print

Nieuwsoverzicht

Nieuwe Sanitatie: wat zijn de volksgezondheidsrisico’s?

11-10-2017 Op 28 september 2017 vond in Amersfoort de 15e Platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie plaats, met als thema volksgezondheid. Tijdens de dag werd een beeld geschetst van de gezondheidsrisico’s waar we nu met conventionele sanitatiesystemen mee te maken hebben en hoe dat kan veranderen met de k... Lees verder

e-learning module en rekentool voor opstellen waterbalans

11-10-2017 De ASWA-kerngroep Waterkwaliteit van STOWA heeft samen met Waternet, Witteveen+Bos en IntoLearning een speciale e-learning module ontwikkeld voor het opstellen van een waterbalans. Het is voor het eerst dat STOWA e-learning inzet voor het verspreiden en implementeren van nieuwe kennis en vaardigh... Lees verder

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Van kansen naar realisatie

09-10-2017 Nederland zal de energievoorziening anders moeten vormgeven om mee te gaan in de mondiale energietransitie naar duurzame energie. Van de huidige energievraag is ongeveer dertig procent nodig voor het verwarmen van gebouwen en ruimten. Momenteel wordt dit nog vrijwel uitsluitend verzorgd door aard... Lees verder

Voortgang geboekt bij ontwikkeling ecologische sleutelfactoren

27-09-2017 STOWA heeft de afgelopen periode goede voortgang geboekt bij de ontwikkeling van ecologische sleutelfactoren en bijbehorende werkmethodieken voor stromende en stilstaande wateren. Sleutelfactoren vormen belangrijke voorwaarden voor een goed functionerend ecologisch watersysteem. Wat betreft... Lees verder

Kennisdag Waterkwaliteit op de Kaart IV: suggesties voor onderwerpen

26-09-2017 Op 25 januari vindt voor de vierde keer het symposium 'Waterkwaliteit op de Kaart' plaats, dit keer in het LEF center in Utrecht. Diverse organisaties en kennisinstituten verlenen hun medewerking aan dit bijzondere symposium, waarin een groot aantal onderwerpen op het gebied van waterkwal... Lees verder

STOWA Ter Info 67: greep krijgen op veenbodemdaling

25-09-2017 Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, STOWA en enkele andere partijen hebben een instrument laten ontwikkelen dat de effecten en kosten van veenbodemdaling snel en helder in beeld brengt. Het hoogheemraadschap zet het met succes in op bijeenkomsten met belanghebbenden. Meer weten? Lees het in... Lees verder

Alles wat je altijd wilde weten over de hydrologie van beken, en meer...

25-09-2017 Op 21 september jl. organiseerde Het Platform Beek- en Rivierherstel van STOWA in Vessem (NB) het symposium ‘Ruimte voor de beek. Kansen voor integraal beekherstel met de nieuwe Omgevingswet’. Tijdens dit symposium werd er een korte film vertoond waarin WUR-onderzoeker Claudia Brauer ... Lees verder

Inventarisatie kennisbehoefte waterkwaliteit: kennis beter delen en ontsluiten

20-09-2017 De kerngroep Waterkwaliteit van de STOWA adviesgroep Watersysteemanalyse heeft een rapport uitgebracht waarin - via een enquête en interviews - de wensen, alsmede de kennis- en informatiebehoeften van waterbeheerders rondom waterkwaliteit en ecologie in beeld zijn gebracht. De resultaten vo... Lees verder

Stappenplan voor aanpakken waterplantenoverlast

20-09-2017 STOWA heeft onlangs een Stappenplan aanpak waterplantenoverlast uitgebracht. Het plan kan waterbeheerders helpen om te komen tot een duurzame en verantwoorde aanpak van dit probleem, dat zich steeds vaker voordoet nu de waterkwaliteit van veel wateren verbetert.  >Download het stapp... Lees verder

STOWA anticipeert op stresstest voor wateroverlast

19-09-2017 Op Prinsjesdag - dinsdag 19 september - is bij de rijksbegroting voor 2018 het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verschenen als bijlage bij het Deltaprogramma. Belangrijk onderwerp hierin is de vraag hoe moet worden omgegaan met wateroverlast. Waterschappen en gemeenten worden in toenemende mate ge... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test