print

Nieuwsoverzicht

Green Deal Grondstoffen getekend

20-11-2014 Op 20 november jl. hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, de Unie van Waterschappen en STOWA de Green Deal Grondstoffen ondertekend. De Green Deal richt zich op het verder stimuleren van het (terug)winnen van waardevolle grondstoffen uit afvalwat... Lees verder

Watersector presenteert plan van aanpak medicijnresten in water

17-11-2014 De drinkwatersector en de waterschappen hebben begin november een plan van aanpak gepresenteerd om de ernst van het probleem van medicijnresten in water en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Het plan is gemaakt op basis van een ketenaanpak. Dit betekent dat alle betrokken partijen, van me... Lees verder

Ondergrondse wateropslag: veel kansen, maar ook nog de nodige knelpunten

11-11-2014 Overheden en kennisinstellingen, maar ook land- en tuinbouwbedrijven experimenteren momenteel volop met de tijdelijke, ondergrondse opslag van zoet hemelwater. Daarmee hopen ze de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan: droogteschade, natschade en schade door toenemende verziltin... Lees verder

Unieke veenkadenproef Leendert de Boerspolder

11-11-2014 Op 10 november 2014 jl. hebben het Hoogheemraadschap van Rijnland en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) de 'Samenwerkingsovereenkomst Leendert de Boerspolder' ondertekend. De partijen hebben hierin afgesproken dat in de polder een bijzondere bezwijkproef gaat plaatsvinden o... Lees verder

Mission statement Klimaatactieve Stad gepresenteerd

09-11-2014 Op donderdag 9 oktober 2014 heeft Stefan Kuks van de Unie van Waterschappen tijdens het kennisfestival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht het 'mission statement' gepresenteerd van de Klimaatactieve Stad. KAS is een beweging van waterschappen die zich in samenwerking met gemeenten actief wil... Lees verder

Lancering nieuw kennis- en innovatieprogramma voor water- en klimaatvraagstukken

07-11-2014 Tijdens het Deltacongres op 6 november jl. is het Nationale kennis- en innovatieprogramma Water & Klimaat gelanceerd. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft samen met de Deltacommissaris, het bedrijfsleven (vertegenwoordigd in de Topsector Water), Rijkswaterstaat, NWO, Alterra, Del... Lees verder

Bomen op dijken een minder groot probleem dan eerder gedacht

04-11-2014 Bomen op dijken ontwortelen minder snel en veroorzaken minder schade dan tot dusver werd aangenomen, zelfs niet bij de grote najaarsstormen van de afgelopen jaren. In combinatie met de dijkversterkingen zijn bomen vaak met simpele maatregelen te behouden. Deze conclusie kwam naar voren tijdens ee... Lees verder

Nieuwsbrief PCLake-PC Ditch verschenen

04-11-2014 Onlangs verscheen de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen rond het project PCLake-PC-Ditch. Doel van dit project is het wegnemen van de drempels voor toepassing van deze twee belangrijke modelinstrumenten. >Download de nieuwsbrief De ecologische modellen PCLake (voor meren) en P... Lees verder

Nominatie Waterinnovatieprijs voor ontwikkeling instrument toxische risicoanalyse

04-11-2014 Het project 'Ecologische sleutelfactor Toxiciteit: slimme en betrouwbare wateranalyse' van STOWA, Ecofide, RIVM, Deltares en Waternet is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2014, in de categorie Schoon Water. In het project ontwikkelen de partijen een praktisch instrument waarmee wate... Lees verder

Voortgang CENIRELTA-project juni-september 2014: Activiteit Anammox-bacteriën blijft hoog bij wisselende slibgehaltes

30-10-2014 Op rwzi Dokhaven van Waterschap Hollandse Delta in Rotterdam vindt onder de naam Cenirelta een demonstratieproject met Koude Anammox plaats. Het betreft een veelbelovende nieuwe en kosteneffectieve technologie voor stikstofverwijdering uit afvalwater. Vanaf mei tot half augustus heeft de demo-ins... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test