print

Nieuwsoverzicht

Meer inzicht in werkelijke verdamping

10-02-2015 Betrouwbare gegevens over verdamping zijn essentieel voor talloze vraagstukken op het gebied van water, landbouw, drinkwatervoorziening en natuur. Zeker bij het veranderende klimaat. Voor het in kaart brengen van de verdamping, worden momenteel met name modelberekeningen en interpretaties van sat... Lees verder

Muskusrattenbouw in beeld

09-02-2015 STOWA heeft onderzoek laten uitvoeren om een inzicht te krijgen in de (maximale) graafcapaciteit van muskusratten. Dit met het oog op de berekening van de invloed van graverij op de veiligheid van een kade, maar ook om het mogelijke nut van het beperkt houden van de populatie  beter te kunne... Lees verder

NKWK: Concrete antwoorden op water- en klimaatvraagstukken van de 21e eeuw

02-02-2015 Met het recent gestarte Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) zetten overheden, kennisinstellingen en bedrijven een belangrijke volgende stap in het beantwoorden van kennisvragen op het snijvlak van water en klimaat. Ook nu het Rijk de richting van de oplossingen heeft v... Lees verder

Maak uw woonomgeving klimaatbestendig met de Huisje Boompje Beter app

02-02-2015 Woont u in de stad en hebt u een eigen huis? Bent u in het bezit van een smartphone? Geeft u zowel om uw eigen wooncomfort als om het milieu? Download dan de Huisje Boompje Beter App. Deze, mede door STOWA gefinancierde en ontwikkelde app laat zien wat u kunt doen om uw directe woonomgeving aan t... Lees verder

Waardevolle Klankbordgroepbijeenkomst project ‘Ecologische modellen PCLake/PCDitch’

29-01-2015 Op donderdag 15 januari jl. vond de derde klankbordgroepbijeenkomst van het project ‘Ecologische modellen PCLake/PCDitch’ plaats. Het was een waardevolle bijeenkomst, waarin acht verschillende waterschappen waren vertegenwoordigd. >Download een uitgebreid verslag Het doel ... Lees verder

Microverontreinigingen in ons water: hoe gevaarlijk zijn ze?

27-01-2015 Onlangs verscheen een belangwekkend STOWA-onderzoeksrapport over medicijnresten en andere microverontreinigingen in het water. Op vrijdag 23 januari jl. ontvingen Unievoorzitter Peter Glas (m.) en Hennie Roorda (r.), voorzitter van de bestuurlijke Uniecommissie 'Waterketens en emissies' h... Lees verder

Fresh Water Options Optimizer geeft waterschappen inzicht in gebiedspotentie van lokale zoetwateroplossingen

21-01-2015 De afgelopen jaren zijn er, mede gefinancierd door STOWA, uiteenlopende technieken ontwikkeld voor het lokaal vasthouden van zoet water, zoals peilgestuurde drainage en ondergrondse wateropslag. Enkele (kennis)instellingen hebben nu een instrument ontwikkeld waarmee de potentie van deze oplossing... Lees verder

Hulp bij versnellen kadeverbeteringen

19-01-2015 Sinds het doorbreken van een veendijk bij Wilnis in 2003 staan regionale keringen volop in de belangstelling. Er zijn en worden volop plannen gemaakt voor kadeverbeteringen. In de praktijk blijkt dat het tempo waarin waterschappen kadeverbeteringen weten te realiseren, vaak achterblijft bij de pl... Lees verder

Passive sampling aantrekkelijk alternatief voor monitoring chemische waterkwaliteit

19-01-2015 STOWA heeft onlangs een rapport laten opstellen over de mogelijkheden van passive sampling bij het monitoren van de chemische waterkwaliteit, dit als alternatief voor het traditionele gebruik van steekmonsters waaraan de nodige nadelen kleven. Op basis van het rapport kunnen waterbeheerders a... Lees verder

Veel behoefte aan klimaatrobuuste voorspelling effecten watermaatregelen op natuur

13-01-2015 Welke instrumenten hebben water- en terreinbeheerders tot hun beschikking om de effecten van maatregelen op (droge) natuur te bepalen, ook bij het veranderende klimaat? Moeten we die instrumenten integreren tot een gezamenlijke 'Waterwijzer Natuur'? En hoe moet dat eruit zien? Deze vragen... Lees verder

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test