print

BOWA webbased

Terug
Projectcode
Uitvoerders Nelen & Schuurmans en HKV lijn in Water
Thema Waterbeheersing
Einddatum 31-12-2013

In opdracht van Stowa hebben HKV Lijn in water en Nelen & Schuurmans de applicaties BOWA en WSS ontwikkeld.

BOWA bepaalt op basis van een aantal invoerbestanden de wateropgave (in m3) inclusief de onzekerheidsmarges. De WSS berekent op basis van een aantal invoerbestanden de schade als gevolg van regionale wateroverlast. Beide applicaties hebben betrekking op hetzelfde thema (berekening van de wateropgave voor regionale wateroverlast) en maken deels gebruik van dezelfde typen invoerbestanden (hoogtebestand, landgebruikskaart en waterstandstatistiek).
 
WSS is een webbased applicatie. De landgebruikskart van WSS is een zeer gedetailleerde kaart (0,5x0,5 m2) die is samengesteld uit diverse basisbestanden. Door gebruikers is aangegeven dat zij in WSS ook de mogelijkheid willen hebben om een eigen landgebruikskaart te uploaden.
Bowa is een stand-alone applicatie in ArcGIS. Gebruikers hebben aangegeven dat zij BOWA graag  via internet toegankelijk willen maken, waarbij tevens de mogelijkheid wordt aangeboden om de met BOWA berekende wateropgave grafisch weer  te geven.
 
Vanwege het feit dat beide applicaties gericht zijn op dezelfde gebruikersgroep en hetzelfde thema, en omdat bij de ontwikkeling van genoemde gewenste functionaliteiten (in WSS en BOWA) handig gebruik gemaakt kan worden van dezelfde software, is het idee ontstaan om BOWA en de WSS vanuit één portaal aan de gebruikers beschikbaar te stellen. Dat biedt efficiëntie voordelen bij de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van beide applicaties. Het aanbieden van instrumenten als BOWA en WSS (en eventuele andere instrumenten en handreikingen die betrekking hebben op regionale wateroverlast) zal ook bijdragen aan een verdere uniformering van de werkwijzen die waterschappen hanteren bij de aanpak van regionale wateroverlast.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login