print

Cellulose (toiletpapier) terugwinnen uit primair slib RAPPORT GEREED

Terug
Projectcode 432658
Uitvoerders Waterschap Groot Salland, Werkgroep Cellulose Grondstoffenfabriek
Thema Grondstoffenfabriek
Einddatum 01-06-2016

In dit project wordt een methode ontwikkeld waarmee cellulose (toiletpapier) rendabel uit het primair slib kan worden teruggewonnen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties met een voorbezinktank. Om te bepalen of een methode rendabel is moet ook het proces van opwerken, hygie¨niseren en het effect van celluloseverwijdering op slibafvoer en biogas bepaald worden. Dit om te bepalen of de baten van het vermarkten van cellulose opwegen tegen de uiteindelijke kosten.

>Naar onderzoeksrapport

Achtergrond

In het kader van de 'Grondstoffenfabriek' werken STOWA en andere partijen aan het sluiten van de celluloseketen, door het terugwinnen en hergebruiken van toiletpapier uit afvalwater. Op dit moment gebeurt dat vooral door cellulose via een fijnzeef uit het influent te halen. Voor zuiveringsinstallaties zonder voorbezinking lijkt dit het meest effectief. Op rwzi’s met voorbezinking is een fijnzeef op influent echter een dure oplossing. Indien de voorbezinktank een hoog rendement heeft, wordt verondersteld dat een flink deel van de cellulose in het primair slib terecht komt. Monsteronderzoek van primair slib op rwzi den Bosch lijkt dit te bevestigen. In de monsters was zeer veel cellulose zichtbaar. Op basis daarvan wordt geschat dat het rendement van de voorbezinktank voor celluloseverwijdering erg hoog is, tot rond de 95 procent. De fijnzeef heeft dan weinig toegevoegde waarde voor de waterlijn.

In de papierindustrie wordt gewerkt met uiteenlopende cellulosescheidingstechnieken, zoals flotatie, zeven en centrifugaal reinigen. De verwachting is dat met één of een combinatie van deze technieken het cellulose redelijk zuiver afgescheiden kan worden van de rest van primair slib. Afhankelijk van de toepassing zal eventueel verdergaande opwerking en/of hygiënisatie nodig zijn. Primair slib is een veel kleinere stroom dan influent (slechts 3%). De opgestelde hydraulische capaciteit van zo'n scheidingstechniek kan vele malen kleiner zijn dan bij winning in de waterlijn. Ook is er minder fluctuatie in de hoeveelheden slib dan de DWA / RWA fluctuatie bij influent.

Waterschap Groot Salland wil graag een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Grondstoffenfabriek. Er wordt gedacht aan de locatie Zwolle om cellulose terug te winnen uit primair slib, omdat daar veel primair slib is, een krappe voorindikker en gistingstanks die in pieksituaties overbelast zijn. Tevens is dit een bemande zuivering, wat het gemakkelijker maakt om onderzoek uit te voeren.

Waternet wil de resultaten van dit onderzoek gebruiken om te bepalen of cellulose uit primair slib op Amsterdam West een interessante optie is. De hoeveelheden slib op deze locatie worden door Voith (toeleverancier papier industrie) als voldoende ingeschat om een opschoningslijn mogelijk te maken. Dit is gebaseerd op de hoeveelheden cellulose die wij in het slib verwachten en de schaalgrootte van beschikbare apparatuur.

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login