print

Deltaproof en Kennis voor Klimaat (Deltaproof)

Terug
Projectcode 446700
Uitvoerders
Thema Hoogwaterbescherming
Einddatum 01-01-2015
Het kennisprogramma Deltaproof zoekt samen met regionale waterbeheerders naar praktische antwoorden op de vraag hoe zij zich goed kunnen voorbereiden op de effecten van klimaatverandering. Vanuit het oogpunt van doelmatigheid en effectiviteit probeert STOWA bij het beantwoorden van de kennisvragen zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij andere partijen.

Een belangrijke partij in dit verband is het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. In dit programma werken overheden en bedrijven samen om klimaatgerelateerde vragen te beantwoorden. Vanuit het kennisprogramma Deltaproof zijn vragen van de regionale waterbeheerders zoveel mogelijk ingepast in  Kennis voor Klimaat. We sluiten aan bij de thema’s Waterveiligheid, Zoetwater, Stedelijk waterbeheer en Infrastructurele werken.

De nadruk ligt in eerste instantie op Zoetwater en Waterveiligheid. Vanuit Deltaproof letten we op de praktische toepasbaarheid voor het waterbeheer, de regionale impact en op concreetheid van de eindproducten.


Klik voor meer informatie over deze samenwerking.

Waterweren

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login