print

Nieuwsoverzicht

SAVE THE DATE: 8 en 9 mei 2017, derde Zout-Zouttweedagse

27-01-2017 Op 8 en 9 mei vindt voor de derde keer de speciale Zoet-Zouttweedaagse plaats. Belangrijkste vraag: hoe gaan we om met de toenemende verzilting van ons grond- en oppervlaktewater, mede als gevolg van de klimaatverandering? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor onze toekomstige (zoet)watervraag en he... Lees verder

Geactualiseerde visie op regionale waterkeringen verschenen: 'Verder bouwen op een goed fundament'

25-01-2017 Verder bouwen op een goed fundament. Dat is de veelzeggende titel van de nieuwe visie op de regionale keringen die onlangs uitkwam. De visie - de opvolger van de eerste visie uit 2004 - is een coproductie van waterschappen en provincies, onder leiding van STOWA. Ook het Rijk was betrokken bij de ... Lees verder

Eerste stappen Risicobenadering zoetwatervoorziening gezet

24-01-2017 STOWA werkt mee aan IMPREX, een groot Europees Horizon 2020 project dat getrokken wordt door het KNMI. Een deel van IMPREX - IMproving PRedictions and management of hydrological EXtremes - gaat o.a. over het toepassen van een risicobenadering bij zoetwatervoorziening. De eerste voorzichtige stapp... Lees verder

Wat kun je verwachten van het gedrag van bochten van herstelde beken?

23-01-2017 Onlangs verscheen in het tijdschrift Landschap een verhelderend artikel over het ontstaan van beek- en rivierpatronen en welke activiteit je op basis daarvan kunt verwachten van de bochten van herstelde beken in Nederland. >Download het artikel Op grote schaal vindt momenteel in Nede... Lees verder

Riothermie: huis of zwembad verwarmen met rioolwater

20-01-2017 Onlangs verscheen in de Volkskrant een mooi achtergrondverhaal over riothermie: het terugwinnen en hergebruiken van de warmte uit rioolwater, bijvoorbeeld voor het verwarmen van woningen en gebouwen. In het verhaal wordt ook melding gemaakt van een zwembad in Urk, dat geheel wordt verwarmd via ri... Lees verder

Prachtige tv-serie over Nederlandse natuur onder water

20-01-2017 In de zesdelige EO-serie Wildernis onder Water staat onze eigen waternatuur centraal. Aan de hand van zes thema’s - de winter, de beek, veenplassen, routes onder water, riviermondingen en natuur met mensenhanden gemaakt -  doorkruist het programma Nederland om te onderzoeken wat w... Lees verder

Onderzoek naar mogelijke emissies van milieubelastende stoffen door onderhoud kunstgrasvelden

16-01-2017 SWECO, de branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek en STOWA gaan verkennend onderzoek uitvoeren dat meer inzicht moet verschaffen over de mogelijke emissies van milieubelastende stoffen naar het grond- en oppervlaktewater door onderhoud van kunstgrasvelden. De focus ligt op hockeyvelden, voetb... Lees verder

Tweede editie Grondwaterzakboekje verschenen

16-01-2017 Onlangs verscheen de tweede editie van het Grondwaterzakboekje. Het GWZ 2016 is een praktisch compendium voor de grondwaterpraktijk, door de auteur Bram Bot betiteld als 'een vraagbaak en geheugensteun voor mensen die het vak al kennen'.  De omvang van het compendium is verdubbeld te... Lees verder

Saniwijzer: dé website over nieuwe sanitatie

16-01-2017 STOWA heeft in 2014 het initiatief genomen voor de Saniwijzer. De website is in korte tijd dé plek geworden voor alle informatie over technieken, achtergronden, voorbeelden en projecten op het gebied van nieuwe sanitatie. Dat de site in een behoefte voorziet, is te zien aan het groeiend aa... Lees verder

Verbeterd Verbeterd Gescheiden Rioolstelsel: VGS2.0!

11-01-2017 Binnen het STOWA/RIONED project ‘Anders omgaan met Verbeterd Gescheiden Stelsels’, is een nieuw concept ontwikkeld: VGS 2.0. Het concept, dat eind 2016 op een bijeenkomst werd gepresenteerd, betekent goed nieuws voor de waterschappen en gemeenten. VGS 2.0 zorgt voor kostenbesparing, b... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test