print

Nieuwsoverzicht

Boekje over vernieuwende vormen van beekherstel gepresenteerd

07-01-2015 De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het herstel van beekdalen, met als doel het verbeteren van omstandigheden voor de functies in het beekdal, zoals natuur, watervoorziening en recreatie. Er is het nodige gebeurd op het gebied van beekherstel, maar de opgave is groot en er zijn nat... Lees verder

Verslag werkbijeenkomst 'Antibioticaresistente bacteriën in water'

22-12-2014 Antibioticaresistentie is niet alleen een probleem voor patiënten met infecties die daardoor moeilijk behandelbaar zijn. Of een probleem van artsen die daarvoor een oplossing moeten vinden. Het is ieders probleem, omdat iedereen de pech kan hebben net tegen de verkeerde resistente bacterie a... Lees verder

Kosten ontharden drinkwater snel terugverdiend door consument en waterschap

15-12-2014 Het grootste deel van Nederland krijgt 'gemiddeld hard' of 'hard' drinkwater. Drinkwater verder ontharden kost geld, maar heeft ook voordelen: meer comfort, een lager energie- en wasmiddelengebruik voor de consument, én lagere afvalwaterzuiveringskosten voor het waterschap.... Lees verder

Peilgestuurde drainage: waar gaan we op sturen?

08-12-2014 Water is een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van allerlei doelen in de landbouw en natuur. Waterbeheerders en agrariërs ontplooien met het oog hierop allerlei initiatieven om het waterbeheer te optimaliseren. Denk aan het vergroten van de hoeveelheid zoetwater in het eigen geb... Lees verder

Nieuw standaardwerk over aquatische ecologie

25-11-2014 Het beheer van zoet- en brakwatersystemen vereist de nodige achtergrondkennis. Die kennis is nu bijeengebracht in een nieuw standaardwerk, getiteld Aquatische Ecologie. Het boek, uitgegeven door KNNV uitgeverij en geschreven in opdracht van STOWA, geeft een grondig, actueel overzicht van het ... Lees verder

Nieuw: discussieplatform Toetsing Waterveiligheid

25-11-2014 Momenteel wordt er volop gewerkt aan een nieuw Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI) voor waterkeringen. Dit moet begin 2017 gereed zijn. Om er zeker van te zijn dat alles straks goed werkt en daadwerkelijk door waterkeringbeheerders kan worden toegepast, worden tijdens de ontwikkelfase van het in... Lees verder

Evaluatie nieuwe sanitatie Noorderhoek Sneek

21-11-2014 In de wijk Noorderhoek in Sneek, is een volledig nieuw concept voor de inzameling, transport en verwerking van afvalwater en groente- en fruitafval (GF) ontwikkeld, in bedrijf genomen en getest.? Dit concept, ‘Waterschoon’, richt zich naast de verwerking van afvalwater en GF-afval op ... Lees verder

Green Deal Grondstoffen getekend

20-11-2014 Op 20 november jl. hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, de Unie van Waterschappen en STOWA de Green Deal Grondstoffen ondertekend. De Green Deal richt zich op het verder stimuleren van het (terug)winnen van waardevolle grondstoffen uit afvalwat... Lees verder

Watersector presenteert plan van aanpak medicijnresten in water

17-11-2014 De drinkwatersector en de waterschappen hebben begin november een plan van aanpak gepresenteerd om de ernst van het probleem van medicijnresten in water en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Het plan is gemaakt op basis van een ketenaanpak. Dit betekent dat alle betrokken partijen, van me... Lees verder

Ondergrondse wateropslag: veel kansen, maar ook nog de nodige knelpunten

11-11-2014 Overheden en kennisinstellingen, maar ook land- en tuinbouwbedrijven experimenteren momenteel volop met de tijdelijke, ondergrondse opslag van zoet hemelwater. Daarmee hopen ze de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan: droogteschade, natschade en schade door toenemende verziltin... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test