print

Effecten van waterhuishoudkundige veranderingen op landbouw en natuur inzichtelijk gemaakt

Terug
Datum: 06-07-2017

Hoe kan ik mijn watersysteem zo inrichten dat er optimale kansen liggen voor landbouw en natuur? En wat is het effect van waterhuishoudkundige veranderingen op landbouwopbrengsten en natuurvegetatie? Binnenkort kunnen dergelijke vragen veel beter worden beantwoord,  met behulp van twee nieuwe instrumenten: de Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur. De instrumenten werden eind juni gepresenteerd tijdens een speciale Waterwijzerdag.

>Bekijk de presentaties van de dag

Gegevens over grondwaterstand, bodemtype en gewas worden al decennia gebruikt door waterschappen, onder meer droogteschade en natschade voor de landbouw in beeld te brengen. Tot op heden gebeurt dat met zogeheten ‘HELP-tabellen’, vertelt KWR-onderzoeker Ruud Bartholomeus, die meewerkte aan de ontwikkeling van de Waterwijzer Landbouw. “De Waterwijzer Landbouw is veel gedetailleerder en flexibeler dan de bestaande tabellen. Bovendien kunnen we nu rekening houden met actuele klimaatgegevens.”

Het berekenen van droogte- en natschade in de landbouw is op dit moment alleen mogelijk in de vorm van een langjarig gemiddelde. De Waterwijzer Landbouw maakt het mogelijk om ook naar specifieke jaren te kijken en zelfs naar specifieke maanden. Met de Waterwijzer Natuur kan verder voor het eerst berekend worden wat de gevolgen van klimaatverandering zijn op natuurdoelen, wat de beste ruimtelijke-adaptatiemogelijkheden zijn en waar in de toekomst voor natuurontwikkeling potentiële hotspots van biodiversiteit liggen. Ook kan nu zoutschade worden berekend.

Waterschappen kunnen de Waterwijzers bijvoorbeeld gebruiken om de effecten van herinrichtingsplannen door te rekenen. Bartholomeus: “Als je een beek verlegt, heeft dat invloed op de waterstand.” Voor drinkwaterbedrijven leveren de Waterwijzers de mogelijkheid om landbouwschade en schade aan de natuur als gevolg van drinkwateronttrekking in beeld te krijgen.

Tijdens de Waterwijzerdag in Amersfoort op donderdag 29 juni jl. werden de Waterwijzers gepresenteerd aan medewerkers van onder meer waterschappen, provincies, natuurbeheerders, LTO en drinkwaterbedrijven. “De Waterwijzer Landbouw is nu voor 80 à 90 procent af”, vertelt Bartholomeus. “Juist in dit stadium wilden we feedback van toekomstige gebruikers vragen, om die in de afrondende fase nog te kunnen meenemen.” De aanwezigen reageerden positief op de uitleg van de Waterwijzers en toonden zich enthousiast over eventuele proeftoepassingen. Bartholomeus: “Bovendien hebben we de bijeenkomst gebruikt om draagvlak te krijgen voor de lange duur van dit traject. Er was begrip voor de grondige, stapsgewijze aanpak die we volgen.”

De Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur worden ontwikkeld in een meerjarig project dat wordt getrokken door STOWA. Aan de financiering dragen diverse partijen bij. Onderzoeksinstituten KWR en Wageningen Environmental Research ontwikkelen beide tools.

(Bron: H2O online)

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test