print

Beheer en onderhoud IBA-systemen

Terug
Projectcode 433043
Uitvoerders STOWA
Thema Diversen
Einddatum 01-01-2010
STOWA en een aantal waterschappen werken in dit project aan het professionaliseren van het beheer en onderhoud van IBA-systemen, op basis van een door Waterschapsbedrijf Limburg ontwikkeld onderhoudsconcept voor IBA's. Dit concept voorziet in een transparante bedrijfsvoering waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe de systemen werken en tegen welke kosten. Op deze manier kan verantwoording worden afgelegd aan gemeenten (veelal de eigenaren van de systemen), het management en de handhavers.

Het onderhoudsconcept is gebaseerd op de STOWA-monitoringsystematiek. Hierdoor  is het mogelijk, gebruik makend van de in dit kader ontwikkelde standaardformulieren, de prestaties op uniforme wijze in beeld te brengen en uit te wisselen. De gegevens worden per kwartaal in beeld  gebracht en onderling vergeleken. Eén maal per jaar doen de deelnemers verslag van de geleverde prestaties in een IBA-jaarverslag. In het door de STOWA geaccepteerde projectidee is voorgesteld om tevens de STOWA-monitoringsystematiek te actualiseren. Daarom wordt de modulaire opbouw van zowel jaarverslag als prestatievergelijking geïntegreerd in de systematiek.

Waterketen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login