print

Nieuwsoverzicht

Voortgang CENIRELTA-project januari–april 2014

15-05-2014 De koude Anammox demonstratie-installatie heeft vanaf half februari t/m eind maart 2014 hetzelfde stikstofverwijderingsrendement behaald als van de grote rwzi Dokhaven. In december en januari, en opnieuw in april, traden dips op waarvan is geleerd. De aanloopproblemen zijn geëvalueerd en daa... Lees verder

Presentaties themadag over invasieve water- en oeverplanten

12-05-2014 Het bestrijden van exotische, invasieve oever- en waterplanten, zoals Cabomba en Grote Waternavel, vergt vaak een grote inspanning van waterbeheerders. Om de veiligheid en de functionaliteit van waterinfrastructuur te kunnen garanderen, is bestrijding en beheersing van deze soorten in toenemende ... Lees verder

Kan dakvergroening bijdragen aan klimaatrobuust stedelijk waterbeheer?

12-05-2014 Op donderdagmiddag 3 april hield STOWA een bijeenkomst over de mogelijke bijdrage van dakvergroening aan klimaatrobuust stedelijk waterbeheer. Tijdens deze middag werd het thema vanuit verschillende kanten belicht. Hoe zit het bijvoorbeeld met het beleid en de regelgeving op het gebied van dakver... Lees verder

Onderzoek naar mogelijkheden nieuw kennisprogramma 'klimaat & water'

07-05-2014 Er is al veel geïnvesteerd in kennis en innovatie op het gebied van water en klimaat. Zowel binnen het Deltaprogramma als in andere kennis- en innovatieprogramma’s, zoals Kennis voor Klimaat en Deltaproof van STOWA. De implementatie van de Deltabeslissingen en de noodzaak te komen tot ... Lees verder

STOWA ter Info 57 over nieuwe strategienota

06-05-2014 De laatste editie van de STOWA ter Info 57 is geheel gewijd aan de nieuwe strategienota Waardevol verbinden. Centraal daarin staat de vraag: hoe kan STOWA de komende jaren van maximale waarde zijn bij het oplossen van de enorme opgaven waar regionale waterbeheerders voor staan? Het antwoord zit v... Lees verder

Combineren afval met afvalwater: perspectief maar ook vraagtekens

29-04-2014 De elfde STOWA-platformbijeenkomst Nieuwe Sanitatie verkende op 16 april in Amersfoort de mogelijkheden voor het gezamenlijk verwerken van afval en afvalwater. Tijdens de dag bleek dat gezamenlijke verwerking perspectieven biedt, maar dat er ook nog veel vragen moeten worden beantwoord.&nbs... Lees verder

Nieuwe strategienota van STOWA: Waardevol verbinden!

28-04-2014 Waardevol verbinden. Dat is de titel van de nieuwe strategienota van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA. In de nota zet de STOWA uiteen welke opgaven er liggen in het regionale waterbeheer en hoe STOWA als kenniscentrum van de waterschappen de komende jaren gaat bijdragen aan het ... Lees verder

Nieuwe voorzitter Stowa-Studiegroep Pijpleidingen

25-04-2014 Sijbrand Dob van Waterschap Hollandse Delta heeft op 27 maart 2014 de voorzittershamer van de STOWA Studiegroep Pijpleidingen overgedragen aan Nisa Nurmohamed van het Hoogheemraadschap van Delfland. De Studiegroep houdt zich al bijna 50 jaar bezig met regelgeving voor leidingen in dijken en belan... Lees verder

Muskusrattenonderzoek op tv

22-04-2014 STOWA doet momenteel praktijkonderzoek naar de omvang van graverij door muskusratten en de invloed ervan op de veiligheid van dijken en kaden. Daarvoor is de graverij onlangs met purschuim letterlijk in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat muskusratten indrukwekkende gangenstelsels maken. Dat is go... Lees verder

Nieuwe versie Gemalenwijzer verschenen

17-04-2014 STOWA heeft de afgelopen jaren onderzoek laten doen naar de visvriendelijkheid van gemalen. Dit vond plaats in twee stappen, eerst een bureaustudie en daarna een praktijkonderzoek. Hierin werden 26 uiteenlopende opvoerwerken onderzocht op visvriendelijkheid. De resultaten van het praktijkonderzoe... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2017
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test