print

Projectenoverzicht

clear filter
Thema Titel
Energie- en Grondstoffenfabriek Verwaarding van zuiveringsslib met behulp van biologische methoden
Energie- en Grondstoffenfabriek Fijnzeven met papierindustrie technologie
Energie- en Grondstoffenfabriek Selectieve lignocellulose ontsluiting met witrotschimmels
Energie- en Grondstoffenfabriek Pilotonderzoek Themista-Ephyra combinatie
Energie & duurzaamheid Flexibel energiemanagement beluchting rwzi's
Afvalwaterzuivering Slibontwatering: de relatie tussen variabiliteit van slib, PE en ontwateringsresultaat
Energie- en Grondstoffenfabriek Nevenreacties tijdens Thermische Druk Hydrolyse (TDH)
Slib Slibontwatering met borstelcentrifuge (zonder Poly-Electrolieten of PE)
Afvalwaterzuivering Zuiverende kassen
Emissies & diffuse bronnen Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'
Energie- en Grondstoffenfabriek Waste2aromatics, tweede fase
Waterfabriek Expertgroep Waterfabriek
Energie- en Grondstoffenfabriek Doorontwikkeling Energie- en Grondstoffenfabriek
Afvalwaterzuivering Bepaling zuurstofvraag van huishoudelijk afvalwater
Afvalwaterzuivering Mainstream Demon®, deammonificatie in de waterlijn
Waterfabriek Praktijkproef met poederkooldosering in actief slib (PACAS, Powdered Activated Carbon in Activated Sludge)
Grondstoffenfabriek Cellu2PLA: van cellulose in afvalwater naar grondstof voor bioafbraakbaar plastic
Grondstoffenfabriek Oogsten van humuszuren: een praktische verkenning van de terugwinningsmogelijkheden
Afvalwaterzuivering Onderzoek naar de lotgevallen van microplastics op een rwzi
Grondstoffenfabriek Inventarisatie gebruikerservaringen deelstroombehandelingstechnieken
Afvalwaterzuivering Handboek nutriëntenverwijdering in actiefslibsystemen
Afvalwaterzuivering Waterfabriek de Groote Lucht
Afvalwaterzuivering Lidmaatschap Technology Approval Group Waste Water
Afvalwaterzuivering Antibiotica resistentie en afvalwaterbehandeling
Slib Praktijkproef zuiveringslib drogen met duurzame, laagwaardige restwarmte als praktijktoets en variant op het kassendroogprincipe
Energie- en Grondstoffenfabriek Kennisontsluiting demonstratie best practise slibgisting in het kader van energie- en grondstoffenfabriek
Energie & duurzaamheid Emissie lachgas vanuit rwzi's
Energie- en Grondstoffenfabriek Community of Practice Menging slibgisting
Grondstoffenfabriek Alginaat terugwinnen uit korrelsib
Slib Verbetering ontwaterbaarheid van slib: invloed kationen
Energie- en Grondstoffenfabriek Superkritisch vergassen van zuiveringsslib
Grondstoffenfabriek Verkenning nieuwe mogelijkheden fosfaatterugwinning uit afvalwater (WETSUS)
Afvalwaterzuivering Leidraad Calamiteiten technologen
Slib Karakterisering poly-elektrolyten
Energie- en Grondstoffenfabriek Actiever Actief Slib, door het verwijderen van cellulosevezels
Energie- en Grondstoffenfabriek Pilotonderzoek innovatieve slibgistingstechnologieën Themista™ en Ephyra™
Diversen Hebt u een idee voor een STOWA-project op het gebied van afvalwatersystemen?
Modellering Update FAST2D
Diversen Geuroverlastbestrijding bij gemalen: de kelderballon RAPPORT GEREED
Grondstoffenfabriek Platform Afvalwater, Grondstoffen & Energie
Slib Verkenning Gruisontwatering
Grondstoffenfabriek Omzetpunt Amersfoort. Van afvalwaterzuivering naar grondstoffenproductie
Energie- en Grondstoffenfabriek Thermofiele gisting, van veelbelovend concept naar de praktijk
Energie & duurzaamheid Bellenbeluchting in oxidatiesloten

Afvalwatersystemen