print

Nieuwsoverzicht

Inschrijving Waterinnovatieprijs geopend!

03-09-2014 Vernieuwende, kostenbesparende en baanbrekende initiatieven op het gebied van water maken ieder jaar kans op de Waterinnovatieprijs. De Unie van Waterschappen reikt deze prijs jaarlijks uit aan de meest innovatieve waterprojecten. Bedrijven, belangenorganisaties, kennisinstellingen, overheden en ... Lees verder

Praktisch doorbraakvrije dijken: realistisch streven of een onmogelijkheid?

01-09-2014 De laatste jaren staan doorbraakvrije dijken volop in de belangstelling. Het gaat om waterkeringen die in principe niet door kunnen breken, alleen kunnen overlopen. Er is bijna niemand die twijfelt aan het nut van dit concept, zoals dit voorjaar bleek op een door STOWA en Kennis  voor Klimaa... Lees verder

Zoet-zouttweedaagse: theorie en praktijk been brengen in CoP Verzilting

28-08-2014 De afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en toenemende verzilting vormen een belangrijke uitdaging voor het toekomstige regionale waterbeheer in laag Nederland. Tijdens de tweede zoet-zouttweedaagse eind juni gingen de deelnemers hierover met elkaar in gesprek. Welk effect heeft verzilting bijvoorbe... Lees verder

Ecologische Sleutelfactoren ook voor stromende wateren

26-08-2014 Op verzoek van de waterschappen gaat STOWA verder met de Ecologische Sleutelfactoren. Onlangs werd gestart met het ontwikkelen van sleutelfactoren voor stromende wateren. Voor stilstaande wateren zijn ze al gereed. Recent verscheen hierover een speciaal boekje. STOWA is al geruime tijd druk ... Lees verder

Nieuwe errata KRW-maatlatten

13-08-2014 Onlangs zijn er nieuwe errata uitgebracht bij de KRW-maatlatten voor natuurlijke watertypen en bij de KRW-maatlatten voor sloten & kanalen. Daarnaast zijn de bijlagen met de soortenlijsten nu ook als excel beschikbaar. >Bekijk de errata en soortenlijsten natuurlijke watertypen &g... Lees verder

Beating the Blues gelanceerd op bijeenkomst Platform Blauwalgen

07-08-2014 In april van dit jaar vond een bijeenkomst plaats van het Platform Blauwalgen van STOWA. Tijdens deze platformbijeenkomst werd onder meer aandacht besteed aan de website ‘Beating the Blues’ die onlangs werd gelanceerd. De website bevat een database met praktisch toepasbare maatregelen... Lees verder

STOWA, TU Delft, Rijkswaterstaat en waterschappen wisselen kennis en ervaringen uit over wateroverlast

04-08-2014 Op woensdag 30 juli jl. waren medewerkers van STOWA, TU Delft, Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat te gast bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Tijdens dit bezoek werd onder meer geëvalueerd hoe de kades zich hadden gedragen tijdens de hevige regenval. Voor waterbeheerders en kenn... Lees verder

Project 'Open Waterbeheer Rijn-West' van start

31-07-2014 Binnen het project  'Open waterbeheer Rijn-West' werken de hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, Waternet en HydroLogic in opdracht van STOWA aan een gezamenlijk informatiescherm, met als doel het waterbeheer te optimalise... Lees verder

STOWA Handboek Hydrobiologie vernieuwd

29-07-2014 Onlangs heeft STOWA een nieuwe versie uitgebracht van het Handboek Hydrobiologie, met daarin bemonstering- en analysevoorschriften voor een ecologische beoordeling van oppervlaktewateren. Waterschappers kunnen hun wateren daarmee eenduidig en betrouwbaar monitoren, conform de eisen van de Kaderri... Lees verder

Water in de openbare ruimte brengt gezondheidsrisico's met zich mee

27-07-2014 Water op straat en water in bedriegertjes of fonteinen is niet van dezelfde kwaliteit als zwemwater. Hierdoor kunnen kinderen die in dit water spelen, ziek worden. Met eenvoudige maatregelen is dit te voorkomen. Dat blijkt uit het mede door STOWA en RIONED financieel ondersteunde promotie-onderzo... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test