print

De Intelligente Peilstok

Terug
Projectcode 443323
Uitvoerders Waterschap Rivierenland, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Scheldestromen, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Noorderzijlvest, STOWA, Niebeek Milieu Management, Van der Zwaan Bodem- en Waterbodemprojecten en dotOcean nautical innovations.
Thema Meten & monitoren
Einddatum 01-01-2016

Om voldoende doorstroming te garanderen en de gewenste waterkwaliteit te bereiken moeten waterbeheerders regelmatig watergangen baggeren. Daarvoor moet worden bepaald hoeveel bagger er precies moet worden verwijderd. Deze 'baggervolumebepaling' is een lastig karwei, die bovendien tot de nodige discussie kan leiden tussen opdrachtgever en baggeraar. In dit project werkt een aantal waterschappen met STOWA en enkele bedrijven aan een hightech oplossing: de intelligente peilstok (IP). De stok gaat najaar 2015 in productie.

Achtergrond

De klassieke wijze voor het bepalen van het baggervolume vindt plaats via een handmatige meting met een analoge peilstok. Dit levert subjectieve, niet door derden te reproduceren data op. Ook metingen ten behoeve van monitoring, leveren data op dit niet reproduceerbaar zijn. Er bestaat dan ook al langere tijd een sterke behoefte aan een kosteneffectieve meetmethode die reproduceerbare data oplevert. Daarmee zullen tijdrovende discussies over de exacte omvang van baggervolumes in de toekomst kunnen worden vermeden.

De Intelligente Peilstok (IP) die in dit project wordt ontwikkeld, lijkt op een klassieke peilstok, maar is dat zeker niet. Aan het einde van de peilstok zit een speciale conus en de peilstok zelf is gevuld met slimme elektronica. De peilstok bepaalt, op basis van waargenomen weerstand, in één keer peilen zowel de bovenzijde van de in een watergang aanwezige sliblaag als van de vaste bodem. Uit deze data wordt een dwarsprofiel van een watergang gegenereerd, waaruit vervolgens het baggervolume kan worden afgeleid.

De IP bespaart veel tijd en geld en is aanzienlijk nauwkeuriger dan de klassieke methode. De methode is robuust en levert reproduceerbare gegevens op. Een tijdrovende tweede of derde controlemeting is niet meer nodig. Er ontstaat ook geen discussie meer over de vraag waar de sliblaag of de vaste bodem begint. Deze worden vooraf gedefinieerd op basis van werkelijk gemeten weerstand.

>Bekijk een gefilmde presentatie van de intelligente peilstok

>Download de flyer over de intelligente peilstok

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider 'Intelligente Peilstok' Nico Maat van Waterschap Rivierenland, 0344  64 90 90.

 

 

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login