling en -behandeling

20-05-2014 De komende jaren zijn flinke investeringen nodig in de riolering en afvalwaterzuivering. Naast conventionele, centrale systemen zijn daarvoor steeds meer alternatieve systemen beschikbaar. Daarmee kan afvalwaterinzameling en -behandeling in een aantal gevallen goedkoper, duurzamer en effectiever ... Lees verder

International Levee Handbook ontvangt tweede prijs tijdens UK Ground Engeneering Awards

19-05-2014 Het International Levee Handbook heeft onlangs een tweede prijs in de wacht gesleept bij de UK Ground Engineering Awards, in de categorie Internationaal. De Ground Engineering awards worden ieder jaar uitgereikt aan Engelse en internationale projecten op het gebied van GEO-techniek. Het hand... Lees verder

Voortgang CENIRELTA-project januari–april 2014

15-05-2014 De koude Anammox demonstratie-installatie heeft vanaf half februari t/m eind maart 2014 hetzelfde stikstofverwijderingsrendement behaald als van de grote rwzi Dokhaven. In december en januari, en opnieuw in april, traden dips op waarvan is geleerd. De aanloopproblemen zijn geëvalueerd en daa... Lees verder

Presentaties themadag over invasieve water- en oeverplanten

12-05-2014 Het bestrijden van exotische, invasieve oever- en waterplanten, zoals Cabomba en Grote Waternavel, vergt vaak een grote inspanning van waterbeheerders. Om de veiligheid en de functionaliteit van waterinfrastructuur te kunnen garanderen, is bestrijding en beheersing van deze soorten in toenemende ... Lees verder

Kan dakvergroening bijdragen aan klimaatrobuust stedelijk waterbeheer?

12-05-2014 Op donderdagmiddag 3 april hield STOWA een bijeenkomst over de mogelijke bijdrage van dakvergroening aan klimaatrobuust stedelijk waterbeheer. Tijdens deze middag werd het thema vanuit verschillende kanten belicht. Hoe zit het bijvoorbeeld met het beleid en de regelgeving op het gebied van dakver... Lees verder

Onderzoek naar mogelijkheden nieuw kennisprogramma 'klimaat & water'

07-05-2014 Er is al veel geïnvesteerd in kennis en innovatie op het gebied van water en klimaat. Zowel binnen het Deltaprogramma als in andere kennis- en innovatieprogramma’s, zoals Kennis voor Klimaat en Deltaproof van STOWA. De implementatie van de Deltabeslissingen en de noodzaak te komen tot ... Lees verder

STOWA ter Info 57 over nieuwe strategienota

06-05-2014 De laatste editie van de STOWA ter Info 57 is geheel gewijd aan de nieuwe strategienota Waardevol verbinden. Centraal daarin staat de vraag: hoe kan STOWA de komende jaren van maximale waarde zijn bij het oplossen van de enorme opgaven waar regionale waterbeheerders voor staan? Het antwoord zit v... Lees verder

Combineren afval met afvalwater: perspectief maar ook vraagtekens

29-04-2014 De elfde STOWA-platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie verkende op 16 april in Amersfoort de mogelijkheden voor het gezamenlijk verwerken van afval en afvalwater. Tijdens de dag bleek dat gezamenlijke verwerking perspectieven biedt, maar dat er ook nog veel vragen moeten worden beantwoord.&nbs... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test