print

Nieuwsoverzicht

Opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterkeringen (INNW) officieel van start

16-12-2016 STOWA en Rijkswaterstaat hebben Wateropleidingen, PAO Techniek en Management en HVK LIJN IN WATER opdracht verleend om het opleidingsprogramma te verzorgen bij de implementatie van de nieuwe normering waterveiligheid voor primaire keringen. Hiervoor ondertekenden Joost Buntsma (STOWA) en Agnes Ma... Lees verder

Derde NKWK conferentie op 11 april 2017

15-12-2016 De volgende conferentie van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat vindt plaats op 11 april 2017. Plaats van handeling is de Beurs van Berlage in Amsterdam. Tijdens deze conferentie worden de eerste concrete resultaten gepresenteerd van het programma. Daarbij besteden we spe... Lees verder

Kennis- en onderzoeksprogramma Lumbricus officeel gestart: werken aan een klimaatrobuust water- en bodemsysteem

13-12-2016 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en een consortium van waterschappen, universiteiten en kennisinstellingen hebben op dinsdag 13 december een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het kennisprogramma Lumbricus (lat. voor regenworm). Binnen dit programma werken diverse partijen samen a... Lees verder

Groen Licht over hergebruik cellulose

06-12-2016 Op maandag 5 december 2016 besteedde het programma Groen Licht aandacht aan het terugwinnen van cellulose uit afvalwater. Dit cellulose wordt onder meer gebruikt als afdruipremmer in asfalt. Met zulk asfalt hebben ze in Friesland een fietspad aangelegd. Een wereldprimeur. >Bekijk het item Lees verder

Watersysteemanalyse met ecologische sleutelfactoren: basis voor effectief waterbeheer

06-12-2016 Een beschrijving van de toestand van een watersysteem zegt weinig over de vraag waarom de toestand is zoals deze is. Onderzoek naar de sturende factoren in een gebied kan dat antwoord wel geven. Het betreft vooral de vraag of, en zo ja: in welke mate bepaalde factoren de waterkwaliteit beinv... Lees verder

STOWA viert 45 jarig bestaan: kan het anders en (nog) beter?

05-12-2016 Op donderdagmiddag 1 december jl. vierde STOWA in thuisstad Amersfoort met waterschapsbestuurders haar 45-jarig bestaan. De middag stond in het teken van de vraag wat STOWA nog meer, beter of anders kan doen en welke vragen bestuurders daarvoor aan de stichting hebben. >Lees het complete... Lees verder

Modelsimulaties wateroverlast: er valt heel veel te kiezen

04-12-2016 Op dinsdag 22 november 2016 vond in Houten de bijeenkomst Inundatie! Reken maar? plaats. Tijdens de bijeenkomst werd een groot aantal modelinstrumenten toegelicht waarmee de effecten van (extreme) neerslaggebeurtenissen op watersystemen kunnen worden gesimuleerd. De dag maakte onderdeel uit... Lees verder

Voortgang CENIRELTA-project januari-september 2016: Nieuwe uitdagingen

02-12-2016 Op rwzi Dokhaven in Rotterdam vindt een demonstratieproject plaats waarbij met zogenoemde Koude Anammox technologie nitraat wordt verwijderd uit de hoofdstroom van een afvalwaterzuivering. Het project CENIRELTA - Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox - ontvan... Lees verder

Waterwijzer Landbouw ingezet in twee proefgebieden

30-11-2016 De ontwikkeling van de Waterwijzer Landbouw bevindt zich in een vergevorderd stadium. Het instrument moet eind 2017 / begin 2018 gereed zijn voor gebruik. Het instrument wordt volgend jaar al ingezet in twee proefgebieden, bij Waterschap Vechtstromen en bij Waterschap Aa en Maas. Bij Waters... Lees verder

Presentaties Sympsium ‘Dikes and Flood Risk research online

30-11-2016 TU Delft en STOWA werken in het onderzoek naar waterveiligheid nauw samen. Onder meer op het gebied van de sterkte en stabiliteit van waterkeringen en overstromingsrisico's. Op woensdag 23 november hielden beide partijen een symposium waarin de meest actuele stand van zaken op dit gebied werd... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test