print

Nieuwsoverzicht

Denkstappenmodel ondersteunt doelgericht stedelijk waterbeheer

17-06-2014 STOWA en Stichting RIONED hebben een helder denkstappenmodel en bijbehorende poster ontwikkeld dat gemeenten en waterschappen helpt doelen en effecten centraal te stellen bij het nemen van maatregelen voor het optimaliseren van het stedelijk waterbeheer, niet de te plegen inspanning om te voldoen... Lees verder

UvW en STOWA brengen rapport uit over opsporing en winning schaliegas

09-06-2014 Op 5 juni debatteerde de Tweede Kamer met de verantwoordelijke minister Kamp over de mogelijke winning van schaliegas in Nederland. Het is een onderwerp dat ook voor het waterbeheer van groot belang is, gezien de (mogelijke) effecten van schaliegaswinning op waterkwaliteit, de onttrekking van gro... Lees verder

Onderzoek naar effecten van lozingen bodemenergiesystemen op oppervlaktewater

06-06-2014 STOWA heeft onderzoek laten doen naar het effect van grondwaterlozingen op het oppervlaktewater door zogenoemde bodemenergiesystemen. Met name is gekeken naar mogelijke veranderingen van chloridegehalten van het oppervlaktewater als gevolg van dergelijke lozingen. Het rapport bevat een methode om... Lees verder

26 en 27 juni, Zoet-Zouttweedaagse Zeeland

04-06-2014 De afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en toenemende verzilting vormen een belangrijke uitdaging voor het toekomstige regionale waterbeheer in laag Nederland. De vraag is: hoe gaan we hiermee om? Tijdens deze tweede zoet-zouttweedaagse gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over vragen als: hoe ... Lees verder

Mobiele versie stowa.nl

03-06-2014 Onlangs is de mobiele versie van stowa.nl live gegaan. Bezoekt u ons vanaf een mobiel apparaat, zoals een iPhone of tablet, dan kunt u vanaf nu kiezen of u de mobiele versie of de volledige versie van onze website wilt bekijken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de mobiele site, dan horen... Lees verder

Wereld vismigratiedag: integrale aanpak nodig

02-06-2014 Vis moet kunnen zwemmen, bijvoorbeeld om paaien. Stuwen, gemalen en waterkrachtcentrales vormen daarbij echter een belangrijke sta-in-de-weg. Op 24 mei werd tijdens de Wereld Vismigratiedag grootschalig aandacht gegeven aan dit wereldwijde probleem. Tijdens een Nederlandse bijeenkomst van de... Lees verder

Aanbevelingen voor effectief beekherstel

23-05-2014 Om meer inzicht te krijgen in de morfologie van beken is een vierjarig wetenschappelijk promotieonderzoek uitgevoerd, gefinancierd door STOWA. Het onderzoek heeft geresulteerd in een proefschrift met als titel ‘Morphological processes in low land streams’ (Eekhout, 2014). Het doel was... Lees verder

Aandacht voor toekomst Deltasteden

22-05-2014 EcoShape organiseert op 19 juni a.s. het symposium 'Building with Nature in Deltasteden’. Deltares organiseert op 4 juni a.s. een debat over 'De Houdbaarheidsdatum van Deltasteden’. Beide bijeenkomsten zijn onderdeel van het programma behorende bij de 6e editie van de Internat... Lees verder

Update rapport 'Emissie onderzoek op een zestal rwzi's in het kader van de E-PRTR'

20-05-2014 Sinds 2006 is een Europese verordening van kracht waarin is bepaald dat bepaalde type inrichtingen – waaronder een aantal rwzi’s - verplicht zijn hun emissies te rapporteren. Het betreft het ‘European Pollutant Release Transfer Register’ afgekort E-PRTR. STOWA bracht in 20... Lees verder

Saniwijzer: dé website over alternatieve vormen van afvalwaterinzameling en -behandeling

20-05-2014 De komende jaren zijn flinke investeringen nodig in de riolering en afvalwaterzuivering. Naast conventionele, centrale systemen zijn daarvoor steeds meer alternatieve systemen beschikbaar. Daarmee kan afvalwaterinzameling en -behandeling in een aantal gevallen goedkoper, duurzamer en effectiever ... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test