print

Benchmark Inundatiemodellen

Terug
Projectcode 448.007
Uitvoerders
Thema Klimaat & water
Einddatum 01-07-2017

De 'Benchmark Inundatiemodellen' is bedoeld om waterbeheerders meer duidelijkheid te verschaffen over de bruikbaarheid van uiteenlopende modelinstrumenten voor verschillende doeleinden, zoals strategie, beleid, het doorrekenen van wateroverlastmaatregelen of calamiteitenmanagement.

De benchmark bestaat uit meerdere onderdelen.

1. De bestaande functionaliteiten van alle deelnemende modellen wordt beschreven. Het gaat om SOBEK, Simgro, Hec-Ras WOLK D-Hydro, 3Di, Infoworks en TYGRON. Ook worden de gewenste modelfunctionaliteiten geïnventariseerd, zodat de bestaande en gewenste functionaliteiten tegen elkaar kunnen worden afgezet.

2. Een testbank. De modellen worden zo modelleuronafhankelijk onderworpen aan enkele eenvoudige testcases. De uitkomsten daarvan vertellen meer over de nauwkeurigheid, numerieke stabiliteit en rekentijd van de moodellen.

3. Praktijkcase Kockengen. Alle deelnemende inundatiemodellen hebben de 'casus Kockengen' doorgerekend. Hier viel in juli 2014 in 48 uur tijd 138 mm neerslag. De resultaten van deze casestudie worden bij de benchmark tegen het licht gehouden. Hoe zijn ze tot stand gekomen en welke parametrisaties zijn er daarbij gekozen?

Ook voor hoog Nederland wordt in het project een geschikte testcase gezocht. De benchmark is naar verwachting medio 2017 afgerond.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login