print

Emissie lachgas vanuit rwzi's

Terug
Projectcode 432 665
Uitvoerders Royal HaskoningDHV  
Thema Energie & duurzaamheid
Einddatum 01-06-2015

De doelstelling van dit project is om inzicht te krijgen in de noodzaak en eventuele opzet van metingen voor het inschatten van de omvang van de lachgasemissie vanuit Nederlandse RWZI’s en de reductie daarvan. Dit met het oog op het terugdringen van broeikasgasemissies vanuit rwzi's.

Achtergrond

In de klimaatmonitor van 2012 is vastgesteld dat de gemaakte reductieafspraken voor lachgas (en methaan) op rwzi's niet houdbaar zijn. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de hoogte van de emissie niet goed kan worden vastgesteld en dat er nog onvoldoende aanknopingspunten zijn voor reductiemaatregelen. Tegelijkertijd blijft ook in internationaal verband het onderwerp van broeikasgassen en de reductie daarvan actueel.

Het is mogelijk dat in de toekomst vanwege (internationale) afspraken toch inzicht is gewenst in de mate waarin de zuiveringen in Nederland lachgas emitteren en hoe deze mogelijk te reduceren. In dit verband liggen de volgende twee vragen voor: wat is de omvang van de lachgasemissie vanuit Nederlandse rwzi’s, en op welke wijze kan de emissie van lachgas worden gereduceerd?

Voor het beantwoorden van beide vragen zijn uiteindelijk metingen in de praktijk nodig. Het uitvoeren van de metingen is echter complex en vraagt veel tijd waardoor het project snel in omvang kan groeien. Verder ligt de vraag nog open wie deze metingen gaan uitvoeren: STOWA en/of de waterschappen? Om deze reden is inzicht gewenst in de noodzaak en eventuele opzet van metingen voor het inschatten van de omvang van de emissie en de reductie daarvan.

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login