print

Nieuwsoverzicht

Cellulosesymposium: toiletpapier als grondstof kansrijk, maar nog wel een weg te gaan

25-06-2014 Cellulosevezels van toiletpapier uit afvalwater kunnen waardevol zijn als grondstof voor allerlei toepassingen. Maar wil dat binnen een paar jaar succesvol worden, dan moeten alle erbij betrokken partijen bereid zijn zich open te stellen, kennis en kunde te delen, en niet eerst naar winst voor zi... Lees verder

Deltafacts prominent op Kennisfestival Deltaprogramma

24-06-2014 Op 23 juni vond in de Stadsschouwburg Almere het Kennisfestival Deltaprogramma plaats. Het festival verschafte de deelnemers de meest actuele inkijk in de Deltabeslissingen en bood een vooruitblik op de bijbehorende uitvoeringsprogramma’s. Het Deltaprogramma gaat de fase in van uitwerking e... Lees verder

Inspiratieboek over waterrobuust bouwen in stedelijk gebied

24-06-2014 Onlangs verscheen Het boek 'Meerlaagsveiligheid. Waterrobuust bouwen in stedelijk gebied', een boek dat werd geschreven in opdracht van STOWA. Het boek is bedoeld om waterschappen, gemeenten, ruimtelijk-ontwerpers en projectontwikkelaars te inspireren om het concept 'meerlaagsveilighe... Lees verder

Verslag & videopresentaties landelijke dag Meerlaagsveiligheid

24-06-2014 Op donderdag 5 juni hielden Rijkswaterstaat, het Deltaprogramma en STOWA in Fort Voordorp bij Utrecht een landelijke dag over Meerlaagsveiligheid (MLV). Het doel was vooral om meer grip te krijgen op de technische toepasbaarheid van dit nieuwe waterveiligheidsconcept en de bestuurlijke aspecten d... Lees verder

Leer alles over dijken in tien videopresentaties!

22-06-2014 Eind 2013 verscheen het International Levee Handbook. Het ILH geeft een overzicht van hoe in Frankrijk, Duitsland, Ierland, Groot-Brittannië, Nederland en in de Verenigde Staten het waterkeringbeheer is geregeld. STOWA en advies- en ingenieursbureau Grontmij leverden de Nederlandse input voo... Lees verder

Onbemande luchtvoertuigen kunnen dijkinspecteurs helpen

22-06-2014 Veel waterschappen overwegen onbemande luchtvoertuigen (drones in de volksmond) in te zetten. Bijvoorbeeld dijken te inspecteren of lastig toegankelijke gebieden in te meten. De toepassing van dergelijke luchtvoertuigen heeft zeker voordelen; ze werken snel en efficiënt, zijn relatief goedko... Lees verder

Videopresentaties Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen

20-06-2014 Het afgelopen jaar is er wederom veel tijd en geld besteed aan het op orde brengen en houden van regionale keringen, het toetsen van de keringen en aan onderzoek, onder meer in de vorm van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK II). Op donderdag 12 juni jl. werden de laatste kennis en... Lees verder

Welke KRW-maatregelen werken wel, welke niet? Ecologische sleutelfactoren bieden uitkomst!

19-06-2014 EU-lidstaten moeten waterkwaliteitsdoelen formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is, en daarbij rekening houden met mogelijke andere functies die watersystemen vervullen. Het bepalen van wat er mogelijk is, maar ook het vaststellen van effectieve maatregelen om de doelen te bere... Lees verder

Emissieroutes (dier)geneesmiddelen nader onderzocht

17-06-2014 De afgelopen twee jaar is onder de vleugels van de Stichting Kennisontwikkeling Bodem (SKB) een pilotstudie uitgevoerd naar de aanwezigheid van (dier)geneesmiddelen in het milieu en de emissieroutes die tot op heden nog nauwelijks in kaart zijn gebracht, namelijk via de bodem. Dit is ook voor wat... Lees verder

Denkstappenmodel ondersteunt doelgericht stedelijk waterbeheer

17-06-2014 STOWA en Stichting RIONED hebben een helder denkstappenmodel en bijbehorende poster ontwikkeld dat gemeenten en waterschappen helpt doelen en effecten centraal te stellen bij het nemen van maatregelen voor het optimaliseren van het stedelijk waterbeheer, niet de te plegen inspanning om te voldoen... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test