print

Netwerkconferentie Kennisplatform Risicobenadering (KPR) succes

Terug
Datum: 16-02-2017

Op 26 januari jl. vond in Amersfoort de eerste, succesvolle netwerkconferentie plaats van het Kennisplatform Risicobenadering. Het platform ondersteunt waterkeringbeheerders bij het toepassen van de nieuwe risiconormering voor primaire waterkeringen en het overeenkomstig die normering ontwerpen van dijkversterkingen. STOWA faciliteert namens het HWBP dit platform.

De opkomst tijdens de conferentie was groot, net als het enthousiasme van de deelnemers. Het programma bestond uit presentaties en workshops over uiteenlopende dijkversterkingsprojecten, waarbij de nieuwe waterveiligheidsnormering in praktijk is gebracht. De deelnemers wisselden kennis en ervaringen uit en ook voor netwerken was ruim tijd genomen. Zo lieten vertegenwoordigers van het project Markermeerdijken de deelnemers aan den lijve de dilemma’s ervaren die de doorgaande kennisontwikkeling en de steeds mondiger burger voor een groot versterkingsproject als dit heeft. Bij de workshop Geotechniek en Sonderingen konden de deelnemers aan de hand van een aantal praktijkcases ervaren hoe lastig het is om te beslissen over welk en hoeveel grondonderzoek nodig is in een bepaald stadium van een geotechnisch onderzoek.

Aansluitend aan deze dag werd 2 februari de KPR-community geopend. Iedereen die zich bezighoudt met de toepassing van de risicobenadering waterveiligheid, kan zich hiervoor aanmelden. Op dit online platform kunnen belangstellenden aan vakgenoten vragen stellen over de toepassing van de nieuwe normering bij het ontwerpen en kunnen nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld. De hoop is dat er op deze manier een levendige online community ontstaat waarin kennisvragers en kennisdragers elkaar steeds beter weten te vinden. Wilt u ook deelnemen aan dit netwerk?  Klik hier om je direct aan te melden

Tot slot: STOWA en Rijkswaterstaat ondersteunen de invoering van de nieuwe risicobenadering ook met een speciaal opleidingsprogramma. Meer informatie daarover vindt u op de speciale opleidingensite.

Voor meer informatie over het KPR of het opleidingsprogramma, kunt u contact opnemen met Arjan Kooij (kooij@stowa.nl) of op KPR@rws.nl.

 

Nieuws & Agenda

Agenda archief

2018
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2017
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2016
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
2015
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2014
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2013
December
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2012
December
November
Oktober
September
Augustus
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2011
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2010
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2009
December
November
Oktober
September
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2008
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
2007
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2006
November
Oktober
September
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
2005
December
November
Oktober
September
Juni
April
Maart
Februari
Januari
2004
December
September
Juni
Mei
Maart
Februari
Januari
2003
December
November
Oktober
test