print

Nieuwsoverzicht

Nieuwe STOWA ter Info: minder woorden, meer verhaal

18-04-2017 Binnenkort bij u in de bus, nu al online: de nieuwste uitgave van de STOWA ter Info. Vanaf deze uitgave in een aangepaste vormgeving. De aanleiding voor deze wijziging ligt in het feit dat we u in minder woorden meer willen vertellen. We streven naar korte, kernachtige verhalen, met een duidelijk... Lees verder

Top kwaliteit bioplastic uit afvalwater mogelijk

18-04-2017 Onlangs werd het PHARIO-project afgesloten. Het project toonde aan dat er op rioolwaterzuiveringen PHA bioplastic van constante, hoge kwaliteit gemaakt kan worden uit actief slib en organisch afvalmateriaal. Het plastic is bovendien heel goed afbreekbaar.  Tijdens een afsluitende bijee... Lees verder

Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2017: Bruggen slaan tussen kennis, ervaringen en inzichten

10-04-2017 Overbruggen. Dat was het thema van de Kennisdag Inspectie Waterkeringen die op 23 maart plaatsvond in Burgers' Zoo in Arnhem. Het was alweer de veertiende keer dat STOWA en Rijkswaterstaat deze dag hadden georganiseerd. Niet voor niets. Met meer dan driehonderd bezoekers - merendeels mensen u... Lees verder

Eerste editie van 'De Natte Krant' verschenen

06-04-2017 Onlangs verscheen de eerste editie van 'De Natte Krant'. Het doel van deze 'Kenniskrant voor een Klimaatbestendige Stad' is om mensen die betrokken zijn bij (klimaatbestendige) stedelijke inrichting te informeren en te inspireren. Niet onbelangrijk, want het klimaatbestendig inric... Lees verder

Bureau Waardenburg gaat PvA opstellen voor uitwerken ESF's Waterplanten en Bufferzone

27-03-2017 Voor de ESF’s 'Waterplanten' en 'Bufferzone' voor stromende wateren, heeft STOWA begin februari zes adviesbureaus gevraagd een visie op de uitwerking op te stellen. De visie van Bureau Waardenburg kwam als beste uit de bus. Dit betekent dat zij een Plan van Aanpak mogen gaan... Lees verder

STOWA ondersteunt waterbeheerders bij vinden van mogelijkheden voor winnen koude en warmte uit oppervlaktewater

27-03-2017 STOWA is een project gestart waarin een handreiking wordt opgesteld die waterbeheerders ondersteunt bij het realiseren van projecten op het gebied van het winnen van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). Thermische energie uit oppervlaktewater is voor Nederland een potentieel belang... Lees verder

Wetsus wint prijs voor oplossen fosfaatprobleem in de Everglades (Florida, USA)

27-03-2017 Een team van Wetsus heeft de eerste fase gewonnen van de prestigieuze George Barley Prize. De prijs is ingesteld door de Everglades Foundation om een einde te maken aan de fosfaatbelasting van de Everglades in Florida USA. De prijs (25 duizend dollar) is bedoeld voor de ontwikkeling van veelbelov... Lees verder

Wie helpt ons aan praktijkervaringen met organische belasting?

27-03-2017 Voor de uitwerking van de ecologische sleutelfactor Organische Belasting is STOWA benieuwd naar de ervaringen van waterbeheerders en anderen die met organische belasting te maken hebben. De ESF Organische Belasting gaat over de afvoer van organisch materiaal (blad, rioolwater, mest, etc.) naar wa... Lees verder

Deelnemers GWRC-workshop zien toegevoegde waarde van bioassays voor bepalen ecologische effecten toxische stoffen

27-03-2017 De Global Water Research Coalition (GWRC) - waar ook STOWA onderdeel van uitmaakt - organiseerde in februari 2017 een internationale workshop over bioassays. Bioassays of bioanalyses zijn biologische proeven met levende dieren en planten, of met weefsels en cellen, waarmee de biologische activite... Lees verder

Regelbare drainage lijkt geen oplossing te bieden voor naast elkaar bestaan natuur en landbouw in venige beekdalen

20-03-2017 Onlangs verscheen een rapport over een pilot met regelbare drainage in het Drentsche Hunzedal. Uit de resultaten van de pilot is gebleken dat regelbare drainage geen uitkomst lijkt te bieden om lage grondwaterstanden te verhogen, de veenafbraak van akkerbouwpercelen in het beekdal te verminderen ... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test