print

Projectenoverzicht

clear filter
Thema Titel
Afvalwaterzuivering Slibontwatering: de relatie tussen variabiliteit van slib, PE en ontwateringsresultaat
Energie- en Grondstoffenfabriek Nevenreacties tijdens Thermische Druk Hydrolyse (TDH)
Slib Slibontwatering met borstelcentrifuge (zonder Poly-Electrolieten of PE)
Afvalwaterzuivering Zuiverende kassen
Afvalwaterzuivering Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'
Energie- en Grondstoffenfabriek Waste2aromatics, tweede fase
Waterfabriek Expertgroep Waterfabriek
Energie- en Grondstoffenfabriek Doorontwikkeling Energie- en Grondstoffenfabriek
Afvalwaterzuivering Bepaling zuurstofvraag van huishoudelijk afvalwater
Afvalwaterzuivering EssDe, deammonificatie in de waterlijn
Waterfabriek Praktijkproef met poederkooldosering in actief slib (PACAS, Powdered Activated Carbon in Activated Sludge)
Grondstoffenfabriek Stikstof winnen ('strippen') uit retourwater slibgisting
Grondstoffenfabriek Cellu2PLA: van cellulose in afvalwater naar grondstof voor bioafbraakbaar plastic
Afvalwaterzuivering Handboek Zandverwijdering
Afvalwaterzuivering Onderzoek naar de lotgevallen van microplastics op een rwzi
Grondstoffenfabriek Inventarisatie gebruikerservaringen deelstroombehandelingstechnieken
Afvalwaterzuivering Handboek nutriëntenverwijdering in actiefslibsystemen
Afvalwaterzuivering Waterfabriek de Groote Lucht
Grondstoffenfabriek Oogsten van humuszuren: een praktische verkenning van de terugwinningsmogelijkheden
Grondstoffenfabriek PHARIO, grondstoffen voor bioplastics uit zuiveringsslib
Afvalwaterzuivering Lidmaatschap Technology Approval Group Waste Water
Slib Praktijkproef zuiveringslib drogen met duurzame, laagwaardige restwarmte als praktijktoets en variant op het kassendroogprincipe
Afvalwaterzuivering Antibiotica resistentie en afvalwaterbehandeling
Energie & duurzaamheid Emissie lachgas vanuit rwzi's
Energie- en Grondstoffenfabriek Kennisontsluiting demonstratie best practise slibgisting in het kader van energie- en grondstoffenfabriek
Grondstoffenfabriek Cellulose (toiletpapier) terugwinnen uit primair slib RAPPORT GEREED
Grondstoffenfabriek Marktverkenning struviet met pot- en veldonderzoek RAPPORT GEREED
Energie & duurzaamheid Groene flocculanten voor slibindikking en ontwatering RAPPORT GEREED
Energie- en Grondstoffenfabriek Community of Practice Menging slibgisting
Energie & duurzaamheid Reductie van methaanemissies uit afvalwaterzuiveringen RAPPORT GEREED
Grondstoffenfabriek Alginaat terugwinnen uit korrelsib
Slib Verbetering ontwaterbaarheid van slib: invloed kationen
Energie- en Grondstoffenfabriek Superkritisch vergassen van zuiveringsslib
Grondstoffenfabriek Verkenning nieuwe mogelijkheden fosfaatterugwinning uit afvalwater (WETSUS)
Afvalwaterzuivering CENIRELTA, Anammox in de waterlijn
Energie- en Grondstoffenfabriek Pilotonderzoek innovatieve slibgistingstechnologieën Themista™ en Ephyra™
Diversen Hebt u een idee voor een STOWA-project op het gebied van afvalwatersystemen?
Diversen Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's
Diversen Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's - IPPC (Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control)
Diversen Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's - EPRTR (European Pollution and Release Transfer Register E-PRTR)
Diversen Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's - NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming) (AFGEROND ZIE RAPPORT 2010-04)
Diversen Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's - Afvalstoffen
Modellering Update FAST2D
Afvalwaterzuivering Nereda RAPPORT GEREED
Diversen Geuroverlastbestrijding bij gemalen: de kelderballon RAPPORT GEREED
Grondstoffenfabriek Platform Afvalwater, Grondstoffen & Energie
Slib Verkenning Gruisontwatering
Grondstoffenfabriek Omzetpunt Amersfoort. Van afvalwaterzuivering naar grondstoffenproductie
Energie- en Grondstoffenfabriek Pasturi Destructie: onderzoek naar de kansen van een innovatief concept voor slibverwerking RAPPORT GEREED
Energie- en Grondstoffenfabriek Thermofiele gisting, van veelbelovend concept naar de praktijk
Energie- en Grondstoffenfabriek Directe anaerobe zuivering van huishoudelijk afvalwater bij lage temperatuur
Energie & duurzaamheid Bellenbeluchting in oxidatiesloten
Energie- en Grondstoffenfabriek Synergieverkenning zeefgoedvalorisatie en luierrecycling (quick scan) RAPPORT GEREED
Energie- en Grondstoffenfabriek Van afval naar asfalt
Afvalwaterzuivering Leidraad Calamiteiten technologen
Slib Karakterisering poly-elektrolyten
Energie- en Grondstoffenfabriek Actiever Actief Slib, door het verwijderen van cellulosevezels

Afvalwatersystemen