print

Blauwalgepreventie door sturing N/P-ratio

Terug
Projectcode 443308
Uitvoerders Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) en RoyalHaskoningDHV
Thema Ecologie & water
Einddatum 01-01-2016

Overmatige verrijking van oppervlaktewateren met fosfor en stikstof wordt als een van de belangrijkste oorzaken gezien voor blauwalgenbloei. Welke van deze stoffen limiterend is voor fytoplanktongroei wordt bepaald door 'von Liebigs Law of the Minimum': het nutriënt dat het minst beschikbaar is beperkt de fytoplanktongroei. Blauwalgenbloei wordt bevorderd als de verhouding tussen de concentratie aan stikstof en fosfaat te laag wordt. (lager dan 5:1-10:1 op gewichtsbasis). De theorie is dat stikstofgas-fixerende blauwalgen dan een groeivoordeel krijgen ten opzichte van waterplanten en groenalgen.

In het project wordt een literatuurstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden die het sturen van de N/P-ratio biedt. Deze sturing kan plaatsvinden via het ‘sturen’ van het verwijderingsrendement voor stikstof van rwzi’s die effluent lozen op wateren waar blauwalgenbloei optreedt. Een tweede onderdeel van de studie bestaat uit het uitvoeren van laboratoriumexperimenten. Op strategische momenten in de ontwikkelingsfase van blauwalgen wordt stikstof toegevoegd.

Er is al veel bekend over het belang van N/P-ratio’s voor het vóórkomen van blauwalgenbloeien. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar het effect van het incidenteel, éénmalig doseren van stikstof.

Contactpersoon bij STOWA: Bas van der Wal

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login