print

Nieuwsoverzicht

Bureau Waardenburg gaat PvA opstellen voor uitwerken ESF's Waterplanten en Bufferzone

27-03-2017 Voor de ESF’s 'Waterplanten' en 'Bufferzone' voor stromende wateren, heeft STOWA begin februari zes adviesbureaus gevraagd een visie op de uitwerking op te stellen. De visie van Bureau Waardenburg kwam als beste uit de bus. Dit betekent dat zij een Plan van Aanpak mogen gaan... Lees verder

STOWA ondersteunt waterbeheerders bij vinden van mogelijkheden voor winnen koude en warmte uit oppervlaktewater

27-03-2017 STOWA is een project gestart waarin een handreiking wordt opgesteld die waterbeheerders ondersteunt bij het realiseren van projecten op het gebied van het winnen van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). Thermische energie uit oppervlaktewater is voor Nederland een potentieel belang... Lees verder

Wetsus wint prijs voor oplossen fosfaatprobleem in de Everglades (Florida, USA)

27-03-2017 Een team van Wetsus heeft de eerste fase gewonnen van de prestigieuze George Barley Prize. De prijs is ingesteld door de Everglades Foundation om een einde te maken aan de fosfaatbelasting van de Everglades in Florida USA. De prijs (25 duizend dollar) is bedoeld voor de ontwikkeling van veelbelov... Lees verder

Wie helpt ons aan praktijkervaringen met organische belasting?

27-03-2017 Voor de uitwerking van de ecologische sleutelfactor Organische Belasting is STOWA benieuwd naar de ervaringen van waterbeheerders en anderen die met organische belasting te maken hebben. De ESF Organische Belasting gaat over de afvoer van organisch materiaal (blad, rioolwater, mest, etc.) naar wa... Lees verder

Deelnemers GWRC-workshop zien toegevoegde waarde van bioassays voor bepalen ecologische effecten toxische stoffen

27-03-2017 De Global Water Research Coalition (GWRC) - waar ook STOWA onderdeel van uitmaakt - organiseerde in februari 2017 een internationale workshop over bioassays. Bioassays of bioanalyses zijn biologische proeven met levende dieren en planten, of met weefsels en cellen, waarmee de biologische activite... Lees verder

Regelbare drainage lijkt geen oplossing te bieden voor naast elkaar bestaan natuur en landbouw in venige beekdalen

20-03-2017 Onlangs verscheen een rapport over een pilot met regelbare drainage in het Drentsche Hunzedal. Uit de resultaten van de pilot is gebleken dat regelbare drainage geen uitkomst lijkt te bieden om lage grondwaterstanden te verhogen, de veenafbraak van akkerbouwpercelen in het beekdal te verminderen ... Lees verder

Workshop SAT-WATER tijdens Waterinfodag

20-03-2017 Het STOWA-programma SAT-WATER heeft tot doel het gebruik van remote sensing data en informatie gemeengoed te maken binnen het Nederlandse waterbeheer. Op de Waterinfodag 2017 op 30 maart a.s. vertellen vertegenwoordigers van SAT-WATER in een speciale workshop meer over hun activiteiten. Daarbij w... Lees verder

Wie helpt mee om groene ambities waterschappen werkelijkheid te laten worden?

13-03-2017 Onlangs kwam het STOWA-rapport Slim samenwerken aan groene waterschappen uit. Hierin schetst STOWA een beeld van de stand van zaken van het aan de Green Deal Energie gekoppelde onderzoeksprogramma. Er is nog ruimte voor onderzoeksvoorstellen. In het voorjaar van 2016 sloten waterschappen, he... Lees verder

eDNA voedselwebanalyses: meer grip op het leven onder water met één enkel watermonster

10-03-2017 De laatste jaren zijn er diverse nieuwe monitoringmethoden ontwikkeld om inzicht te krijgen in de ecologische toestand van een water en aangrijpingspunten te vinden voor het verbeteren van deze toestand. Eén daarvan is eDNA voor voedselwebanalyses. Witteveen+Bos, Datura en zeven waterschap... Lees verder

Life+ project CENIRELTA afgesloten

07-03-2017 Op 31 december 2016 is het LIFE+ project ‘CENIRELTA’ officieel beëindigd. Gedurende vijf jaar is op rwzi Dokhaven in Rotterdam aan dit project gewerkt. Het doel was aan te tonen dat CENIRELTA een effectieve en robuuste technologie is voor stikstofverwijdering uit afvalwater en da... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test