print

Chrysant op water

Terug
Projectcode 447008
Uitvoerders Kreling BV
Thema Emissies & diffuse bronnen
Einddatum 01-01-2016

Documenten

De afgelopen jaren zijn meerdere systemen ontwikkeld om de uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit de grondgebonden teelt te voorkomen. Uit onderzoek naar nieuwe teeltsystemen voor de chrysantenteelt is een recirculerend teeltsysteem voortgekomen, dat de emissie sterk beperkt en beheersbaar maakt. De opschaling van onderzoeksniveau naar praktijkniveau levert een aantal onvoorziene knelpunten op.

In dit project wordt het ontwikkelde systeem op een aantal punten aangepast (zuivering ingangswater, organische stof wegvangen, gladdere ondergrond en diepere waterlaag) en wordt onderzoek gedaan naar de optimale zuiveringsstrategie die nodig is om een recirculerend teeltsysteem voor chrysant te kunnen beheersen.

Dit project wordt mede gefinancierd door de gezamenlijke waterschappen via een bijdrage vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw (447000). Het project levert een bijdrage aan het verminderen van de emissies vanuit de glastuinbouw en het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

Waterketen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login