print

Deelnemers GWRC-workshop zien toegevoegde waarde van bioassays voor bepalen ecologische effecten toxische stoffen

Terug
Datum: 27-03-2017

De Global Water Research Coalition (GWRC) - waar ook STOWA onderdeel van uitmaakt - organiseerde in februari 2017 een internationale workshop over bioassays. Bioassays of bioanalyses zijn biologische proeven met levende dieren en planten, of met weefsels en cellen, waarmee de biologische activiteit (i.c. toxiciteit) van stoffenmengsels kan worden bepaald. Bioassays maken onderdeel uit van de ESF Toxiciteit, die STOWA heeft ontwikkeld. Deze geeft in aanvulling op de toxiciteitsnormen voor stoffen een beeld van de toxische effecten van (mengsels van) toxische stoffen op het waterleven.

Er was tijdens de tweedaagse workshop duidelijk consensus over de voordelen en de toegevoegde waarde van bioassays om de waterkwaliteit te beoordelen. Maar er waren ook vragen over de interpretatie van de bioassay resultaten en het vertrouwen dat regelgevers hebben in biologische toetsen. Op de eerste dag werden presentaties gegeven over een GRWC onderzoek dat gaat over het aantonen van effecten van hormoonverstorende stoffen met bioassays. Daarnaast werd ingegaan op de drijfveren voor het implementeren van bioassays bij monitoring van de waterkwaliteit (Australië, USA, Nederland en Zwitserland).

Op de tweede dag werden veel voorbeelden gepresenteerd van succesvolle toepassingen van bioassays, onder andere voor de Europese projecten DEMEAU, SOLUTIONS en NORMAN. Ook werd de mogelijke toepassing van bioassays in de toekomstige chemische monitoring voor de Kaderrichtlijn Water besproken. STOWA had geen eigen presentatie op de workshop, maar in vier presentaties werden de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit of de door Waternet en STOWA ontwikkelde SIMONI strategie (Slimme Integrale Monitoring) met effect-signaalwaarden voor bioassays aangehaald.

Tijdens de workshop werden ook concrete voorstellen geschreven voor aanvullend onderzoek om de toepassing van bioassays te ondersteunen. De vier best gewaardeerde voorstellen worden ingebracht bij het GWRC bestuur (waarin ook STOWA is vertegenwoordigd), dat zal besluiten of er financiering beschikbaar komt voor de uitvoering. Het betreft:

  • Ontwikkeling van effect-signaalwaarden (“Effect-Based Triggers”), om de bioassay resultaten te interpreteren en vertalen naar risico’s voor mens en milieu.
  • Onderzoek naar de link tussen in vitro responsen en in vivo effecten, om een vertaling te maken van de relevantie van een test met celkweek voor een levend organisme.
  • Demonstreren dat de toepassing van bioanalyses kan zorgen voor veiliger water voor mens en milieu.
  • Ontwerp van standaard procedures voor de uitvoering van bioassays.

De workshop was een mooie kans om de Nederlandse (STOWA) visie op de implementatie van bioassays bij de waterkwaliteitsmonitoring uit te dragen. Nederland werd op het gebied van de effectmonitoring als een van de voorlopers gezien.

Met dank aan: Ron van der Oost, deelnemer GWRC-workshop en toxicoloog bij Waternet.

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test