print

Actuele watervoorraad-module

Terug
Projectcode volgt
Uitvoerders Arcadis Alterra-WUR HydroLogic De Bakelse Stroom eLEAF NEO
Thema Waterbeheersing
Einddatum 30-11-2013

In dit samenwerkingsproject tussen SAT-WATER en STOWA, alsmede een consortium van marktpartijen (Arcadis, Alterra, HydroLogic, Bakelse Stroom, eLEAF en NEO), wordt gepoogd om in situ metingen aan o.a. de freatisch grondwaterstanden, remote sensing gebaseerde schattingen van de neerslag en ETact en het MetaSWAP-instrumentarium te combineren tot schattingen van de actuele bodemberging. Dergelijke informatie is noodzakelijk voor een adequaat operationeel beheer van onze watersystemen. De formele projectresultaten zullen in november 2013 via deze site nader kenbaar worden gemaakt.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login