print

Nieuwsoverzicht

Duitsers en Nederlanders wisselen ervaringen uit over nieuwe sanitatie

27-07-2014 Op 27en 28 mei van dit jaar brachten enkele Duitse waterprofessionale een bezoek aan Nederland om te praten over nieuwe sanitatie. Doel was om kennis en ervaringen uit te wisselen met Nederlandse waterprofessionals op dit gebied en om na te gaan of er gezamenlijke thema’s en eventueel onder... Lees verder

Voortgang CENIRELTA-project april-juni 2014

23-07-2014 Sinds de laatste enting met nieuw slib met daarin de Anammox-bacterie in mei draait de installatie stabiel en is de stikstofverwijdering weer hersteld tot een rendement dat ongeveer gelijk is aan de prestaties van rioolwaterzuivering (rwzi) Dokhaven. Sindsdien is het proces stabiel en is er... Lees verder

Leuven gaat warmte terugwinnen uit afvalwater

15-07-2014 De stad Leuven en Vlario, het overlegplatform voor rioleringen in Vlaanderen, gaan voor het eerst in België warmte terugwinnen uit afvalwater in riolen. Het proefproject is gelegen in een blok appartementen van de sociale woningmaatschappij Dijledal aan de Van Wayenberghlaan. Met de onttrokk... Lees verder

Verkenning ondergrondse opslag en terugwinning zoet water in stedelijk gebied

15-07-2014 STOWA, de stichting Waterbuffer en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu laten momenteel een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden voor het tijdelijk ondergronds bergen en terugwinnen van zoet water in stedelijk gebied. Op deze wijze kan er iets worden gedaan aan de door klimaatverande... Lees verder

Proeftuin Flood Proof Holland uitgebreid

15-07-2014 Nederlandse ondernemers werken in samenwerking met studenten en onderzoekers van de TU Delft al enige tijd aan concrete oplossingen om tijdelijk bescherming te bieden tegen hoog water. Dit gebeurt in de proeftuin Flood Proof Holland waar de verschillende innovatieve oplossingen worden getest en g... Lees verder

Nieuwe normeringen Deltaprogramma

14-07-2014 Straks krijgt iedereen die achter dijken woont, een zelfde basisniveau van bescherming. Tegelijk geldt: waar de schade of het aantal potentiële slachtoffers het grootst zijn, loont het om de dijk sterker te maken dan de norm. Dit vormt het uitgangspunt bij de nieuwe veiligheidsnormen van het... Lees verder

Waternoodappplicatie voor bepaling hydrologische randvoorwaarden natuur geactualiseerd

02-07-2014 Voor water- en natuurbeheerders is het belangrijk om te weten welk eisen de natuur stelt aan de waterhuishouding. In de computerapplicatie Hydrologische Randvoorwaarden Natuur hebben KWR en Alterra op inzichtelijke wijze in beeld gebracht welke eisen de natuur stelt aan onder meer de grondwaterst... Lees verder

Mark van Loosdrecht ontvangt NWO-Spinozapremie 2014

28-06-2014 Milieutechnoloog Mark van Loosdrecht heeft dinsdag 9 september samen met drie andere wetenschappers de NWO-Spinozapremie 2014 van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ontvangen. Van Loosdrecht, die ook veel werk voor STOWA verricht, kreeg de prijs uit handen van de staatsecr... Lees verder

STOWA geeft uitvoering aan de zorgplicht waterkeringen, leren en werken vanuit de sector

28-06-2014 De Unie van waterschappen heeft STOWA gevraagd nader te onderzoeken in welke mate kaderstelling voor de zorgplicht voor waterkeringen noodzakelijk is en in hoeverre aanvullende instrumenten, zoals handreikingen, noodzakelijk zijn. Het gaat dan met name om de ‘witte vlekken’. Evenzeer ... Lees verder

Cellulosesymposium: toiletpapier als grondstof kansrijk, maar nog wel een weg te gaan

25-06-2014 Cellulosevezels van toiletpapier uit afvalwater kunnen waardevol zijn als grondstof voor allerlei toepassingen. Maar wil dat binnen een paar jaar succesvol worden, dan moeten alle erbij betrokken partijen bereid zijn zich open te stellen, kennis en kunde te delen, en niet eerst naar winst voor zi... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test