print

Nieuwsoverzicht

Watermozaïek in 2017: uitwerken en verankeren ecologische sleutelfactoren

28-02-2017 2017 staat voor het kennisprogramma Watermozaïek van STOWA vooral in het teken van de uitwerking en verankering van de zogenoemde ecologische sleutelfactoren. Zij vormen de basis voor watersysteemanalyses. Met behulp van deze factoren wordt inzichtelijk wat de ecologische toestand van een wa... Lees verder

Mogelijke verklaring voor bochtigheid in Drentsche Aa

27-02-2017 Onlangs verscheen er in het tijdschrift 'Earth Surface Processes and Landforms' een artikel van Jasper Candel e.a. waarin een mogelijke verklaring wordt gegeven voor de hoge bochtigheid van laaglandrivieren in venige beekdalen, zoals de Drentsche Aa. Het artikel kan een bijdrage leve... Lees verder

Benchmark inundatiemodellen gestart

21-02-2017 STOWA voert op dit moment een speciale 'Benchmark Inundatiemodellen' uit. Het doel is om waterbeheerders meer duidelijkheid te verschaffen over de bruikbaarheid van uiteenlopende modelinstrumenten voor verschillende doeleinden, zoals strategie, beleid, het doorrekenen van wateroverlastmaa... Lees verder

Release nieuwe versie PROMOTOR, een probabilistisch model om regionale waterkeringen op hoogte te toetsen

21-02-2017 Onlangs verscheen een nieuwe versie van het instrument PROMOTOR (versie 4.1), een probalistisch model om regionale waterkeringen op hoogte te toetsen. De traditionele toetsing van regionale waterkeringen op hoogte geeft vaak conservatieve uitkomsten, omdat de factoren die de waterhoogte bepa... Lees verder

Deltafacts in 2016 goed bezocht

20-02-2017 Hoe beschermen we Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering? En hoe spelen we in op de effecten daarvan, zoals extreme neerslag en toenemende verzilting? STOWA ontsluit de opgedane kennis hierover via speciale Deltafacts. Met succes. In 2016 werden ze meer dan 15 duizend keer geraadpleeg... Lees verder

Netwerkconferentie Kennisplatform Risicobenadering (KPR) succes

16-02-2017 Op 26 januari jl. vond in Amersfoort de eerste, succesvolle netwerkconferentie plaats van het Kennisplatform Risicobenadering. Het platform ondersteunt waterkeringbeheerders bij het toepassen van de nieuwe risiconormering voor primaire waterkeringen en het overeenkomstig die normering ontwerpen v... Lees verder

Primeur in Nederland: Urker zwembad verwarmd via warmte uit rioolwater

15-02-2017 Zwembad 't Bun op Urk is het eerste Nederlandse zwembad dat geheel wordt verwarmd met riothermie: warmte uit het rioolwater. Dinsdag 14 februari werd de riothermie-installatie voor het zwembad officieel in gebruik genomen. Dit werd gedaan door Roos van den IJssel, jeugdbestuurder van Watersch... Lees verder

Spaarwater promotieonderzoek AGRIMAR van start

08-02-2017 De TU Delft en Acacia Water gaan samen promotieonderzoek doen om vragen te beantwoorden die afkomstig zijn uit het Spaarwater project. In dit project, dat STOWA ondersteunt, wordt gekeken naar innovatieve oplossingen om verzilting van landbouwgronden tegen te gaan en zoetwatervoorraden te vergrot... Lees verder

Ambitieuze plannen Nationaal Consortium Zon op Water: 2000 hectare drijvende zonnecentrales in Nederland in 2023

01-02-2017 Op 10 januari 2017 vond de officiële startbijeenkomst plaats van het Nationaal Consortium 'Zon op Water'. Dit samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden heeft de ambitie om drijvende installaties van zonnepanelen te ontwikkelen en de realisatie van drijvende ... Lees verder

SAVE THE DATE: 8 en 9 mei 2017, derde Zout-Zouttweedagse

27-01-2017 Op 8 en 9 mei vindt voor de derde keer de speciale Zoet-Zouttweedaagse plaats. Belangrijkste vraag: hoe gaan we om met de toenemende verzilting van ons grond- en oppervlaktewater, mede als gevolg van de klimaatverandering? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor onze toekomstige (zoet)watervraag en he... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test