print

Circulaire biocomposieten op basis van restmaterialen van waterschappen en natuurorganisaties

Terug
Projectcode 432.684
Uitvoerders Consortium van diverse partijen
Thema Energie & duurzaamheid
Einddatum 01-01-2017

Biocomposieten zijn kunststoffen die worden gemaakt van natuurlijke vezelmaterialen samengehouden door een (natuurlijke) hars. Hiermee kunnen vervolgens allerlei producten worden gemaakt.

De waarde van deze uit biocomposiet gemaakte producten zal naar verwachting in de toekomst  hoger zijn dan de maakkosten. Op deze manier wordt een kostenpost voor bijvoorbeeld het storten van waterplanten, riet en ander maaisel een inkomstenbron voor het verkopen van grondstoffen. Dit maakt het voor waterschappen, maar ook voor natuurorganisaties interessant te kijken naar deze verwerkingsroute voor biomassa.

In dit onderzoek worden de belangrijkste technische eigenschappen van biocomposieten op basis van riet, waterplanten en gras bepaald en – op basis daarvan - ook welke grondstof voor welk product ingezet kan worden.

Achtergrond

Verkennende onderzoeken hebben uitgewezen dat het maken van biocomposieten van restmaterialen technisch haalbaar is. Het is al mogelijk om een 84 % biobased biocomposiet te produceren bestaande uit 71 % restmaterialen. Dit onderzoek richt zich vooral op  productontwikkeling. Hiervoor zullen de producteigenschappen, zoals productstijfheid, UV-bestendigheid, slijtvastheid e.d. van biocomposieten uit verschillende (mengsels van) restromen worden bepaald. Daarbij wordt er ook gekeken of conventionele gebruikte harsen in de composiet kunnen worden vervangen door bio-harsen. Tegelijkertijd onderzoeken zowel Waternet, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als Staatsbosbeheer hoe de gewenste kwaliteit van de grondstoffen (vezels van maaisel)  kan worden behaald en hoe productie hiervan in de toekomst opgeschaald kan worden.

Na dit onderzoek zijn niet alleen de eigenschappen van biocomposieten op basis van riet, waterplanten en gras bekend, maar weten we ook welke grondstof voor welk product ingezet kan worden. Daarnaast is er een marktpartij die met deze reststromen een duurzaam product op de markt brengt. De producten die in de toekomst op deze manier gemaakt worden, zullen bij economische haalbaarheid in eerste instantie gemaakt worden uit de grondstoffen van Waternet, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap De Dommel en Staatsbosbeheer.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login