print

Bomen op keringen. Good practices

Terug
Projectcode 474010
Uitvoerders
Thema Hoogwaterbescherming
Einddatum 01-01-2016

In dit project wordt een tiental zogenoemde Good Practices uitgewerkt aan de hand van de wijze waarop waterschappen in concrete gevallen omgaan met bomen op waterkeringen. Bijvoorbeeld tijdens regulier beheer, bij een dijkversterking of bij het verlenen van vergunningen. Waterschappen kunnen deze Good Practices gebruiken als ondersteuning bij werkzaamheden op dit gebied. Op basis van de Good Practices vindt mogelijk in een later stadium een actualisatie plaats van het Handboek bomen op en nabije primaire waterkeringen dat STOWA in het verleden heeft uitgebracht.

Achtergrond

De wijze waarop wordt omgegaan met bomen op keringen, blijkt in veel gevallen maatwerk te zijn. Iedere boom heeft verschillende eigenschappen die een kering juist wel of niet beïnvloeden. Iedere kering heeft op zijn beurt verschillende eigenschappen die de mate van veiligheid van een aanwezige boom wel of niet beïnvloeden. De Good Practices bieden vergunningverleners, bestuurders, beheerders, beleidsmakers etc. ondersteuning bij de wijze waarop ze in de praktijk om kunnen gaan met bomen op keringen.

Waterweren

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login