print

Nieuwsoverzicht

Nieuwe strategienota van STOWA: Waardevol verbinden!

28-04-2014 Waardevol verbinden. Dat is de titel van de nieuwe strategienota van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA. In de nota zet de STOWA uiteen welke opgaven er liggen in het regionale waterbeheer en hoe STOWA als kenniscentrum van de waterschappen de komende jaren gaat bijdragen aan het ... Lees verder

Nieuwe voorzitter Stowa-Studiegroep Pijpleidingen

25-04-2014 Sijbrand Dob van Waterschap Hollandse Delta heeft op 27 maart 2014 de voorzittershamer van de STOWA Studiegroep Pijpleidingen overgedragen aan Nisa Nurmohamed van het Hoogheemraadschap van Delfland. De Studiegroep houdt zich al bijna 50 jaar bezig met regelgeving voor leidingen in dijken en belan... Lees verder

Muskusrattenonderzoek op tv

22-04-2014 STOWA doet momenteel praktijkonderzoek naar de omvang van graverij door muskusratten en de invloed ervan op de veiligheid van dijken en kaden. Daarvoor is de graverij onlangs met purschuim letterlijk in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat muskusratten indrukwekkende gangenstelsels maken. Dat is go... Lees verder

Nieuwe versie Gemalenwijzer verschenen

17-04-2014 STOWA heeft de afgelopen jaren onderzoek laten doen naar de visvriendelijkheid van gemalen. Dit vond plaats in twee stappen, eerst een bureaustudie en daarna een praktijkonderzoek. Hierin werden 26 uiteenlopende opvoerwerken onderzocht op visvriendelijkheid. De resultaten van het praktijkonderzoe... Lees verder

Uitdaging voor waterschappen: Big data verwerken tot praktisch toepasbare informatie voor beter waterkeringbeheer

17-04-2014 Beheerders in control. Informatie als basis voor dijkbeheer. Dat was de titel van de bijeenkomst die de stichting Flood Control en de stichting IJkdijk hadden georganiseerd, op woensdagmiddag 19 maart jl. De middag stond geheel in het teken van het verzamelen, analyseren en interpreteren van data... Lees verder

Betere inschatting neerslag op basis van SPI-monitor

16-04-2014 Op vrijdag 11 april werd tijdens een speciale workshop de zogenoemde SPI monitor in gebruik genomen. De opdracht voor de ontwikkeling ervan werd gegeven door STOWA. SPI staat voor Standardized Precipitation Index ofwel neerslag index. In de workshop werd aan beheerders van waterschappen, provinci... Lees verder

STOWA levert bijdrage aan nieuwe app: I go ECO!

14-04-2014 STOWA gaat een financiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de I go ECO app. De applicatie wordt 10 oktober gelanceerd tijdens de Dag van de Duurzaamheid. De app is bedoeld om waterschappen en gemeenten te ondersteunen bij het uitdagen van burgers om hun directe leefomgeving klimaatbe... Lees verder

Spaarwater officieel van start

11-04-2014 Op donderdagmiddag 10 april vond in het Friese Piaam de officiële opening plaats van het project Spaarwater. In dit project worden op vier pilotlocaties in het Waddengebied proeven uitgevoerd met innovatieve oplossingen om verzilting van landbouwgrond tegen te gaan en zoetwatervoorraden te v... Lees verder

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2014: de nood van anderen, de deugd voor ons

10-04-2014 Van de nood een deugd maken. Dat was de titel van de elfde Kennisdag Inspectie Waterkeringen, op donderdag 20 maart 2014 in Arnhem. Centrale vraag tijdens deze dag: wat kunnen we leren van recente hoogwatercalamiteiten in het buitenland voor het op orde brengen van onze eigen waterkeringen? Ongev... Lees verder

Film over verkeersbelastingproeven op regionale waterkeringen

10-04-2014 Eind maart heeft STOWA bij Waterschap Rivierenland de eerste in een reeks verkeersbelastingproeven uitgevoerd. De proeven worden gedaan in het kader van het Onderzoeksprogramma Regionale Waterkeringen, fase 2 (ORK-II). Vijf waterschappen werken mee aan de proeven. Behalve Rivierenland zijn dat de... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test